Βιβλιοπαρουσίαση του 14τομου έργου

«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου»

Ομιλητές:

Κώστας Φωτιάδης- συγγραφέας, καθηγητής πανεπιστημίου
Ιάκωβος Ακτσόγλου- λέκτορας ΔΠΘ
Φάνης Μαλκίδης- λέκτορας ΔΠΘ

Αίθουσα παλιάς Νομικής ΔΠΘ, Κομοτηνή

22 Μαΐου 2004

Συνδιοργάνωση με ποντιακούς και φοιτητικούς συλλόγους