Ἐγώ θά σᾶς μεταφέρω μιάν εἴδηση πού βρῆκα στόν ξένο Τῦπο (μπορεῖ καί νά ἔπαιξε καί στά δικά μας ΜΜΕ, δέν τό γνωρίζω) καί σεῖς βρεῖτε τή σχέση τῆς πραγματικότητας πού περιγράφει μέ τή χώρα ὅπου ζοῦμε.

Ἡ ἑταιρεία js στίς ΗΠΑ, πού ἀνήκει στόν Τζέημς Σού (φωτό), ἐκμισθώνει συχνότητες σέ διάφορους ἀμερικανικούς ραδιοσταθμούς καί μεταδίδει «κινεζόφιλες εἰδήσεις καί προγράμματα» σέ καμμιά ντουζίνα πόλεις (Οὐάσινγκτον, Σάν Φρανσίσκο, Βοστώνη, Χιοῦστον, Φιλαδέλφεια…). Τό πρακτορεῖο Ρώυτερς ἀνακάλυψε πώς πρόκειται γιά μέρος ἑνός παγκόσμιου δικτύου πού λειτουργεῖ σέ 14 χῶρες μέ 33 ραδιοσταθμούς πού ἀποκρύπτουν τόν βασικό τους μέτοχο, πού εἶναι τό κρατικό China Radio International. Τό πρόγραμμα πού μεταδίδουν οἱ σταθμοί αὐτοί προέρχεται ἀκριβῶς ἀπό τό CRI, ἐνῶ οἱ ἰδιοκτῆτες εἶναι Κινέζοι μετανάστες – ἐπιχειρηματίες.
Τώρα λοιπόν οἱ ἀμερικανικές ὑπηρεσίες ψάχνουν τήν ὑπόθεση, μήπως πρόκειται γιά παραβίαση τῆς ἐγχώριας νομοθεσίας ἡ ὁποία ἀπαγορεύει σέ ξένες κυβερνήσεις καί ἀντιπροσώπους τους νά κατέχουν ἄδεια ραδιοσταθμοῦ. Ἐπίσης καί τό ποσοστό πού μπορεῖ κάποιος ἀλλοδαπός (πρόσωπο ἤ ἑταιρεία) νά κατέχει στό μετοχικό κεφάλαιο ἑνός σταθμοῦ εἶναι μέχρι 20% ἤ 25% γιά τήν μητρική ἀμερικανική ἑταιρεία. Μά καί πέρα ἀπό αὐτό, τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἐρευνᾶ τό ἐνδεχόμενο παραβίασης τῆς νομοθεσίας (Foreign Agents Registration Act) γιά τούς πράκτορες ξένων συμφερόντων πού ἐμπλέκονται σέ πολιτική δραστηριότητα μέ σκοπό τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιρροῆς τους στήν ἀμερικανική πολιτική ἤ στήν κοινή γνώμη!
Αὐτά συμβαίνουν στίς ΗΠΑ ἔναντι τῶν κινεζικῶν (κι ὄχι μόνο) ἐπιχειρήσεων ΜΜΕ. Στά αὐτιά τοῦ μέσου ἑλληνέζου, πού θεωρεῖ πολιτική πραγματικότητα τόν στοματικό θόρυβο τοῦ κομματάρχη του καί θαρρεῖ πώς τό ἐθνικό συμφέρον εἶναι ἀπολίθωμα τοῦ παρελθόντος ἤ ἐφεύρεση τοῦ καπιταλισμοῦ, ὅλα τοῦτα πρέπει νά ἠχοῦν περίπου συνωμοσιολογικά. Γιαυτό καί στόν πρόσφατο νόμο γιά τά ἰδιωτικά ΜΜΕ δέν ὑπάρχει καμμία πρόβλεψη γιά τούς τυχόν ξένους ἰδιοκτῆτες, γιαυτό καί στή Θράκη οὐδείς (πλήν ἡμῶν) ἀσχολεῖται μέ τά ἑβδομαδιαῖα φῦλλα τῶν τουρκοφρόνων, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα εἶναι τακτικά δελτία ἐθνοφυλετικοῦ μίσους. Ἐμεῖς ἄλλωστε εἴμαστε προοδευτικοί καί χαλαροί ἄνθρωποι, ὄχι σάν τούς Ἀμερικάνους – ποιός μᾶς ἀπειλεῖ ἄλλωστε;