gormezden-celebi-sultan-mehmet-camisine-ziyaret-133914Κάθε λίγο καί λιγάκι ἔχουμε καί κάποιον «ἐπίσημο» τῆς Τουρκίας, πού ἔρχεται στήν περιοχή μας μέ ἕνα πρόσχημα. Κάπως ἔτσι βρέθηκε (1/6/15) στά μέρη μας ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς γείτονος, Μεχμέτ Γκιορμέζ, λόγῳ τῆς γιορτῆς Καντήλι Μπεράατ. Μαζί του καί δύο τούρκικα κανάλια πού ἔδιναν εἰκόνα σέ ζωντανή μετάδοση (TRT Diyanet καί TRT Avaz). 

Δέν θά σᾶς κουράσω γράφοντας ποῦ πῆγε, τί εἶπε, ποιόν εἶδε καί ποιοί τόν ἔραναν μέ λουλούδια (ναί!), μιλᾶμε πάντα γιά τό γνωστό κύκλωμα πού χρηματοδοτεῖ ἡ Ἄγκυρα. Θά ξεχωρίσουμε μόνο τό κομμάτι τῆς ἐπίσκεψής του στόν Ἕβρο, πού ἦταν καί τό πιό ἐνδιαφέρον. Τί εἶδε λοιπόν ὁ Μεχμέτ στόν Ἕβρο; Ἐπισκέφθηκε τρία σημεῖα: τόν ἀλεβίτικο τεκκέ τοῦ Σαγίντ Ἀλῆ Σουλτάν κοντά στό χωριό Ρούσσα, τόν μειονοτικό Σύλλογο τῶν μουσουλμάνων Ρομά τοῦ Διδυμοτείχου καί τό (κλειστό) τέμενος Τσελεμπί τῆς ἴδιας πόλης.
Ξεκινᾶμε μέ τόν τεκκέ τῆς Ρούσσας. Ἔχουμε ἀπό χρόνια γράψει ὅτι τό προξενικό παρακράτος πασχίζει (κι ἔχει πρακτικά καταφέρει) νά πάρει τόν ἔλεγχο τοῦ χώρου στά χέρια του μέ κάποιον Ἀχμέτ Καραχουσεΐν πού παριστάνει τόν πρόεδρο σέ κάποιο «Ἵδρυμα Διαφύλαξης τοῦ τεκκέ, τό ὁποῖο ὅμως νομικά ΔΕΝ ὑπάρχει. Ἐν πάση περιπτώσει, ἄς ποῦμε ὅτι ἀτύπως οἱ κάτοικοι διαχειρίζονται μέ ἕναν τρόπο τόν χῶρο, παραβλέποντας τίς αὐθαιρεσίες. Ὅμως ἐδῶ μιλᾶμε γιά παράνοια: ὁ Γκιορμέζ, σουνίτης θρησκευτικός ἡγέτης καί διορισμένος ἀπό τήν Κυβέρνηση Ἐρντογάν, αὐτῆς δηλαδή πού ἐνισχύει σχεδόν φανερά τήν ISIS στήν σφαγή τῶν ἀλεβιτῶν στή Συρία, πῆγε στόν τάφο τοῦ Σαγίντ Ἀλῆ Σουλτάν καί προσευχήθηκε! Εἶχε ὅμως καί ἐπιχειρηματολογία: «Ὅταν χάσαμε αὐτούς τούς τεκκέδες στήν Ἀνατολία ἀλλά καί στά Βαλκάνια, ἔχασε πολλά καί ὁ ἰσλαμικός πολιτισμός. Ὁ τεκκές πού ἐπισκεφτήκαμε σήμερα καί ἄλλοι παρόμοιοι, πρίν 6-7 αἰῶνες ἦρθαν ἐδῶ γιά νά μεταφέρουν τό μεγαλύτερο ἰδανικό τοῦ Ἰσλάμ, τόν «ἰδεατό ἄνθρωπο». Καί ὁ Χότζας Ἀχμέτ Γεσεβί καί ὁ Χατζή Μπεκτάς Βελή γιά νά διδάξουν παντοῦ τόν «ἰδεατό ἄνθρωπο» ἔφεραν σ’ αὐτά τά ἐδάφη τά εὐλογημένα μηνύματα τῆς μεγάλης μας θρησκείας…».
Ἄς σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι πράγματι ὁ θρησκευτικός συγκρητισμός τῶν ἀλεβιτῶν ἦταν πρόδρομος τῆς τελικῆς ὀθωμανικῆς κατάκτησης ἀλλά, ἐπειδή μιλᾶμε γιά τό 2015, τό λογικό ἅλμα εἶναι χαῶδες. Ἀκόμη κι ἄν δεχτοῦμε πώς ἡ προσωπική του ἀντίληψη γιά τό εὐρύχωρο Ἰσλάμ τό ἐπιτρέπει, τί λέει ἄραγε γιά τά ἐν Συρίᾳ πεπραγμένα τῆς Κυβέρνησης πού τόν διόρισε;
Στό Διδυμότειχο ὁ Γκιορμέζ πῆγε στόν Σύλλογο Μουσουλμάνων τῆς πόλης, ὅπου ὁ πρόεδρος Σουλεϊμάν Ματζούρ τοῦ ἐξέθεσε «τά προβλήματα» πού ἀντιμετωπίζει καί ἔλαβε ὑπόσχεση βοήθειας. Ἀναρωτιόμαστε τί εἴδους προβλήματα ἔχει ὁ κύριος Ματζούρ πού θέλει βοήθεια ἀπό τήν Τουρκία…
Τέλος, ὁ Γκιορμέζ ἔδωσε καί μία μικρή συνέντευξη ἔξω ἀπό τό τζαμί Τσελεμπί Σουλτάν Μεχμέτ (φωτό), πού ἔχει πάνω ἀπό 60 χρόνια κλειστό, καθώς εἶναι ἑτοιμόρροπο. Ἐκεῖ λοιπόν ὁ ὑπάλληλος τοῦ Ἐρντογάν (πρό ἡμερῶν ἔγινε σάλος στήν Τουρκία γιά τήν Μερσεντές πού τοῦ δώρισε ὁ Ταγίπ) εἶπε πώς ἕνα ἀπό τά σημαντικά μνημεῖα τῆς ὀθωμανικῆς κληρονομιᾶς ἐπισκευάζεται ἐπί 10 χρόνια κι ἀκόμα δέν εἶναι ἕτοιμο. Ὥς ἐδῶ σωστά, παρότι ὑπάρχουν ἐπιχειρήματα κατά τῆς ὁποιασδήποτε συντήρησής του. Ὅμως συνέχισε γιά νά πεῖ πώς «ἐμεῖς ἐπισκευάζουμε καί ἀναστηλώνουμε ἐκκλησίες στήν Τουρκία, τήν ὥρα πού μνημεῖα σάν κι αὐτό, μέρος τῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀνθρωπότητας, παραμένουν μέ τέτοιους ἐμπαιγμούς δίχως ἐπισκευές». Δέν εἶπε ὅμως πώς τό νά ἀναστηλώσεις μιάν ἐκκλησία χωρίς ἐκκλησίασμα στά βάθη τῆς Ἀνατολίας δέν ἔχει καμμία σχέση – ἀπό ἄποψη ἐθνικῆς ἀσφάλειας – μέ τό νά κάνεις τό ἴδιο γιά ἕνα τζαμί στήν παραμεθόριο τῆς Ἑλλάδας. Τό ἕνα εἶναι τουριστικό ἀξιοθέατο καί τό ἄλλο βάση ἀλυτρωτικῆς διεκδίκησης.