Πάει κι ὁ Φρήµαν, πού τόν προόριζε ὁ Ὀµπάµα γιά ἐπικεφαλῆς τῶν µυστικῶν ὑπηρεσιῶν του. Τόν ἔφαγε τό ἑβραϊκό λόµπυ, µόνο µέ τά …τσικό!

Ἄ, καί κρίση – ξεκρίση, τό δολάριο ἐξακολουθεῖ νά φεύγει σέ καραβιές γιά «βοήθεια» στό Ἰσραήλ. Τό ἀφεντικό δέν καταλαβαίνει ἀπό δικαιολογίες.

Πίσω στό νατοϊκό µαντρί ἡ Γαλλία, µέ τόν Σαρκοζί νά τελειώνει τή (βρωµο)δουλειά τοῦ «σοσιαλιστῆ»  Μιτεράν. Ἕνας ἦταν, δυστυχῶς, ὁ Ντέ Γκώλ.

Ὁµαδικοί τάφοι Ἑλλήνων στήν Κύπρο – ὁµαδικοί τάφοι Κούρδων στήν Ἀνατολία, ἡ …πολιτιστική παραγωγή τοῦ νεκροθάφτη τῆς περιοχῆς µας.

Saya: Τό πρῶτο ροµπότ – δάσκαλος ἕτοιµο στήν Ἰαπωνία. Εἶναι πολύγλωσσο, παίρνει ἀπουσίες, ἀναθέτει ἐργασίες κι ἐκφράζει καί συναισθήµατα

Εὖγε! Τώρα µένει νά φτιάξουν τό ροµπότ – µαθητή πού θά παίζει µέ τό κινητό του στήν τάξη, θά συζητάει γιά µπάλλα καί θά ξύνει τ’ ἀχαµνά του.

«Λύση» τοῦ Κυπριακοῦ ἑτοιµάζουν µέ Χριστόφια οἱ γνωστοί µέ τά γνωστά σχέδια. Πέρασε τό ΟΧΙ στό µπανανοσχέδιο ντούκου, σά νά µήν εἰπώθηκε

Λίγοι µείναν (Ν. Λυγερός, Δ. Κωνσταντακόπουλος…) νά θυµίζουν κείνη τήν ἀπόπειρα βιασµοῦ. Κι ἐνῷ ὁ δράκος µᾶς τριγυρνάει ξεβράκωτος, ἐµεῖς κλασαυχενευόµαστε αἰσθησιακά.

«Ρούσαλκα» µέ φιλί δύο ἀνδρῶν στή Λυρική καί θύελλα ἀντιδράσεων γιά τήν σκηνοθετική αὐθαιρεσία κάποιας Βασερµάν. Ἀδίκως;

Ἔχεις κυρά µου ἄλλες (πουστο)ἰδέες; Γράψε ἕνα δικό σου ἔργο, ἄν ἔχεις τά προσόντα, µήν κάνεις τραβέλι τόν Ντβόρζακ. Πῶς ν’ ἀντιδράσει ὁ ἕρµος;

Ἀθῶος καί ὁ Ἀττικῆς Παντελεήµων, ὁ ἀποταµιευτής τῶν δισεκατοµµυρίων. Εἴµαστε µιά χώρα ἀθώων.

6η ἀναβολή ἐκδίκασης τῆς προσφυγῆς τῶν κατοίκων τῆς Στρατονίκης κατά τῶν χρυσωρυχείων στό Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας – πάει γιά 25/9/09

Ἄρα καί νά κερδίσουν οἱ κάτοικοι εἶναι δῶρον ἄδωρον: Ἡ ἄδεια λειτουργίας τοῦ «Ἑλληνικοῦ Χρυσοῦ» λήγει στίς 31/12/09! Αὐτό πῶς λέγεται;

Ἡ 75% µείωση στό τέλος παρεπιδηµούντων, πού πλήρωναν οἱ τουριστικές ἐπιχειρήσεις, ξεσήκωσε τούς δηµάρχους πού χάνουν ἔσοδα

Καί γιατί δέν τό πληρώνετε ἐσεῖς ρέ καλόπαιδα; Νά πληρώνει δηλ. ὁ τροφοδότης τῆς τοπικῆς οἰκονοµίας κι ὄχι ὁ τροχονόµος τῆς παραοικονοµίας;

«Καφενεῖο Πολιτισµοῦ» ἀπό 11/3 στό Ἐθνολογικό Μουσεῖο Θράκης, µὲ 4 διαλόγους κοινοῦ καί εἰδικῶν σέ θέµατα κοινωνίας καί πολιτισµοῦ.

Τό «ἐθνικό» ζήτηµα τό ἀντιµετώπισε «γιά πρώτη φορά ὡς κοινωνικό», λέει ἡ κ. Φραγκουδάκη, καί ἔκανε τή διαφορά στά µειονοτικά σχολεῖα

Μάλιστα. Δέν ἦταν τά δισ. πού ἁλώνιζε ἐπί χρόνια, ἁπλῶς ἐσεῖς εἶστε βλάχοι καί ἐθνικιστές… Νά γράψετε τή λέξη «πολυπολιτισµικότητα» 7 δισ. φορές!

ΔΕΗ: Μετά τό Σουφλί, φεύγει κι ἀπ’ τό Διδυµότειχο! Παρά τό σύγχρονο, ἰδιόκτητο κτίριό της, παρά τίς ἀνάγκες τῆς µεθορίου! Τό βάρος στήν Περιφέρεια, πού λέει κι ἡ Κυβέρνηση…

Ἐγκαίνια δορυφορικοῦ Internet στόν Κέχρο καί τό δελτίο Τύπου ἀνέφερε τά «Ποµακοχώρια»! Μπράβο ρέ Εὐριπίδη, ἄς µιλάει καί κανας ἐπίσηµος…

Ξαναστήθηκε ἡ ἱστοσελίδα µας πού ἦταν γιά µέρες ἐκτός λειτουργίας. Καί µάλιστα λέµε νά τήν ἀναµορφώσουµε, ἀφοῦ τόσο ὑλικό µένει ἀναξιοποίητο.