ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΣυνεχίζεται ἡ κυβερνητική πίεση κατά τῶν νηπιαγωγῶν τῆς Ροδόπης καί τῆς Ξάνθης, προκειμένου οἱ τελευταῖοι νά δεχθοῦν τό πιλοτικό πρόγραμμα τοῦ ΙΕΠ πού εἰσάγει τήν τουρκική γλῶσσα σέ νηπιαγωγεῖα μειονοτικῶν οἰκισμῶν. Μόλις χθές (6/10/2017) ἦταν σέ Κομοτηνή καί Ξάνθη ὁ γ.γ. τοῦ ὑπουργείου Παιδείας Ἀνδρέας Νοταράς, καί οἱ καθηγητές τοῦ προγράμματος Μαρία Σφυρόερα καί Γιῶργος Μαυρομμάτης, σέ συναντήσεις μέ τά Δ.Σ. τῶν συλλόγων καί πολλούς νηπιαγωγούς γιά νά τούς “ἐνημερώσουν”.

Οἱ συναντήσεις δέν πῆγαν ὅπως θά ἤθελαν οἱ λεγάμενοι, καθώς οἱ νηπιαγωγοί δέν ἔδειξαν νά τρῶνε κουτόχορτο. Στήν πραγματικότητα ἔμειναν ἀναπάντητα τά ἐρωτήματά τους: γιατί δέν ἔγινε κάποια συνεννόηση πρίν δρομολογηθεῖ ἡ ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος (ὅπως συμβαίνει συνήθως), γιατί δέν ἐλήφθη ὑπόψιν ἀπό παιδαγωγικῆς ἀπόψεως ἡ κατάσταση στά νηπιαγωγεῖα τῆς Θράκης (ἔγινε ἐπίκληση κάποιων ἐρευνῶν γιά τούς ἰσπανόφωνους στίς ΗΠΑ!), γιατί δέν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ καθολική ἀντίδραση τοῦ κλάδου. Ὁ μέν Νοταράς δήλωσε πώς πρόκειται γιά πολιτική ἀπόφαση (ΣΣ: δηλαδή γιά παραχώρηση τῆς Κυβέρνησης Σύριζα στήν Τουρκία, αὐτό καί μόνο), ὁ δέ Μαυρομμάτης εἶπε τρεῖς φορές γιά τούς “Τούρκους” μιλώντας γιά τήν μειονότητα, κι ὅταν τόν ἐγκάλεσαν διεκδίκησε καί δάφνες ἀντιστασιακοῦ λόγῳ τῶν πεποιθήσεών του! Δηλαδή διατηρεῖ τό δικαίωμα νά θεωρεῖ Τούρκους λ.χ. τούς Πομάκους κατοίκους τῆς Πάχνης καί τοῦ Ἅλματος; Τότε διατηροῦμε κι ἐμεῖς τό δικαίωμα νά θεωροῦμε αὐτόν Τοῦρκο, σωστά;
Οἱ συναντήσεις δέν ἔβγαλαν κάτι. Οἱ νηπιαγωγοί δήλωσαν πώς δέν δέχονται τό πρόγραμμα στίς τάξεις τους, ἐφόσον ἔχουν τό δικαίωμα αὐτό, οἱ δέ ἐπιστήμονες ἀποχώρησαν φανερά ἐκνευρισμένοι, ἐνῶ κανονικά θά ἔπρεπε νά φύγουν εὐχαριστημένοι πού κανένας δέν βρέθηκε νά τούς φτύσει γιά τό πρόστυχο ἐγχείρημα πού ἀνέλαβαν.