Τό τί παραπληροφόρηση πέφτει γιά καθετί πού παίζει στή Θράκη, δέν περιγράφεται. Κλασικό παράδειγµα ἡ πρόσφατη (29-3-13) ἱστορία µέ τή συµπλοκή χρυσαυγιτῶν καί ἀναρχοτέτοιων στήν Ξάνθη, µέ θῦµα ἕναν µουσουλµάνο. Γράφτηκαν ἀπίστευτα σενάρια, ἐξωπραγµατικά νούµερα καί βλακεῖες ἀπερίγραπτες. Τό µόνο πραγµατικό γεγονός ἦταν ἡ σύγκρουση µερικῶν δεκάδων ἀτόµων ἀπό τίς προαναφερθεῖσες ὁµάδες καί τό µεταξύ τους κυνηγητό. Ἔ, πάνω στόν χαλασµό, βρέθηκε µεταξύ τῶν δύο «πυρῶν» ὁ καηµένος ὁ Τζουνεΐτ ἀπό τήν Πάχνη, πού οἱ χρυσαυγίτες τόν πέρασαν γιά ἀντίπαλο. Ἔφαγε λοιπόν κατά λάθος τό ξῦλο καί τόν ἔστειλαν στό νοσοκοµεῖο, ἁπλῶς γιατί βρέθηκε νά περνάει ἀπό κεῖ τή λάθος στιγµή. Οὔτε προκάλεσε, οὔτε εἶχε ἐµπλακεῖ, οὔτε ἔπαιξε ρόλο τό θρήσκευµά του οὔτε τίποτε ἀπό ὅσα γράφτηκαν (µέχρι τό ὅτι µίλησε ποµάκικα ἤ καί σήκωσε …τούρκικη σηµαία!). Κάποιοι θέλουν νά ἡρωοποιηθοῦν, ἄλλοι νά ἐµφανιστοῦν ὡς θύµατα, ἄλλοι νά ποινικοποιήσουν τούς ἀντιπάλους τους καί τήν πληρώνει ἡ ἀλήθεια. Ἐλπίζουµε νά µήν τήν πληρώσει κι ὁ τόπος µας κάποια στιγµή.