metanastesΝά ποῦμε κι ἐμεῖς τή γνώμη μας γιά τό μεταναστευτικό – προσφυγικό πρόβλημα, πού ἔχει παροξυνθεῖ σέ σημεῖο διαλυτικό γιά ὅσο κράτος ἀπέμεινε στήν πατρίδα μας καί ἡ προοπτική του δείχνει ὀλέθρια.
Πρῶτα πρῶτα ὀφείλει κανείς νά ξεπεράσει τά ἠθικά διλήμματα πού τοῦ θέτουν οἱ πονηροί (καί οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι) τοῦ καθεστῶτος. Βεβαίως καί ὑπάρχουν προβλήματα στόν κόσμο – παιδάκια πεινασμένα, ὀρφανά κτλ – ἀλλά ἐδῶ μιλᾶμε γιά τό πολιτικό ζήτημα. Τίς ἀδικίες καί τά προβλήματα τοῦ Τρίτου Κόσμου ὅλοι λίγο πολύ τίς γνωρίζουμε ἀλλά κανείς μας δέν θεωρεῖ ὅτι ἡ …Ἑλλάδα θά τά λύσει.

Κι ἐνῶ μέχρι τώρα εἴχαμε τόν λαθρολαγνικό συρμό τῆς ψευτοαριστερᾶς νά ὀδύρεται γιά κάθε οἰκονομικό μετανάστη, ἐφέτος προστέθηκε καί τό κῦμα τῶν προσφύγων ἀπό τή Συρία. Λές καί ξεκίνησε πέρυσι ὁ πόλεμος ἐκεῖ κι ὄχι τό 2011! Γιατί λοιπόν τό 2015 προέκυψε αὐτή ἡ πλημμυρίδα στά νησιά μας καί στίς πῦλες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης; Κανείς δέν δείχνει πρόθυμος νά ψάξει τά αἴτια τοῦ φαινομένου. οὔτε τά ΜΜΕ, οὔτε οἱ κυβερνήσεις, κανείς. Λές καί πρόκειται γιά φυσικό καί ἀναπόδραστο φαινόμενο, ἁπλῶς τό ὑφιστάμεθα καί συζητᾶμε τούς τρόπους τῆς διαχείρισής του! Καί τό ἀπυρόβλητο δέν ἀφορᾶ μόνο τούς (Γάλλους, Ἀμερικανούς, Ἰσραηλινούς, Τούρκους καί Ἄραβες) ἐμπρηστές τῆς Συρίας ἀλλά ἀκόμη καί τά κυκλώματα πού διοχετεύουν τήν ἀνθρωπορροή πρός δυσμάς.
Ἀναρωτιέμαι: ὁ πρόσφυγας ἀπό τόν πόλεμο τῆς Συρίας γιατί δικαιοῦται εἰδική μεταχείριση στήν Ἑλλάδα; Ἰσχύει τό ἴδιο καί γιά τόν πρόσφυγα ἀπό τόν ἐμφύλιο
στήν Κολομβία ἤ ὁπουδήποτε στόν κόσμο; Γιατί, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ὁ Σύριος πού φεύγει ἀπό τήν ἐμπόλεμη ζώνη εἶναι ἀσφαλής ἤδη πατώντας σέ τουρκικό ἔδαφος. Ἐκεῖ ναί, εἶναι πρόσφυγας πολέμου. ἐφόσον ὅμως συνεχίζει νά μετακινεῖται σέ ἄλλες χῶρες, εἶναι πιά οἰκονομικός μετανάστης, ἀφοῦ δέν συντρέχουν πλέον οἱ λόγοι ἀσφάλειας τῆς ζωῆς του πού προκαλοῦν τήν εἰδική μεταχείρισή του. Τά γελοῖα αὐτά ὑποκείμενα πού παρίσταναν/παριστάνουν τούς κυβερνῶντες μας δέν μποροῦσαν νά διατυπώσουν μέ ἕναν νομικά στέρεο τρόπο αὐτή τήν πασίδηλη πραγματικότητα; Πῶς ἀθωώνεται ἔτσι ἡ Τουρκία* γιά τόν πρόστυχο, δουλεμπορικό ρόλο της ὠς διακινητοῦ ἀνθρώπων; Οἱ ἄνθρωποι καταφεύγουν στήν Τουρκία, διωγμένοι ἀπό τόν βρώμικο πόλεμο τῶν ΗΠΑ, καί θέλουν νά πᾶνε στή Γερμανία, στήν Φινλανδία ἤ στήν Ὁλλανδία. Ἐμεῖς λοιπόν, ὡς Ἑλλάδα, ποῦ κολλᾶμε;;;!!!
Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει, τί περιμένουμε γιά νά κάνουμε στίς Βρυξέλλες πρῶτο θέμα τό ζήτημα; Ὅταν ἡ κάθε Οὑγγαρία ἐξανίσταται γιά τήν κατάσταση στά
σύνορα καί στό ἔδαφός της (δεχόμενη ἕνα μικρό κλάσμα ὅσων εἰσέρχονται ἐδῶ), τί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς; Οὔτε τήν ὑπαρκτή οἰκονομική μας κρίση δέν μποροῦμε νά ἐπικαλεστοῦμε γιά νά δικαιολογήσουμε κάποια ἔκτακτα μέτρα προστασίας τῶν συνόρων μας, ὅπως ἔκανε ἤδη ἡ ἰσχυρή (καί μακρινή) Γερμανία; Τώρα, λέει, ἡ μέν ΕΕ στέλνει πολεμικό ναυτικό γιά ἀναστολή τοῦ φαινομένου (ὡστόσο μόνο μεταξύ Λιβύης καί Ἰταλίας), ὁ δέ ΟΗΕ ἐντείνει διά τῆς UNHCR τήν ἀνθρωπιστική του δραστηριότητα στά σύνορα …Σερβίας – Οὑγγαρίας! Ἡ Ἑλλάδα που-θε-νά!
Προτείνουμε: νά στείλει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (πού τόσο εὐαίσθητη δείχνει γιά τό θέμα) ὑπηρεσιακά κλιμάκια ἀνθρώπων της στά σύνορα Τουρκίας – Συρίας, ἐκεῖ ὅπου προσφεύγουν οἱ ἀνταρτόπληκτοι. Κι ἄν θέλουν νά τούς δεχθοῦν σέ κάποιες χῶρες τῆς ΕΕ, ἄς τό πράξουν ἀπό κεῖ, δέν εἶναι ἀνάγκη οἱ ἄνθρωποι νά περπατήσουν ὅλη τήν μικρασιατική γῆ, νά περάσουν στά ἑλληνικά νησιά καί νά διασχίσουν βάδην τήν μισή Εὐρώπη, ρισκάροντας τή ζωή τους καί ξοδεύοντας τό βιός τους! Ἐμεῖς μποροῦμε νά φανταστοῦμε πλῆθος παραλλαγῶν τῆς ἀνωτέρω διαδικασίας, πού ὅλες θά λύνουν τό πρόβλημα ἐν τῆ γενέσει καί θά ἀνακουφίζουν τή χώρα μας. Ἡ αὐριανή ἑλληνική Κυβέρνηση;

* Μόλις στίς 7/9/15 ὁ κ. Κουμουτσάκος τῆς ΝΔ θύμισε τίς ὑποχρεώσεις τῆς γείτονος πού ἀπορρέουν ἀπό τό Ε/Τ πρωτόκολλο ἐπανεισδοχῆς, τό Μνημόνιο Συνεννόησης Frontex – Τουρκίας καί τή συμφωνία ἐπανεισδοχῆς ΕΕ – Τουρκίας.