γραφεία DEB 081215Τό περιστατικό τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2015 ἀκούστηκε ἀρχικά σοβαρό. Κάποιοι εἶχαν σπάσει τά τζάμια τῶν γραφείων τοῦ κόμματος τῶν τουρκοφρόνων (DEB) καί ἀφοῦ μπῆκαν μέσα ἔγραψαν συνθήματα στούς τοίχους (ὑπογράφοντας ὡς ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ) καί προκάλεσαν ἀκόμη μερικές μικροφθορές. 

Σέ πρῶτο χρόνο λοιπόν πήγαμε κι ἐμεῖς ἐπιτόπου, μέ κάποιαν ἀνησυχία μήπως πράγματι κάποιος λιγόμυαλος ἀγανάκτησε μέ τήν προκλητικότητα τῶν Τούρκων καί ξέσπασε στά τζάμια τῶν γραφείων τους. Φυσικά κάτι τέτοιο θά ἦταν μεγάλη ἔκπληξη, ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς τό κλῖμα ἐφησυχασμοῦ καί ἰδιώτευσης πού κυριαρχεῖ στήν ἑλληνική κοινωνία (καί) τῆς Θράκης, ἀλλά δέν μποροῦσε καί νά ἀποκλειστεῖ. Ἐνδεχομένως κάποιος νεαρός, κάποιος μεμονωμένος νά ρίσκαρε μιά τέτοιαν ἐνέργεια, πού τήν ἔντυσε καί μέ μιά ψεύτικη συλλογικότητα στό σύνθημα τοῦ τοίχου. Κάτι βεβαίως πού ἦταν βούτυρο στό ψωμί τῶν Τούρκων, τῶν ὁποίων ὁ καημός εἶναι ὅτι κανείς τοπικά δέν τούς δίνει σημασία – οὔτε καί οἱ ὁμόθρησκοί τους.
Σύντομα διαλύθηκαν οἱ ἀμφιβολίες μας. Γιατί λίγο ἀργότερα μάθαμε ἀπό τίς ἀνακοινώσεις τῶν Τούρκων – ἀκόμα καί ἀπό τήν ἐπίσημη ἀντίδραση τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στήν Ἄγκυρα… – ὅτι οἱ ἄγνωστοι δράστες εἶχαν κλέψει καί τό τρακαρισμένο αὐτοκίνητο τοῦ Σαδίκ Ἀχμέτ πού βρισκόταν στόν χῶρο! Ἔ, πεῖτε το ρέ σεῖς νά μή σκᾶμε χωρίς λόγο! Τώρα ὅλα πιά ξεκαθάρισαν: μιλᾶμε γιά ἄλλη μία γελοία προβοκάτσια τῶν φασιστοειδῶν τῆς μειονότητας καί τῶν πρακτόρων τῆς Ἄγκυρας.

Ποιός πλειονοτικός μωρέ γνώριζε ὅτι κρατούσατε – 20 χρόνια μετά! – τό FIAT στό ὁποῖο σκοτώθηκε ὁ Σαδίκ Ἀχμέτ καί τό προορίζατε γιά ἔκθεση – προσκύνημα στόν χῶρο; Οὔτε οἱ ἑλληνικές ὑπηρεσίες τό ἤξεραν, οὔτε κἄν ὁ μουσουλμάνος ἰδιοκτήτης τοῦ ἀκινήτου! Θά μποροῦσε κάποιος χριστιανός νά τό μάθει, νά διαπιστώσει περί τίνος ἐπρόκειτο καί νά ρισκάρει μιά τέτοια δράση; Γιατί τό αὐτοκίνητο μποροῦσε νά φύγει ἀπό κεῖ μόνο μέ γερανό. Ποιός θά εἶχε γερανό διαθέσιμο καί θά πήγαινε ἐκεῖ νύχτα, σέ ξένο χῶρο, περιφραγμένο καί πού θά μποροῦσε νά παρακολουθεῖται ἀπό κάμερες (πόσο βολικό, ἀλήθεια, τό γεγονός ὅτι δέν ὑπῆρχε καμμία κάμερα!); Κι ἄν ἦταν κάποιος πού ἤθελε νά βλάψει τούς Τούρκους, γιατί δέν κατέστρεψε ὅ,τι ἀξίας (ἔπιπλα, τηλεοράσεις…) ὑπῆρχε στόν ἐπάνω χῶρο ἀλλά περιορίστηκε στά τζάμια τῆς βιτρίνας;Μήπως τόν ἐνδιέφερε μόνο τό θέαμα καί τό «μήνυμα»; Προφανής ἡ ἀπάντηση σέ ὅλα τοῦτα τά ἐρωτήματα καί κανένας λογικός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά προβάλει ἄλλη ἐξήγηση ἀπό τήν καραμπινάτη προβοκάτσια. Βεβαίως ὑπάρχει καί τό ἄλλο ἐνδεχόμενο: οἱ μυστικές ὑπηρεσίες τῆς Ἑλλάδας – ξέρετε, αὐτές πού εἶχαν «προκαλέσει» τότε τό τροχαῖο τοῦ Σαδίκ – νά γνώριζαν γιά τό αὐτοκίνητο καί νά ἔδρασαν μέ τόν τρόπο αὐτόν. Ἄν πιστεύετε στά UFO, στήν Σταχτοπούτα καί στήν Ἀλ Κάιντα, μπορεῖτε νά πιστεύετε καί σ’ αὐτό…
