Ὅταν πρίν μερικά χρόνια τοπικοί καί μή πολιτικοί παράγοντες δρομολογοῦσαν τό ἄνοιγμα τῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν συνόρων στή Ροδόπη (θέση Νυμφαία – Μάκαζα), ἴσως ἤμασταν ὡς ἔντυπο οἱ μόνοι τοπικά πού προβάλαμε δημοσίως ἀντιρρήσεις. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ὅλη ἡ κοινωνία χόρευε στόν ρυθμό τῶν ἐντολῶν τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ, τό ὁποῖο «κάτι παραπάνω γνώριζε» (ἀλλά καί νά μήν γνώριζε δέν εἶχε καί μεγάλη σημασία, ἀρκεῖ πού μᾶς τάιζε)…

Σήμερα βρισκόμαστε ὡς κοινωνία ἐνώπιον τοῦ ἀποτελέσματος ἐκείνου τοῦ «σχεδιασμοῦ» ἀλλά καί τῆς τυπικά ἑλληνικῆς ὑλοποίησής του. Ἔχουμε ἕναν δρόμο πού λειτουργεῖ ἀπό τίς 9/9/13 καί τά στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ἤδη μέσα στό πρῶτο τρίμηνο ἐξυπηρέτησε 50.000 εἰσόδους ὀχημάτων στή χώρα μας καί ἰσάριθμες ἐξόδους. Ἔχουμε τήν συνακόλουθη αὔξηση στό παρεμπόριο – λαθρεμπορία, στή μαύρη ἐργασία καί στή διαρροή χρημάτων πρός τήν φτηνή βουλγαρική ἀγορά. Ἔχουμε βεβαίως καί πολύ αὐξημένη κίνηση Βούλγαρων πολιτῶν πρός τήν περιοχή μας ἀλλά παραμένει ἀμφίβολο τό κατά πόσον μποροῦμε νά μιλήσουμε γιά τουριστικό συνάλλαγμα (κι αὐτό εἶναι καί δική μας εὐθύνη). Πρόκειται λοιπόν γιά μία διαμορφωμένη πλέον κατάσταση πού δέν ξεγίνεται, ἄρα μᾶς μένει νά κάνουμε τό καλύτερο δυνατό γιά νά περισώσουμε ὅ,τι μποροῦμε.


Ὁ τοπικός Τῦπος τό ἀνέδειξε ἐπαρκῶς ἀλλά δέν φάνηκε νά κινεῖται κάτι: Ἡ χώρα μας δέν διαθέτει καμμία ἐγκατάσταση στήν μεθοριακή δίοδο καί οἱ 2-3 ἀστυνομικοί μας πού «ἐλέγχουν» τούς διερχόμενους φιλοξενοῦνται στήν βουλγαρική πλευρά (ὅπως ἄλλωστε καί στή δίοδο τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στήν Ξάνθη*). Θά ἔλεγε κανείς ὅτι ὑπάρχει κάποια ἀμοιβαιότητα, ἀφοῦ στόν Κυπρῖνο τοῦ Ἕβρου τούς φιλοξενοῦμε ἐμεῖς ἀλλά τό θέμα εἶναι ἄν ἔτσι γίνεται τό ἔργο πού πρέπει. Πρῶτα πρῶτα οἱ ἀστυνομικοί μας εἶναι ἄοπλοι, ἀφοῦ βρίσκονται σέ ξένο ἔδαφος (παρότι δέν πληρώνονται γιά κάτι τέτοιο). Ἔχουν συνολικά διατεθεῖ 13 ἄτομα, τή στιγμή πού οἱ Βούλγαροι ἔχουν 30! Δέν ὑπάρχει σύστημα on line γιά ἔλεγχο σέ σύνδεση μέ τό σύστημα τῶν ἄλλων εἰσόδων τῆς χώρας. Δέν ὑπάρχει τηλεφωνική σύνδεση καί ἡ ἐπικοινωνία γίνεται μέ …καρτοτηλέφωνα. Κι αὐτό ἐνῶ μαζί μέ τόν δρόμο ἔχει ἀνέβει μέχρι τά σύνορα καί ἡ ὀπτική ἴνα τοῦ ΟΤΕ γιά νά μένει ὥς τώρα στἀ ἀζήτητα! Μάλιστα ἐπειδή δέν ἔχουμε τελωνειακές Ἀρχές στή Νυμφαία, ἔχει δοθεῖ στούς ἀστυνομικούς γιά τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τά γραφεῖ τῆς Κομοτηνῆς ἕνα σταθερό τηλέφωνο πού λειτουργεῖ μέχρι τίς 14.30! Μετά;

