???????????????????????????Καλά γιά τούς ἄλλους Εὐρωπαίους πολιτικούς, δέν περιμέναμε κάτι παραπάνω ἀπό συμβολικά ψηφίσματα ὑπέρ τοῦ Παλαιστινιακοῦ «κράτους». Ἀλλά ἀπό τόν Τζέρυ Ἄνταμς, πρόεδρο τοῦ Σίν Φέιν καί παλαιόθεν πολιτικό ἐκφραστή τοῦ IRA, περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Γιατί ἡ ἀνακοίνωσή του μετά τήν ἐπίσκεψη στό Ἰσραήλ καί στά Παλαιστινιακά ἐδάφη (βλ. φωτό μέ Ἀμπάς, 4/12/14), ὅπου μιλάει γιά τή «λύση» τῶν δύο κρατῶν, μιά λύση πού εἶναι πιά ἀπολύτως ἀνέφικτη, προσβάλει καί τόν ἴδιο τόν ἰρλανδικό ἀγώνα γιά ἕνωση τοῦ νησιοῦ.

Ἀλλά κι ὁ ἄλλος δίπλα του, πού ἔχει ἀναγάγει τήν ὀργάνωση τοῦ Ἀραφάτ σέ συνεργάτη τοῦ κατακτητῆ; Τί νά πεῖς, προφανῶς ὁ ὥριμος ρεαλισμός τῆς πολιτικῆς εἶναι παντοῦ ἡ πολιτική τοῦ ρεζιλέματος τῆς ἰδεαλιστικῆς μας νιότης…