«Ευρωπαϊκό πνεύμα και κυρίαρχη στρατηγική»

Ομιλητής:

Νίκος Λυγερός – στρατηγικός σύμβουλος, καθ. Μαθηματικών (Λυών)

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Ξάνθη

26 Νοεμβρίου 2004

Συνδιοργάνωση με Σύλλογο Κυπρίων Ξάνθης και εκδόσεις Σπανίδη