Ἀναρωτιέται κανείς, πόσο θράσσος µπορεῖ νά ἐπιδείξει ἐνώπιον σύνολης τῆς κοινωνίας ὁ ἐκμαυλιστής της καί νά συνεχίσει νά παρουσιάζεται ξεδιάντροπα ὡς ὁ σωτήρας της.

Μιλᾶµε γιά τά δύο (κυρίως) κόµµατα ἐξουσίας, πού µόλις εἶδαν τούς δύο οἰκονοµικούς εἰσαγγελεῖς Πεπόνη – Μουζακίτη νά ἑτοιµάζουν διώξεις κατά τραπεζιτῶν καί κοµµαταρχῶν σχετικά µέ τήν σκανδαλώδη χρηµατοδότησή τους µέ 200.000.000 ἀπό τήν Ἀγροτική Τράπεζα (κι ὄχι µόνο), µεθόδευσαν µιά µεταµεσονύκτια τροπολογία γιά ἀµνήστευση τῶν ἐµπλεκοµένων. Ἡ ὁποία µάλιστα πέρασε µέ τρόπο πού δείχνει συνενοχή ἐνδεχοµένως καί ὅλου τοῦ κατεστηµένου πολιτικοῦ συστήµατος!

Δέν τούς ἔφτανε πού δανείζονταν µέ ἐγγύηση τίς κρατικές ἐπιχορηγήσεις πού ΘΑ ἔπαιρναν µέχρι τό …2020. Δέν τούς ἀρκοῦσε πού νοµοθέτησαν καί ἔπαιρναν ἀναλογικά τίς µεγαλύτερες ἐπιχορηγήσεις στήν Εὐρώπη. Δέν σκοτίζονται πού οἱ Τσουκάτοι καί οἱ Γείτονες κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι παρά τίς ἀποκαλύψεις γιά τά µαῦρα ταµεῖα καί τίς ὑποτραπέζιες µιζοδοτήσεις. Δέν τούς ἔνοιαξε πού εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ κατ΄ ἐξοχήν ὑπεύθυνοι τῆς διάλυσης καί διαπόµπευσης τῆς χώρας, στά ὅρια τοῦ ἐθνικοῦ ὀλέθρου. Δέν ντρέπονται πού εἶναι πλέον πασίδηλη ἡ ἀδυναµία τους νά ἐξοφλήσουν τά χρήµατα αὐτά. Ἀλλά ἀκόµα καί τούτη τή στιγµή, πού ἀπαιτοῦν τό τελευταῖο εὐρώ ἀπό τήν τσέπη τοῦ Ἕλληνα πολίτη, οἱ ἴδιοι νοµοθετοῦν τήν ἀσυλία τους γιά τίς ποµπές τους!

Δέν γνωρίζουµε ἄν ὑπάρχει ἀκόµα κοινή λογική στήν Ἑλλάδα. ὅµως γιά µᾶς ὁ πιό λογικός – καί µετριοπαθής – στόχος µιᾶς κοινωνίας πολιτῶν θά ἦταν, συνεργούσης τῆς Δικαιοσύνης, νά κηρυχτοῦν ἐκτός νόµου τά δύο µεγάλα κόµµατα. Νά τεθοῦν στή θέση τῆς ἰταλικῆς Μαφίας, ὡς ἐχθρός τῆς κοινωνίας (παρότι ἐκείνη ἦταν σαφῶς πιό χρήσιµη στήν Σικελία). Τόσο γιά λόγους οὐσίας, ὅσο καί γιά λόγους ἠθικῆς. Ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι νερό στόν µῦλο τῆς διαπλοκῆς καί τῆς κυβερνώσης συµµορίας.