Μία διάκριση γιὰ τὴ Θράκη: Τὸ ἐτήσιο Διεθνὲς Βραβεῖο Γυναικείου Θάρρους 2009 τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἀπονεµήθηκε στὴ Σαµπιχὰ Σουλεϊµάν, πρόεδρο τοῦ Πολιτιστικοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Ροµά «Ἡ Ἐλπίδα» τοῦ Δροσεροῦ Ξάνθης, στὴ διάρκεια σχετικῆς ἐκδήλωσης στὸ Ἀµερικανικὸ Προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης (12-3-09).

«Ἀπὸ ὅταν θυµᾶµαι τὸν ἑαυτὸ µου ἀγωνίζοµαι», λέει ἡ ἴδια, ὅµως ἀπὸ τὸ 2006 ποὺ ἱδρύθηκε ὁ σύλλογος, τὸ ἔργο της ἔχει γίνει ἐµβληµατικὸ γιὰ ὅλη τὴ Θράκη (εἴχαµε γράψει σχετικὰ παλαιότερα).

Στὴν ἐκδήλωση µίλησαν ὁ Ἀµερικανός Πρόξενος Χόιτ Μπράιαν Γί, ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΚΕΘΡΑ Στέλιος Σκιάς καὶ ἡ ἐκδότρια τοῦ «Παρατηρητῆ τῆς Θράκης» Τζένη Κατσαρὴ – Βαφειάδη. Παρέστη ἐπίσης ὁ Κ. Τσιτσελίκης. Θυµίζουµε ὅτι τὸ 2007 ἡ Σαµπιχὰ εἶχε τιµηθεῖ καὶ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δηµοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Ἐλπίζουµε οἱ βραβεύσεις αὐτές, πέρα ἀπό τόν συµβολικό τους χαρακτήρα νά ἔχουν καί µία ἀκόµη χρησιµότητα: Νά λειτουργήσουν ὡς µία ἀσπίδα προστασίας τῆς γενναίας (πλήν συχνὰ µόνης) Σαµπιχά πού κινεῖται στά πόδια τῶν τουρκοφρόνων καί τοὺς χαλάει τά σχέδια γιὰ τὸν ἐκτουρκισµὸ τῶν µουσουλµάνων Ροµὰ τῆς Θράκης.