gavr708Πρίν λίγους μῆνες ἔσκασε μύτη τό πιλοτικό πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) ὕψους 400.000 εὐρώ, μέ τό ὁποῖο προβλεπόταν νά μποῦν στά δημόσια νηπιαγωγεῖα μειονοτικῶν χωριῶν διαμεσολαβητές – μεταφραστές δίπλα στούς διορισμένους νηπιαγωγούς, “γιά τήν διευκόλυνση τῆς ἐπικοινωνίας μέ τά νήπια”. Μιά πρόβα ἐπιβολῆς δίγλωσσων νηπιαγωγείων κατ’ ἀπαίτηση τῆς Τουρκίας, γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τ’ ὄνομά τους. Κι ἐνῶ φάνηκε πώς μετά τίς καθολικές ἀντιδράσεις τό πρᾶγμα μαζεύτηκε, μεσοῦντος τοῦ Ἰουλίου οἱ πονηροί ὑπουργειοπόντικες ἀμόλυσαν μιάν πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος γιά τίς πρῶτες 6 θέσεις. Προφανῶς δέν σκοπεύουν νά ἀποσυρθοῦν στίς τρῦπες τους τόσο εὔκολα…


Τά γράφαμε ἐξαρχῆς: ποιός εἶναι ὁ λόγος πού ὤθησε τό ὑπουργεῖο Παιδείας σέ μιά τέτοια πρωτοβουλία; Δέν αὐξάνεται σταθερά ἡ συμμετοχή τῶν μουσουλμανοπαίδων στά δημόσια νηπιαγωγεῖα; Δέν ἐπιδιώκουμε τήν ἑλληνομάθεια καί τήν ἔνταξή τους στήν ἑλληνική κοινωνία; Γιατί ἐξαπολύεται ἕνα τέτοιο – πιθανότατα ἀντισυνταγματικό – μέτρο, καλώντας “μέλη τῆς μειονότητας” νά διοριστοῦν στίς δημιουργούμενες θέσεις; Δέν εἶναι προφανές ὅτι Πομάκοι καί Ρομά, ἀδυνατώντας νά πετύχουν πλειοψηφικά τήν διεκδίκηση τῆς μητρικῆς τους γλώσσας (καί δέν εἶναι τῆς ὥρας νά ἀναλυθεῖ τό γιατί), θά ὑποστοῦν νέο γλωσσικό ἐκτουρκισμό; Προχθές κυκλοφόρησε ἕνα κείμενο τῆς “Αὐτόνομης Παρέμβασης Ἐκπαιδευτικῶν Ξάνθης”, ὅπου ἐκτίθενται τά συριζέικα φληναφήματα γιά τό θέμα (γιά “ἀξιοποίηση τῆς μητρικῆς γλώσσας τῶν παιδιῶν”, γιά τόν “γλωσσικό πλουραλισμό πού εἶναι πολιτισμικός καί μαθησιακός πλοῦτος” κτλ) διανθισμένα μέ …βιβλιογραφικές ἀναφορές. Κωμικοτραγική προσπάθεια τοῦ κυβερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ νά μασκαρέψει μιά πολιτική ἐκπόρνευση σέ δημοκρατική – προοδευτική ἐπιλογή καί νά διασπάσει τό ἑνιαῖο μέτωπο ΟΛΩΝ τῶν νηπιαγωγῶν κατά τοῦ προγράμματος.
Ἐδῶ βρίσκεται καί ἡ ἐλπίδα γιά ἀνάσχεση τοῦ κινδύνου. Οἱ νηπιαγωγοί σέ Ροδόπη καί Ξάνθη βλέπουν ξεκάθαρα τόν κίνδυνο γιά τήν ἐργασία τους. Θά τούς φέρουν ἀπό τό παράθυρο μέσα στήν αἴθουσα μιά μειονοτική συνάδελφο πού θά μιλάει μέ τά παιδιά στά τουρκικά (πού αὐτές δέν καταλαβαίνουν) καί πού τελικά θά τίς ὑποκαταστήσει. Τό πρόγραμμα θά τρέχει ἀνεξαρτήτως τῆς θέλησής τους καί θά ἀξιολογεῖται ἐρήμην τους! Εἶναι θέμα χρόνου νά βρεθοῦν στά ἀζήτητα, τότε πού θά ἔχουν ἑδραιωθεῖ οἱ τουρκόφωνες ἀφοῦ τό πρόγραμμα θά ἔχει “πετύχει”. Τό καταλαβαίνουν ὅλες θαυμάσια, ζήτησαν καί πέτυχαν τήν στήριξη τῆς πανελλήνιας Διδασκαλικῆς Ὁμοσπονδίας καί ἔχουν ἤδη ὑπογράψει ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ὅτι ἀρνοῦνται νά δεχθοῦν τό πρόγραμμα στόν χῶρο τῆς δουλειᾶς τους. Στήν ἴδια γραμμή κινοῦνται καί σχεδόν ὅλοι οἱ ὑπηρεσιακοί παράγοντες τῆς Ἐκπαίδευσης, ἄσχετα πού δέν θά τό δηλώσουν στά ΜΜΕ (τό εἶπαν ὅμως στήν ὑπηρεσία τους). Εἶναι μιά θαρραλέα στάση πού μᾶς ἐπιτρέπει νά ἐλπίσουμε ὅτι αὐτή ἡ προδοσία τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων καί τῆς κοινωνικῆς συνύπαρξης δέν θά περάσει.
Ἄν βεβαίως ἤμασταν μιά κανονική χώρα, μέ ἔνστικτο αὐτοσυντήρησης καί δικλεῖδες ἀσφαλείας, ὅλα θά εἶχαν λήξει πολύ νωρίτερα, μέ τήν δέουσα ἀπάντηση στό Τοῦρκο Πρέσβη πού ἔθεσε τό αἴτημα. Ἐδῶ ἡ Ἄγκυρα ἐπιμένει γιατί ξέρει ὅτι τό σημερινό “ὄχι” αὔριο κάλλιστα μπορεῖ νά γίνει “ναί”, εἴτε γιατί θά ἀλλάξει ἡ Κυβέρνηση εἴτε γιατί θά ἀντικατασταθεῖ ὁ ὑπουργός εἴτε κάτι ἄλλο. Στήν συγκεκριμένη λοιπόν περίσταση τό πέτυχε τό μομέντουμ καί προχωράει. Τί μπορεῖ νά ἀντιπαλαίψει τήν πηλιογούσικη ἐκπαιδευτική πρωτοβουλία; Μόνο ἡ δημοσιότητα: νά φτάσει τό θέμα στήν ἀτζέντα τῶν ἀθηναϊκῶν ΜΜΕ καί νά τεθεῖ ἔστω καί περιθωριακά στόν τελοσπάντων δημόσιο διάλογο. Κάπου μεταξύ υἱοῦ Τραγάκη, ἐπίσκεψης Μακρόν καί Λά Μπίρι Μπίρι νά γίνει ἀναφορά στό φέσι πού φοράει στά νηπιαγωγεῖα τῆς Θράκης ἡ Κυβέρνηση, μπάς καί φοβηθεῖ ἡ τελευταία τό “πολιτικό κόστος”…                                                          Κ.Κ.