tnkΔύο ἦταν οἱ κυβερνητικές πρωτοβουλίες πού τελευταίως ἄγγιξαν τήν Θράκη καί τά ἐθνικά μας συμφέροντα στήν περιοχή. Ἡ πρώτη ἀφοροῦσε τήν εἰσαγωγή τῆς τουρκικῆς γλώσσας στά νηπιαγωγεῖα τῶν μειονοτικῶν οἰκισμῶν διά τοῦ πιλοτικοῦ προγράμματος πού ἀνακοίνωσε τό ΙΕΠ. Καί ἡ δεύτερη – πού ἀπέκτησε μεγάλη δημοσιότητα στα πανελλαδικά ΜΜΕ – ἦταν ἡ τροπολογία μέ τήν ὁποία τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης φέρνει πάλι στά ἑλληνικά δικαστήρια τό θέμα τῶν προξενικῶν συλλόγων μέ τούς τούρκικους τίτλους.

Ὅσον ἀφορᾶ τό πρῶτο θέμα, πού κατά τή γνώμη μας εἶναι καί τό πιό σοβαρό, οὐδείς δείχνει νά συγκινεῖται. Μέ τήν κερκόπορτα τοῦ προγράμματος ΕΣΠΑ καί μέ τρόπο ξεκάθαρα ἀντισυνταγματικό (τό ὑπουργεῖο ἀπευθύνει πρόσκληση ἐνδιαφέροντος μόνο σέ …μέλη τῆς μειονότητας!) ἡ Κυβέρνηση βάζει στήν προσχολική ἐκπαίδευση τῶν μουσουλμανοπαίδων τήν τουρκική γλῶσσα. Ὅλα ὅσα καταλογίζουμε στίς παλιές κυβερνήσεις τῆς κακιᾶς Δεξιᾶς τοῦ ‘50 καί τοῦ ‘60, μᾶς τά φρεσκάρει ἡ ψευτοαριστερά τοῦ 2017! Χωρίς κανέναν λόγο, δίχως κανένα πρόβλημα στά λειτουργοῦντα δημόσια νηπιαγωγεῖα, κάποιοι στήν Ἀθήνα ἀποφάσισαν νά κάνουν τό χατήρι τῆς Ἄγκυρας καί νά ἐπιτείνουν τόν διαχωρισμό τῶν παράλληλων κοινωνιῶν τῆς Θράκης. Δέν τούς ἐνδιαφέρει οὔτε ἡ κοινωνική ἔνταξη τῶν παιδιῶν, οὔτε ἡ ἀπαραίτητη ἑλληνομάθειά τους, οὔτε ἡ γνώμη τῶν ἴδιων τῶν γονέων. Τούς ἀφήνει παγερά ἀδιάφορους καί ἡ ὁλομέτωπη σύγκρουση μέ τίς νηπιαγωγούς πού ἀρνοῦνται νά συναινέσουν στό πρόγραμμα καί νά δεχτοῦν στήν τάξη τήν μειονοτική “διερμηνέα”. Ἤδη ἡ ὑπεύθυνη τοῦ προγράμματος κ. Σφυρόερα τηλεφώνησε σέ κάποια χωριά πού ἐπιλέχθηκαν* καί συνάντησε τήν ἄρνησή τῶν νηπιαγωγῶν, γιαυτό καί τήν ἐρχόμενη Παρασκευή ἔρχεται νά τίς πείσει στή συνάντηση πού ὁρίστηκε. Ἐλπίζουμε πώς ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς ἰδεοληψίας καί τό δημόσιο συμφέρον θά πρυτανεύσει ἐνώπιον τῆς πολιτικῆς δειλίας.
Στό δεύτερο θέμα φαίνεται νά συμμαζεύεται τό πρᾶγμα. Ἤδη προτάθηκε ἀπό τούς ΑΝΕΛ μία προσθήκη πού θά βάλει μιάν ἀσφαλιστική δικλείδα καί ἔχει ξεκαθαριστεῖ πώς ἡ ἀναγνώριση τῶν σωματείων (Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης, Τουρκική Νεολαία Κομοτηνῆς, Ἕνωση Τούρκων Διδασκάλων…) θά περάσει ξανά ἀπό τά ἑλληνικά δικαστήρια. Φαίνεται πώς ἰσχύει αὐτό πού εἶπε ὁ Κοντονής καί ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων δέν θά εἶναι αὐτόματη ἀλλά θά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά ἀπορριφθεῖ πάλι τό καταστατικό γιά ἄλλους λόγους ὅμως ἀπό ἐκείνους πού κατέπεσαν στήν Εὐρώπη. Ἐνδεχομένως λοιπόν νά ἀνοίγει νέος πολυετής κῦκλος δικαστηρίων… Δικαίως λοιπόν ὁ Ἰλχάν Ἀχμέτ πιθανολόγησε τήν ἐξέλιξη αὐτή στό δελτίο Τύπου πού κυκλοφόρησε (τό εἴχαμε ἐπισημάνει καί πρό ἑβδομάδος). Μένει βέβαια νά δοῦμε μέ πόσο …πάθος καί μέ πόση ἐπάρκεια θά στοιχειοθετηθεῖ ἡ ἑλληνική ἀντίρρηση ἐνώπιον τῆς Θέμιδος, γιατί ἔχουμε κακή πείρα ἀπό τό παρελθόν.

* Πάχνη, Ἅλμα, Ἡλιόπετρα, Ἀρριανά, Μέγα Πιστό, Ὀργάνη