223391062_10209418126086020_2073621789268251187_n
Ἐχθές γιορτάσαμε τήν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας στήν Ἑλλάδα, τήν ὄμορφη πατρίδα μας. Τό 1974 κάτι εἶχε γίνει πού τώρα δέν θυμᾶμαι καί ΣΩ-ΘΗ-ΚΑ-ΜΕ, ἔχουμε πιά δικαιώματα!
Νά, γιά παράδειγμα μπορεῖς νά βγεῖς καί νά πεῖς ὅ,τι θές. Μᾶλλον ὄχι ὅ,τι θές γιατί δέν μπορεῖς νά λές πώς τά ἐμβόλια ἴσως σέ σκοτώσουν, οὔτε ὅτι τά λοκντάουν εἶναι ἠλίθια, οὔτε ὅτι οἱ ἰσχυρότεροι ἄνθρωποι στόν κόσμο εἶναι Ἑβραῖοι, οὔτε ὅτι ἡ κατηγορία περί ρατσισμοῦ εἶναι μία μούφα, οὔτε ὅτι ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα ἄνοιξε τά μάτια τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε ὅτι τό νά εἶσαι ἄνδρας εἶναι ἐξίσου σημαντικό μέ τό νά εἶσαι γυναίκα, οὔτε ὅτι ὑπάρχουν δύο φῦλα καί μόνο, οὔτε ὅτι ὁ χριστιανός λευκός ἄνδρας δημιούργησε τόν ὅποιον πολιτισμό ζήσαμε μέχρι σήμερα, οὔτε ὅτι ἡ τουρκική σφραγῖδα στήν ἱστορία εἶναι αὐτή τῆς βαρβαρότητας, οὔτε ὅτι τό Ἰσραήλ εἶναι μιά χώρα μέ ἐπίσημο ἀπαρτχάιντ θρησκευτικῆς βάσης, οὔτε ὅτι οἱ Ἀφροασιάτες λαθροέποικοι δέν ἔχουν καμμία θέση στόν τόπο μας… Ἐντάξει, μπορεῖς ὅμως νά πεῖς τί μαγείρεψες χτές, τί ὁμάδα εἶσαι καί ποιό αὐτοκίνητο σ΄ ἀρέσει, λίγο τὄχεις;
Ἐπίσης τώρα μέ τή δημοκρατία μπορεῖς νά πᾶς ὅπου θές. Μᾶλλον ὄχι ἀκριβῶς, πρέπει νά πεῖ πρῶτα ΟΚ ἕνας Χαρδαλιᾶς, νά κάνεις μερικά τέστ, νά σέ κάνουν δεκτό στά μεταφορικά μέσα, νά ἔχεις πράσινο κορωνοπάσο, νά ἔχει τό κατάλληλο χρῶμα ὁ χάρτης ἐκεῖ πού πᾶς κτλ κτλ.
Ἐπίσης ἔχεις τό δικαίωμα νά ἀναπτύξεις τήν προσωπικότητά σου στό ἐπάγγελμα πού θά διαλέξεις, χωρίς περιορισμούς. Μᾶλλον ὄχι ἐντελῶς χωρίς περιορισμούς, γιατί τό μέν Δημόσιο εἶναι μόνο γιά τούς κομματικούς, στόν δέ ἰδιωτικό τομέα ἐξαρτᾶται ἀπό τό τί θά πεῖ ὁ ΕΟΔΥ, σέ πόσο ἐπιβαρυμένη περιοχή βρίσκεται, τί λένε τά λύματα στήν πόλη σου κτλ.
Ἔχεις πάντως τήν ἐλευθερία νά κινεῖσαι χωρίς τόν ἀσφαλίτη νά σέ παρακολουθεῖ μέ τήν καμπαρντίνα καί τήν ἐφημερίδα ἀπό τή γωνία. Ἔχεις βέβαια τή Γκούγκλ, τήν Ἄμαζον, τό Τουΐτερ, τό Φέισμπουκ, τό Γιουτούμπ, τήν Πέηπαλ καί καμμιά 200 ὑπηρεσίες πού συλλέγουν τά στοιχεῖα τους ἀλλά ΟΚ, δέν μπορεῖς νά τά ἔχεις ὅλα.
Κι ἐν πάση περιπτώσει, νιώθεις ἕναν ἀέρα ἐλευθερίας γύρω σου, ἀνασαίνεις δημοκρατία! Ἔεεε, ὄχι πάντα γιατί ἄν ἔχει κόσμο κοντά ἤ εἶσαι σέ κλειστό χῶρο πρέπει νά φορᾶς καναδυό μάσκες – βρακόπανα γιά νά μή πληρώσεις τίποτε 300άρια…
Ἄς μήν τό περιορίζουμε ὅμως μόνο στά ἀτομικά δικαιώματα, ὑπάρχει καί τό συλλογικό συμφέρον τῶν Ἑλλήνων. Νά, γιά παράδειγμα ὁ λόγος τους γίνεται σεβαστός ἀπό τίς δημοκρατικά ἐκλεγμένες κυβερνήσεις τους. Ντάξ, ἔγινε καί μιά ἐξαίρεση τό 2015 μέ τό δημοψήφισμα… Ἄ, ναί, καί μέ κάθε ἄλλη σημαντική ἐπιλογή τοῦ πωλητικοῦ συστήματος, πάντα κόντρα στό δημόσιο αἴσθημα καί πρόκριμα. Ἐπίσης, ὁ πλοῦτος τῆς πατρίδας μας ἀξιοποιεῖται τώρα δεόντως: ὑδρογονάνθρακες, λιγνίτες, ἀεροδρόμια, λιμάνια, τουριστικά θέρετρα, ἀνθρώπινο κεφάλαιο, πρωτογενής παραγωγή… Ὅλα στά χέρια τῆς ΑΑΔΕ καί τῶν ξένων ἐντολέων της – γιά τό καλό μας, ἐννοεῖται.
Καί ἡ ἐθνική μας ἄμυνα, ἐπίσης, ἡ ἐθνική παιδεία… Ὅλα τόσο ὀργανωμένα γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, τόση ἐνδελεχής μέριμνα, καταντᾶ συγκινητικό…
Πῶς νά μήν ἀναφωνήσεις, ζήτω ἡ 24η Ἰουλίου!;