Οἱ μέρες πέρασαν καί κανένα ἀποτέλεσμα τῶν ἀστυνομικῶν ἐρευνῶν δέν ἀνακοινώθηκε. Ἄραγε ἔψαξαν τίς ἐπισκέψεις τοῦ Τούρκου Πρόξενου καί τοῦ ΜΙΤατζῆ τήν προηγούμενη ἑβδομάδα; Ἔψαξαν ποιοί ἐπισκέφθηκαν ἐκεῖνες τίς μέρες τό Προξενεῖο, πέρα ἀπό τούς συνήθεις τσάτσους; Ζήτησαν νά δοῦνε τίς προηγηθεῖσες τηλεφωνικές συνομιλίες τῶν ἐλαχίστων ὑπευθύνων τοῦ DEB οἱ ὁποῖοι γνώριζαν γιά τό αὐτοκίνητο; Ἀνέκριναν τόν γιό τοῦ Σαδίκ πού ἦρθε στήν πόλη μέ τή μάνα του γιά νά δοῦνε τί συνέβη; Τόν ρώτησαν γιά τό ποιοί ἤξεραν ὅτι τό μοιραῖο αὐτοκίνητο ἐπί δυό δεκαετίες παρέμενε στή μάντρα τοῦ θείου του στήν Ξάνθη καί ὅτι μεταφέρθηκε – καί πῶς μεταφέρθηκε; – στήν Κομοτηνή; Πόσοι ἄλλωστε γερανοί ὑπάρχουν στήν πόλη καί πόσο μακρυά θά μποροῦσε νά πάει ἕνας γερανός νυχτιάτικα χωρίς νά γίνει ἀπό κανέναν ἀντιληπτός;
Αὐτό φυσικά πού ἐνδιαφέρει τούς πάντες εἶναι τό πολιτικό ἀποτέλεσμα (βλ. καί τήν ἐπιτόπια πόζα στή φωτό μέ τόν Τοῦρκο Πρόξενο στό κέντρο). Γιαυτό ἀκριβῶς καί οἱ ρουφιάνοι τῆς Ἄγκυρας δέν ὀρρωδοῦν καί πουλᾶνε μιά τόσο ἄθλια στημένη προβοκάτσια τους ὡς «ἑλληνική ἐπίθεση». Ποιός θά τούς ἀμφισβητήσει τοπικά, ὅσο δέν ἐξιχνιάζεται ἡ ὑπόθεση; Ἤδη τό τσοῦρμο τῶν τουρκόφρονων «συλλογικοτήτων» τους ἔβγαλε πανομοιότυπες καταγγελίες πού ὑμνοῦν τόν φασίστα νεκρό, πού μᾶς τόν ξαναμόστραραν στήν πρόσοψη τοῦ κτιρίου τους, ἴσως γιά νά μᾶς τρομάξουν, κάπως σάν τόν …Ἐλ Σίντ (ἐδῶ ἀξίζει νά μνημονευτεῖ ἡ ἠχηρή ἀπουσία τῶν τοπικῶν βουλευτῶν μας Ἀιχάν Καραγιουσούφ καί Μουσταφά Μουσταφά ἀπό τήν στρατευμένη «ἐκπροσώπηση» καί τούς ἀξίζουν συγχαρητήρια). Μπορεῖ κανένας τοπικά νά μήν τούς δίνει σημασία, μπορεῖ κανένας μειονοτικός πολίτης νά μήν ἀσχολεῖται (πέρα ἀπό τούς ἔμμισθους) ἀλλά στό ἐξωτερικό θά βρεθοῦν πολλοί πού θά τούς πιστέψουν, τόσο στήν Τουρκία ὅσο καί στήν Εὐρώπη. Ἤδη ἡ European Free Alliance, στήν ὁποίαν ἐντάχθηκε τό DEB μέ καθεστώς παρατηρητῆ, ἔβγαλε (αὐθημερόν!) ἀνακοίνωση καταδικαστική τοῦ συμβάντος, ὅπου τό τελευταῖο χαρακτηρίζεται «ἕνα ἀκόμη ἔγκλημα μίσους» καί συνδέεται μέ «τήν συλλογή ὑπογραφῶν πού σχεδίαζε ὡς διαμαρτυρία γιά τήν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Τουρκικῆς μειονότητας σέ ζητήματα ἐκπαίδευσης, θρησκείας, ἰθαγένειας καί περιουσίας»! Ὁ δέ πρόεδρός της, κάποιος Φρανσουά Ἀλφονσί, ἔστειλε στίς 11/12/15 καί ἐπιστολή γιά τό ἴδιο θέμα στά ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν / Ἐσωτερικῶν, στήν ΕΛ.ΑΣ. καί στήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ, μιλώντας γιά μή μεμονωμένο περιστατικό, πού συνδέεται μέ ὅσα γίνονται σέ βάρος Τούρκων καί …Μακεδόνων στή χώρα μας. Ἤδη ἀναμένονται ξένοι διπλωμάτες στήν περιοχή γιά …αὐτοψία. Ἀλλά καί τό «Ποτάμι» ἔβγαλε ἀνακοίνωση στό ἴδιο πνεῦμα μέ ὅλες τῶν τουρκοσυλλόγων, ὅπου ἀναφερόταν σέ «περιθωριακή συμπεριφορά ἀτόμων πού κάθε ἄλλο παρά φρουροῦν τήν Θράκη», λές καί εἶναι δεδομένη ἡ ταυτότητα τῶν δραστῶν.
Θυμᾶστε πόσες φορές τό ἔχουμε γράψει, ὅτι εἴμαστε στό ἔλεος κάθε τούρκικης προβοκάτσιας; Ἔ, ἐδῶ εἴμαστε!