maingr3Μέσα στή θύελλα τοῦ καθεστωτικοῦ φιλομεταναστευτικοῦ λόγου, μέ τίς ὑποκριτικές προτροπές, τίς ξεδιάντροπες ἀπειλές, τίς κωμικές ἠθικολογίες καί τά κλαψομούνικα ρεπορτάζ, εἶναι περίπου ἀδύνατον νά πεῖς κάτι λογικό καί εἰλικρινές, ὡστόσο θά τό ἐπιχειρήσουμε. Ἐπειδή πρέπει νά ἀκουστεῖ καί κάποια φωνή πού νά ἀναπαράγει πιστά τήν πραγματικότητα καί νά διασώζει τό κοινό συμφέρον, αὐτό πού τό ἔχουν ἐγκαταλείψει οἱ πάντες, τελευταία κι αὐτή ἡ ἑλλαδική Ἐκκλησία. Ἡ ταύτιση τῆς διοίκησής της μέ τά κυβερνητικά τρύκ καί μέ τήν ἀργυρώνητη δράση τῶν ΜΚΟ εἶναι ἀκριβῶς ἡ αἰτία γιά τό παρακάτω σημείωμα. 

Καλούμαστε ὅλοι νά συμβάλουμε μέ τρόφιμα, ρουχισμό, εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς κτλ γιά τίς ἀνάγκες τῶν προσφύγων πού πλημμυρίζουν τήν πατρίδα μας, μεταβάλλοντάς την σέ ἀπέραντο ἀνοιχτό στρατόπεδο διερχομένων. Ὄχι μόνο νά ἀποδεχθοῦμε δηλαδή τήν διάλυση τοῦ τόπου μας ἀλλά καί νά τήν διευκολύνουμε! Ποιός κάλεσε αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἐδῶ; Ποιός τούς ξεσπιτώνει ἀπό τίς χῶρες τους; Ποιός τούς ξεφορτώνει στά μέρη μας εἰσπράττοντας τά κόμιστρα; Ποιός τούς θεωρεῖ “εὐλογία” γιά τήν πατρίδα μας; Ποιός λιγουρεύεται τήν ἰσλαμικοῦ χρώματος “πολυπολιτισμικότητα” καί τήν “δημογραφική λύση” πού μᾶς προσφέρεται; Πάντως ὄχι ἐμεῖς, ὄχι ὁ ἑλληνικός λαός πού χειμάζεται σήμερα ὅσο ποτέ!
Μᾶς λένε πώς “ἐντάξει ἀλλά τί νά κάνουμε, εἴμαστε μικρή χώρα καί στή λάθος γεωγραφική θέση, δέν μποροῦμε νά ἀντιδράσουμε”, ἄρα νά δεχθοῦμε τή μοίρα μας. Πρῶτον ὄχι μόνο ποτέ δέν εἴπαμε δι’ ἐπισήμων χειλέων τήν ἀλήθεια ἀλλ’ ἀντιθέτως πέρυσι τέτοιον καιρό ἀπευθύναμε διά τῆς κυρίας Τασίας “κάλεσμα” πρός κάθε ἀναξιοπαθούντα νά προσέλθει στήν ἐπικράτειά μας. Καί δεύτερον ἄν δέν ἀποτρέψουμε τό κακό, μποροῦμε τοὐλάχιστον νά μήν τό διευρύνουμε. Τί θά ἐξυπηρετήσει μιά ἀνθρωπιστική βοήθεια γιά τήν παραμονή τῶν προσφύγων – λαθρομεταναστῶν – λιποτακτῶν κτλ στή χώρα μας; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν ἔρχονται στήν Ἑλλάδα, εἶναι ἁπλῶς περαστικοί στόν δρόμο γιά τόν πλούσιο εὐρωπαϊκό βορρά. Κρατώντας τους ἐδῶ τούς καταστρέφουμε, μέ πόσους τρόπους πρέπει νά μᾶς τό ποῦνε; Μία εἶναι ἡ μόνη βοήθεια πού θά μπορούσαμε νά τούς παρέχουμε καί πού θά εἶχε νόημα: νά τούς δώσουμε τό εἰσιτήριο γιά τή χώρα τοῦ προορισμοῦ τους, ἐφόσον φυσικά αὐτή τούς δέχεται – κι ἄν ὄχι, τότε τό εἰσιτήριο γιά τή χώρα προέλευσής τους. Ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι εἴτε προσχηματικά, εἴτε φαρισαϊσμοί εἴτε ἀνοησίες. Ἡ Κυβέρνηση, γιά χάρη τῶν Εὐρωπαίων ἐντολέων της, μετατρέπει τή χώρα σέ κέντρο διερχομένων – ἤ, ἀκόμα χειρότερο, κέντρο κρατουμένων – κι ἐμεῖς καλούμαστε νά συνεισφέρουμε γιά τήν ἀναβάθμιση τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν πρός τούς ἐγκλωβισμένους “πελάτες”. Γιά νά μήν τούς χάσουμε;