Savvidis

Δέν ξέρω ἄν εἶναι σαφής ὁ ὅρος «κωλοέλληνες» σέ ὅλους µας. Ἄν πάντως κάποιοι δυσκολεύονται νά τόν ἀντιληφθοῦν, ἡ πρόσφατη ἱστορία τῆς ΣΕΚΑΠ µπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ἐξαιρετικά χρήσιµη.

Πρίν δυό χρόνια λοιπόν, ἡ τότε Κυβέρνηση ἔβγαλε στό σφυρί τήν πάλαι ποτέ κραταιά συνεταιριστική καπνοβιοµηχανία τῆς Ξάνθης, τό ἄλλοτε καµάρι τοῦ συνεταιρισµοῦ, πού εἶχε πλέον βουλιάξει µέσα στήν γενικότερη παρακµή. Πολλά ἀκούστηκαν γιά τό ποῦ θά καταλήξει, κάποια στιγµή φάνηκε ὅτι προκρίνεται µεταξύ τῶν ὑποψηφίων ἀγοραστῶν ὁ Τοῦρκος ἐπιχειρηµατίας Σέµπα (SΕBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.) ἀλλά τελικά τήν ἀγόρασε ὁ ὁµογενής µας ἐπιχειρηµατίας Ἰβάν Σαββίδης µέ τήν “Agrokom Group”. Ἐπένδυσε πάνω ἀπό 27 ἑκατ. εὐρώ, πλέον τῶν ὅσων κατέβαλε γιά τήν ἀγορά τοῦ πλειοψηφικοῦ πακέτου μετοχῶν, ἐκσυγχρόνισε τόν ἐξοπλισµό µέ 1,2 ἑκατ. εὐρώ καί συνεχίζει νά ἐκσυγχρονίζει τό ἐργοστάσιο, ἀπαλλάσσοντάς το ἀπό τόν ἄχρηστο καί ἀντιπαραγωγικό ἐξοπλισμό, µείωσε τίς ζηµίες ἀπό 26 ἑκατ. τό 2012, σέ 10 ἑκατ. τό 2013 καί σέ 1 ἑκατ. τό 2014, προσδοκώντας εὔλογα καί βάσιμα τό 2015 νά εἶναι ἡ πρώτη κερδοφόρα χρονιά γιά τό ἐργοστάσιο, αὔξησε τίς πωλήσεις, παράγει νέα προϊόντα, ψάχνει ἐξαγωγές σέ Εὐρώπη, Βαλκάνια, Ρωσία, Βόρεια Ἀφρική κτλ κι ἔχει ἀποδώσει στήν διετία φόρους καί τέλη στό κράτος πάνω ἀπό 200 ἑκατ. εὐρώ. Τό τοπίο ἔδειξε ἐλπιδοφόρο.

Βεβαίως ὑπάρχουν καί οἱ ἀντίθετες ἀπόψεις. Ἀπό τήν ἀρχή οἱ ἐκπρόσωποι τῶν δύο σωµατείων τῶν ἐργαζοµένων διαµαρτυρήθηκαν γιά τίς ἀτοµικές συµβάσεις πού ἐπιβάλλει ἡ νέα διοίκηση καί διαφάνηκε ἡ κόντρα πού θά ἀκολουθοῦσε µέ τούς συνδικαλιστές. Ἀργότερα κυκλοφόρησαν φῆµες πώς ἡ ΣΕΚΑΠ ἀγόρασε ἔκταση 30 στρεµµάτων στό γειτονικό Κίρκοβο τῆς Βουλγαρίας, προκειµένου νά µεταφερθεῖ τό ἐργοστάσιο ἐκεῖ, γιά νά ἀποδειχθεῖ ὅτι τήν ἔκταση τήν εἶχε ἀγοράσει ἡ ΣΕΚΕ γιά νά ἀποθηκεύει τά καπνά πού ἐµπορεύεται ἐκεῖ. Τέλος, ὁ τοπικός βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϊµπέκ δέν ἔκρυψε τίς διαθέσεις του ἔναντι τοῦ Σαββίδη. Πέρα ἀπό τίς κατά καιρούς δηλώσεις του, µόνο τό περασµένο καλοκαίρι κατέθεσε δύο ἐρωτήσεις στή Βουλή, τόν Ἰούνιο γιά τήν ἀνταλλαγή µηχανηµάτων µέ τήν µητρική Donskoy Tabak καί τόν Σεπτέµβριο γιά τήν «καταλήστευση τοῦ µηχανολογικοῦ ἐξοπλισµοῦ τῆς ΣΕΚΑΠ» καί τήν ἀσυνέπεια τῆς διοίκησης Ι. Σαββίδη ἀπέναντι στό Δηµόσιο».

