xousein-zeibekΠρίν ἕναν μήνα τό συμβάν στή Γενισέα τῆς Ξάνθης ἔδειξε πώς ἡ Τουρκία ἀνησυχεῖ μέ τίς ἐξελίξεις στά βακούφια τῆς Θράκης καί δυστυχῶς ἡ ἑλληνική ἀπάντηση δέν ἦταν στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Μιλῶ γιά τήν “πρωτοβουλία” τοῦ κυβερνητικοῦ βουλευτῆ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ (γνωστοῦ καί ὡς …ἀκόλουθου τοῦ κάθε Τούρκου Προξένου) νά ἀντικαταστήσει τόν μουτεβελή στό τέμενος τῆς Γενισέας. Ὁ Ζεϊμπέκ (φωτό) προσῆλθε ἐπικεφαλῆς ὁμάδας κατοίκων τοῦ χωριοῦ στό γραφεῖο τοῦ νόμιμου μουφτῆ Ξάνθης Σινίκογλου καί ζήτησε τήν ἀλλαγή ὡς αἴτημα τοῦ κόσμου. Κάπου ἐκεῖ οἱ δικοί μας μᾶλλον τό χάσανε: πρότειναν ἐφαρμογή τοῦ Ν. 3647/2008 γιά ἐκλογή βακουφικῶν καί διαχειριστικῶν ἐπιτροπῶν, ἑνός νόμου πού ἔγινε μέ βάση τίς τότε ὑποχωρήσεις τῆς Ντόρας Μπακογιάννη στά τουρκικά αἰτήματα καί πού ποτέ δέν ἐφαρμόστηκε, ἀφοῦ οἱ τουρκόφρονες δέν θέλανε πουθενά ἐμπλοκή τοῦ (νόμιμου) μουφτῆ. Ὁ Ζεϊμπέκ ἔστησε λοιπόν κάποιες πρόχειρες ἐκλογικές διαδικασίες, ἀπό τίς ὁποῖες ἀπέκλεισε ὡς ἐκπρόθεσμο τόν μέχρι τοῦδε μουτεβελή, καί ἀνέδειξε τόν δικό του εὐνοούμενο. Τώρα ὁ πρώην μουτεβελής προσφεύγει κατά τοῦ κύρους τῆς διαδικασίας (πού ἔγινε χωρίς ἐφορευτική ἐπιτροπή, χωρίς ἐκλογικούς καταλόγους κτλ) ἀλλά ἤδη τό πρᾶγμα μπῆκε σέ νέα ρότα: κάποιοι στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δείχνουν ἀποφασισμένοι νά ἐφαρμόσουν τόν νόμο Μπακογιάννη – Ντεντέ.

Ἡ Ἄγκυρα δέν ἔχει λόγο νά διαφωνεῖ. Ἄν κάτι μπορεῖ νά ἀποσπάσει σήμερα ἄκοπα, ἔννομα καί δίχως δεσμεύσεις, χάρη στούς τρεῖς κυβερνητικούς μειονοτικούς βουλευτές, γιατί ὄχι; Καί, τό κυριότερο σ’ αὐτή τή συγκυρία, θά ἀπαλλαχθεῖ ἀπό τήν ἐνοχλητικά δραστήρια παρουσία τοῦ Σελήμ Ἰσά στήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς Κομοτηνῆς. Ὁ Σελήμ, τό ξαναγράψαμε, μέ τήν φιλοπατρία, τήν ἐντιμότητα καί τήν ἐργατικότητά του ἐκθέτει ἀνεπανόρθωτα, τόσο τίς γελοῖες ἐνστάσεις κατά τοῦ προσώπου του, ὅσο καί τίς προηγούμενες διοικήσεις πού ἐπί χρόνια ἁλώνιζαν στό σκοτάδι. Παράλληλα δίνει τό …κακό παράδειγμα, τοῦ πῶς ἕνας μειονοτικός μπορεῖ νά συνεργάζεται ἄριστα μέ τήν ἑλληνική πολιτεία καί νά παράγει ἀγαθά ἀποτελέσματα γιά τήν μουσουλμανική κοινωνία.
Τίποτε δέν θά κερδίσουμε μέ τυχόν ἐφαρμογή τοῦ Ν.3647, τό θεωρούμενο ὄφελός μας (ἡ “ἀναγνώριση” τοῦ νόμιμου μουφτῆ) θά ἀφορᾶ μόνο τούς ἐμπλεκόμενους βουλευτές καί θά ἐξανεμιστεῖ σύντομα. Ἐπίσης πρακτικά δέν θά ἀλλάξει τίποτε στήν ὕπαιθρο, ἀφοῦ καί σήμερα οἱ βακουφικές ὁρίζονται μέ βάση τίς ἐκπεφρασμένες ἐπιθυμίες τῶν κατοίκων, πουθενά δέν ἐπιβάλλει ὁ μουφτής αὐθαίρετα ὅποιον θέλει. Ποιός λοιπόν ὁ λόγος νά ἐκχωρηθεῖ ἄλλο ἕνα πεδίο τῆς μειονοτικῆς ζωῆς στήν Ἄγκυρα; Μόνο γιά νά κάψουμε τό καλύτερο παράδειγμα χρηστῆς καί νομιμόφρονος διαχείρισης πού μᾶς προέκυψε στά τόσα χρόνια;