Ὅταν τόν Δεκέμβριο πέρασε ἀπό τό σημεῖο ὁ ὑπουργός Μακεδονίας – Θράκης Θ. Καράογλου, δήλωσε κάτι γιά χρηματοδότηση ὕψους 1 ἑκατομμυρίου εὐρώ πού θά ἀναζητήσει γιά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ὑποδομῶν (γεφυροπλάστιγγα, στέγαστρο, χῶροι ὑγιεινῆς…). Ποῦ ὅμως; Στή Βουλγαρία! Μάλιστα ἐπειδή αὐτό δημιουργεῖ προφανῆ νομικά ζητήματα δήλωσε ὅτι ἀναζητᾶ τρόπο ὑπέρβασής τους. Τό ἐνδεχόμενο νά γίνουν ἐπιτόπου ἀλλά σέ ἑλληνικό ἔδαφος οἱ ἀπαραίτητες ὑποδομές δέν ἐξετάζεται; Οἱ 6-7 πρόχειροι καί πάμφθηνοι κλωβοί τῶν Βουλγάρων (ἔχουν παραχωρήσει ἕναν σέ μᾶς) εἶναι λόγος γιά νά ἐπενδύσουμε ἐκεῖ;
Λεωφορεῖα καί φορτηγά σήμερα δέν ἐπιτρέπεται νά περνοῦν ἀλλά εὐελπιστοῦμε νά γίνει μία ρύθμιση γιά τά λεωφορεῖα πρίν τό καλοκαίρι. Μπαίνοντας κάποιος στό βουλγαρικό ἔδαφος πληρώνει τήν βινιέτα τῶν 5 εὐρώ ἀλλά περνώντας στό ἑλληνικό δέν δίνει μία (ἀπό δῶ μεριά φαίνεται ὅτι λεφτά ὑπάρχουν…). Ὁ δρόμος στήν πλευρά μας εἶναι πολύ καλός ἀλλά ἀκόμη ἀργεῖ νά συνδεθεῖ μέ τήν Ἐγνατία καί λέγεται ὅτι ὁσονούπω θά μποῦν καί διόδια.
Αὐτή εἶναι ἡ κατάσταση σήμερα. Μιλᾶμε γιά ἕναν χῶρο εὐθύνης κυρίως τοῦ κράτους καί τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ ἀλλά ἐπειδή ταυτόχρονα εἶναι καί πύλη στόν δῆμο Κομοτηνῆς, δέν θά ἔπρεπε νά δείξει κι αὐτός τό στοιχειῶδες ἐνδιαφέρον του γιά τήν ἐκεῖ κατάσταση; Μαθαίνουμε ὅτι ὥς στιγμῆς ἔχει προσφέρει …δύο φτυάρια (ὅταν τοῦ ζητήθηκαν) καί ἀδειάζει τούς κάδους ἀνακύκλωσης μία στίς τόσες. Ἄραγε αὐτά εἶναι τά ὅριά του; Ἐδῶ ἔχει ἀνοίξει μιά πληγή πού θέτει μείζονα οἰκονομικά (κι ὄχι μόνο) ζητήματα γιά τούς δημότες, ποῦ εἶναι ὀ Δῆμος;

* Πρό ἡμερῶν φίλος πού πέρασε ἀπό κεῖ δέν εἶδε κανέναν Ἕλληνα ἀστυνομικό καί φυσικά κανένας ἔλεγχος δέν τοῦ ἔγινε. Ἀληθεύει ὅτι αὐτή εἶναι μία συνήθης πλέον κατάσταση;