Ἄλλος ἕνας δήµαρχος τῆς περιοχῆς, προερχόµενος ἀπό τό ΠαΣοΚ καταδικάστηκε προσφάτως. Ὁ Στέλιος Χατζηευαγγέλου, δήµαρχος Τοπείρου ἐπί 4 τετραετίες, καταδικάστηκε καί στό Ἐφετεῖο Θράκης γιά παράβαση καθήκοντος σέ 15 µῆνες φυλάκιση µέ ἀναστολή, δίχως ἐλαφρυντικά, καί σέ στέρηση τῶν πολιτικῶν του δικαιωµάτων γιά ἕναν χρόνο (ἄρα δέν θά µπορεῖ νά εἶναι ὑποψήφιος τόν ἐρχόµενο Μάιο).

Γιά τά ποικίλα κατορθώµατα τοῦ Χατζηευαγγέλου ἔχουµε γράψει µερικές φορές, εἰδικά γιά τόν ἄθλιο τρόπο µέ τόν ὁποῖο κινήθηκε στά µειονοτικά θέµατα. Μέ ἐνέργειες πού δήλωναν πλήρη ἐθνική ἀναισθησία προκάλεσε ὅσο κανένας ἄλλος (τουλάχιστον µετά τήν ἐποχή Χαριτόπουλου στίς Σάπες) αὐτοδιοικητικός τό δηµόσιο αἴσθηµα τῶν πλειονοτικῶν πολιτῶν καί ποτέ δέν καταδέχτηκε νά ἀπαντήσει σέ ὅ,τι κι ἄν τοῦ καταλόγιζαν. Εἶχε βλέπετε τήν πλήρη στήριξη τοῦ κόµµατος καί τοῦ Σ. Ξυνίδη, τί τόν ἔνοιαζαν οἱ ἄλλοι; Μέχρι καί τόν Καλλικράτη παρέκαµψε, καθώς τό τσιφλίκι του ἔµεινε προκλητικά ἀνέπαφο µέσα στόν γενικό ὀρυµαγδό τῶν δηµοτικῶν συγχωνεύσεων.

Νά ὅµως πού ἔσπασε ὁ διάολος τό ποδάρι του καί µιά ρουσφετολογική µεταχείριση ὑπαλλήλου (Δ. Καραλευθέρης), γιά τήν καταδίκη τοῦ ὁποίου ἔκανε τά στραβά µάτια καί δέν τόν ἀπέλυσε πρίν πάρει σύνταξη, τόν ἔστειλε ἀδιάβαστο. Μᾶλλον ὄχι ἀδιάβαστο, ἀφοῦ ἦρθαν νά τόν «διαβάσουν» οἱ καλοί του συνάδελφοι: ἄλλοι πασόκες δήµαρχοι, δηλαδή, µέ τόν δικηγόρο τῆς ΚΕΔΕ καί πρώην ἀντιδήµαρχο Ἀθήνας Π. Ζυγούρη ὡς συνήγορο, µέ τόν πρόεδρο τῆς ΚΕΔΕ Κ. Ἀσκούνη νά προσέρχεται ὡς µάρτυρας ὑπερά-σπισης καί τούς Γ. Πετρίδη (Κοµοτηνῆς) – Β. Τσολακίδη (Ἀβδήρων) στό ἀκροατήριο…

Καί παρ’ ὅλα αὐτά καταδικάστηκε, ὅπως κι ἄλλοι συνάδελφοί του στό παρελθόν (Παπαναστασίου, Χαριτόπουλος). Δέν καταδικάστηκαν βέβαια ὅλοι ὅσοι φτάσανε στίς δικαστικές αἴθουσες, γιά παράδειγµα στήν ὑπόθεση τῆς ΔΕΥΑ Κοµοτηνῆς µέ τά τόσα ὄργια πού ἀκούστηκαν µόνος καταδικασθείς τελικά ἦταν ὁ Μέρτογλου. Ὅµως ὁ ἑλληνικός λαός σιγά σιγά διαµορφώνει σαφή γνώµη γιά τό ποιά ἦταν ἡ ἐγκληµατική συµµορία πού ρήµαξε τή χώρα. Θά τό δείξει µέ τήν ψῆφο του καί στίς ἑπόµενες ἐκλογές.