ΡηγαςΜία σπουδαία εἴδηση ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν φέρνει καλά νέα στό κομμάτι ἐκεῖνο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πού βιώνει συνειδητά κι ἐπώδυνα τήν ἐθνική μας παρακμή καί εἰδικά τόν πνευματικό μας μεταπρατισμό. Ἡ Ἀκαδημία βραβεύει στά τέλη Δεκέμβρη τό βιβλίο τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ «Ἡ ἀνολοκλήρωτα ἐπανάσταση τοῦ Ρήγα» (Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις)! Ἡ ἔκπληξη δέν ὀφείλεται, βεβαίως, στό βιβλίο αὐτό καθαυτό, πού εἶναι ἐξαίρετο, ὅπως καί ὅλα τά τελευταῖα
βιβλία τοῦ Καραμπελιᾶ ἀλλά στή βράβευση πού ξεπέρασε τόσο τόν παραδοσιακό συντηρητισμό τοῦ ἱδρύματος (χαρακτηριστικό: μέχρι καί σύγκριση μέ τόν …Κουφοντίνα ἀκούστηκε ἀπό ἐναντιόφρονα!) ὅσο καί τήν λυσσώδη ἀντίδραση τοῦ ψευδοεκσυγχρονιστικοῦ πυρήνα πού ἐγκαταστάθηκε ἐντός του.


Τό βιβλίο πέρασε ἀπό τήν τριμελή Ἐπιτροπή καί ἀπό τήν 15μελή «τάξη» τῶν ἱστορικῶν ἀλλά μετά οἱ ἀντιδράσεις, κυρίως ἀπό τόν ὑπουργό «Δικαιοσύνης» τοῦ Σημίτη Σταθόπουλο, τόν Διαμαντοῦρο καί 2-3 ἀκόμη (συνεργάτες τοῦ ΔΟΛίου συγκροτήματος) ὁδήγησαν σέ 15ήμερη ἀναβολή τῆς ἀπόφασης, προκειμένου «νά διαβάσουν κι ἄλλοι τό βιβλίο». Στήν ἑπόμενη Ὁλομέλεια τό κλῖμα παρέμεινε θετικό (ὁ πρόεδρος κ. Κ. Δεσποτόπουλος χαρακτήρισε τό βιβλίο «καταπληκτικό» κι ὁ συγγραφέας Θανάσης Βαλτινός ζήτησε νά γίνει ἐπιτέλους κι ἕνα βῆμα πέρα ἀπό τή συντήρηση) καί τότε οἱ ἀντιτιθέμενοι στή βράβευση πρότειναν μυστική ψηφοφορία! Οὔτε κι αὐτό ὅμως τούς βγῆκε καί ἡ βράβευση πέρασε ὁριακά πάνω ἀπό τήν ἀπαιτούμενη ἀπόλυτη πλειοψηφία.

Σέ κάθε περίπτωση ἔχουμε ἕνα γεγονός μέ πολλαπλή σημασία. Πρῶτον γιά τήν ἰδεολογική καί πολιτική ταυτότητα τοῦ συγγραφέα (τήν τόσο κοντινή μέ τή δική μας) πού πολύ θά ἤθελαν κάποιοι νά τήν χαρακτηρίζουν «περιθωριακή».
Δεύτερον γιά τήν ἐπιστημονική του ἐπάρκεια πού κραυγάζει στά ἱστορικά του βιβλία ἀλλά καί …ξεμπροστιάζει τούς ἐπαγγελματίες ἱστορικούς καί πανεπιστήμονες πού ἔχουν καταντήσει ζητούμενο τό αὐτονόητο. Εἰδικά στό συγκεκριμένο βραβευθέν βιβλίο ὁ Πασχάλης Κιτρομηλίδης ἐκτίθεται ἀνεπανόρθωτα ὡς ὁ ὑπαρκτικός φορέας τοῦ ἱστοριογραφικοῦ δωσιλογισμοῦ (δέν εἶναι ἄμοιρη ἀλήθειας ἡ φήμη πώς μέρος τῶν ἀντιδράσεων προερχόταν
ἀπό τό φιλικό του περιβάλλον).

Καί τρίτον γιά τόν ἴδιον τόν Καραμπελιά, πού ἐπί μισό αἰώνα ἐπέλεξε μέ συνέπεια ἕναν ἔντιμο δρόμο, μέ ἀναζητήσεις καί ἀναθεωρήσεις, μακρυά ἀπό τούς φελλούς τῆς ἐπικαιρότητας καί τούς ἑτερόφωτους ἀστέρες τῶν λογῆς λογῆς κυκλωμάτων.

Θερμά συγχαρητήρια στόν ἴδιο καί στήν Ἀκαδημία!