Μάλιστα µιλοῦσε γιά «πλιάτσικο» στή ΣΕΚΑΠ, γιά ξεπούληµά της «σέ τιµή ὑποπολλαπλάσια τῆς πραγµατικῆς» καί γιά µιά διοίκηση πού «ἀδιαφορεῖ γιά τό µέλλον τῆς ἑταιρείας καί τό µόνο πού πραγµατικά τήν ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ καταλήστευση τοῦ ἐξοπλισµοῦ της»! Βεβαίως ἡ αὔξηση τῆς παραγωγῆς κατά 20% καί ἡ ἐν γένει πορεία τῆς ἐπιχείρησης γελοιοποίησαν τά γραφόµενά του, ὅµως τίς καθυστερήσεις καί τά πρόσθετα κόστη χιλιάδων εὐρώ τά φορτώθηκε ἡ ἑταιρεία. Ὁ δικηγόρος τῆς ὁποίας (Στέργιος Γιαλάογλου) ἔχει δηλώσει ὅτι τό συνολικό κόστος τῆς ἐξαγορᾶς γιά τή διοίκηση Σαββίδη θά ξεπεράσει τά 50.000.000 εὐρώ µετά καί τήν ἀποπληρωµή τοῦ ὑπολοίπου τοῦ δανείου, ὕψους 16.000.000 εὐρώ. Σηµειωτέον ὅτι οἱ ἀπόψεις τῆς ΣΕΚΑΠ δέν πολυπροβάλλονται τοπικά, τόσο λόγῳ τῆς πολιτικῆς συγκυρίας ὅσο καί γιατί τά παλιά κονδύλια PR καί διαφηµίσεων, ἔχουν κοπεῖ. Τήν ἴδια στιγμή ἡ εἰδησεογραφία ἐμπλουτίζεται μέ δηλώσεις στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τῆς περιοχῆς πού μιλοῦν γιά «ἐπανεξέταση τῆς συμφωνίας ἰδιωτικοποίησης τῆς ἑταιρείας»!
Πέρα ὅµως ἀπό τόν προαναφερθέντα πόλεµο πού δέχεται ἡ ΣΕΚΑΠ, ἔχει προκύψει καί νέο πρόβληµα: µιά παλιότερη ἱστορία λαθρεµπορίας τσιγάρων (2009) ἐπί προεδρίας Παπᾶ, ὅταν τσιγάρα πού ἐξήχθησαν στήν Αἴγυπτο βρέθηκαν µέσω Βάρνας στή Χαλκίδα. Εἶναι µία ἐκκρεµότητα πού µπορεῖ νά κοστίσει στήν ἐπιχείρηση δεκάδες ἑκατοµµύρια εὐρώ λόγω διαφυγόντων δασμῶν καί ἡ ὁποία δεν γνωστοποιήθηκε στούς ἐνδιαφερόμενους ἀγοραστές κατά τή διάρκεια τῶν διαπραγµατεύσεων τοῦ πλειοψηφικοῦ πακέτου ἀπό τήν ΑΤΕ, ἀλλά …τώρα! Ὕστερα ἀπό ἕξι καί πλέον χρόνια ἀδικαιολόγητης καί ὕποπτης ἀδράνειας στήν διερεύνηση τῶν εὐθυνῶν τῶν τότε διοικήσεων, ἐπιχειροῦν νά τήν φορτώσουν στή νῦν διοίκηση! Δηλαδή βρήκαµε κάποιον νά ἀγοράσει µιά ἐπιχείρηση πού βούλιαζε – στήν τοπική κοινωνία κυκλοφοροῦν διάφορες ἱστορίες κακοδιαχείρισης – καί τώρα πᾶµε νά τοῦ ζητήσουµε καί τά σπασµένα πού τοῦ εἴχαµε κρύψει;
Ἀναρωτιόµαστε ποιός τρελλός θά ξαναεπενδύσει στή Θράκη, µετά ἀπό τέτοια συµπεριφορά σέ κάποιον πού τόν φέραµε παρακαλετά. Θέλουµε νά µείνουν ὅλα στά χέρια τῶν Τούρκων; Καί καλά, γιά κάποιους ξέρουµε πώς ἡ ἀπάντηση εἶναι καταφατική (κι ὄχι µόνο γιά τόν σεσηµασµένο, πού καί γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν σωµατικῶν του ἀναγκῶν ρωτάει πρῶτα τόν Τοῦρκο Πρόξενο Κοµοτηνῆς) ἀλλά οἱ ὑπόλοιποι; Πόση ἰδιοτέλεια, ἰδεοληψία, χωριατιά, φιλοχρηµατία, ἐµπάθεια, ἀγνωµοσύνη, στενοµυαλιά µπορεῖ ν’ ἀντέξει αὐτός ὁ τόπος;