nikos-kotziasΟἱ φῆμες πού θέλουν τόν νῦν διευθυντή τῆς Ὑπηρεσίας Πολιτικῶν Ὑποθέσεων νά φεύγει ἐντός τῶν ἑπόμενων ἐλαχίστων ἑβδομάδων μᾶλλον ἀληθεύουν κι αὐτό εἶναι ἕνα θαυμάσιο νέο γιά τή Θράκη. Ἀποδείχθηκε λοιπόν ὅτι μπορεῖ καί πορεύεται ὁ τόπος μας καί …χωρίς τήν παρουσία τοῦ ΥΠΕΞ, ἀφοῦ κατά τήν παρελθούσα διετία ἡ ὑπηρεσία ἦταν περίπου ἀνύπαρκτη – εἰδικά στή Ροδόπη.

Δηλώνουμε ἐκ προοιμίου πώς ΔΕΝ ἦταν ἡ χειρότερη περίοδος γιά τήν ΥΠΥ. Θυμόμαστε πολύ καλά λ.χ. τήν θητεία Λώζου (καί ὄχι μόνο) καί τά πεπραγμένα κάποιων ἁρπακτικῶν πού παρεπιδημοῦσαν στούς διαδρόμους τῶν ἀπόρρητων κονδυλίων χάριν τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος (τό “ἐθνικοῦ” συχνά ἀπουσίαζε). Εἴπαμε ὅμως ὅτι τά τελευταῖα χρόνια κάπως ξεφύγαμε ἀπό ἐκεῖ, ἀλλοίμονο ἄν συγκρινόμαστε μέ τήν ξεφτίλα τῶν ἡμερῶν τοῦ Σημίτη. Δυστυχῶς ἡ ἀπόλυτη ἀκαταλληλότητα τοῦ νῦν διευθυντῆ Ο. Καφόπουλου ἄφησε νά χαθεῖ μιά ἑλληνική εὐκαιρία στή Θράκη, σέ μιά φάση πού ἡ Τουρκία ἔχει ἄπειρα προβλήματα τά ὁποῖα ἔχουν ἀντίκτυπο καί στόν τόπο μας.
Καί τώρα; Ἀσχέτως τοῦ ποιός θά τόν ἀντικαταστήσει, ἕνα μόνο ἔργο ἔχει νά ἐπιτελέσει στήν περιοχή: τήν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητας καί τήν στερέωση τῆς θεσμικότητας. Ὅλα μας τά προβλήματα θά μποροῦσαν νά εἶχαν λυθεῖ ἄν ἐπιβάλετο παντοῦ καί ἄτεγκτα ὁ νόμος κι ἄν θωρακίζαμε ὡς πολιτεία μέ σοβαρότητα τήν λειτουργία τῶν θεσμῶν πού ἐπισήμως ἀναγνωρίζουμε. Νά τό ποῦμε μέ παραδείγματα.
Α. Στό τουρκικό Προξενεῖο Κομοτηνῆς αὐτή τή στιγμή ὑπηρετοῦν – πέρα ἀπό τόν Γενικό Πρόξενο – καί τέσσερεις ὑποπρόξενοι (χώρια γραμματεῖς καί ἄλλοι φαρισαῖοι). Ὅποτε λοιπόν γίνεται ἐκδήλωση προξενικοῦ συλλόγου σέ κάποιο μειονοτικό χωριό, ἕνας ἀπό τούς πέντε θά εἶναι εὔκαιρος νά πάει, μάλιστα μποροῦν νά καλύψουν καί 4-5 ἐκδηλώσεις μαζί. Ποιός Ἕλληνας ἁρμόδιος καί τουρκομαθής θά τούς συνοδέψει; Εἶναι φανερό πώς πέρα ἀπό ὅσα προβλέπονται γιά τήν συνοδεία τῶν διπλωματῶν, ζοῦμε καί σέ μία περίοδο πού ἡ ἔνταση λόγῳ τῶν διώξεων τῆς FETO μπορεῖ νά μεταφερθεῖ καί στόν τόπο μας, ἄρα γιά λόγους ἀσφαλείας ΟΛΩΝ πρέπει νά κοπεῖ μαχαίρι ἡ σημερινή κατάσταση, τό “μπάτε σκῦλοι, ἀλέστε”. Κανείς τους νά μήν κάνει βῆμα μονάχος! ΥΠΥ, ΕΥΠ, Κρατική Ἀσφάλεια, 2ο Γραφεῖο, θά πρέπει νά συντονιστοῦν γιά νά μήν ψαχνόμαστε μιά μέρα ἔχοντας …πέσει ἀπό τά σύννεφα.
Β. Ὡς πολιτεία ἀναγνωρίζουμε συγκεκριμένους μουφτῆδες καί διαχειριστικές Ἐπιτροπές. Τί σημαίνει ὅμως μιά Μουφτεία χωρίς ὑπαλλήλους, χωρίς ἰμάμηδες, χωρίς θρησκευτική δραστηριότητα; Τά βήματα πού γίνανε πρόσφατα (παρά τήν ἀνυπαρξία τῆς ΥΠΥ!) πρέπει νά ἐπιταχυνθοῦν: ὀργανόγραμμα τῶν Μουφτειῶν, στελέχωσή τους, ἔλεγχος στούς ἱεροδιδασκάλους. Ἡ ἀργομισθία δέν εἶναι δικαίωμα κανενός! Τέλος, ἡ κοσμογονία πού ζήσαμε μέ τήν θητεία τοῦ Σελήμ Ἰσά στήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή Κομοτηνῆς ἐκθέτει ὅλους τούς προκατόχους (καί τούς προϊσταμένους τους) ἀλλά καί ὅσους χαφιέδες συνεχίζουν νά τόν ὑποσκάπτουν. Εἶναι ντροπή καί ἡ τελική εὐθύνη ἀνήκει στόν ἴδιο τόν Κοτζιά.