Σύµφωνα µέ πρόσφατη µελέτη ἔµπειρων ἀστρονόµων τοῦ σουηδικοῦ Πανεπιστηµίου Λούντ, ὁ σκατοµπάµπουρας προσανατολίζεται κοιτάζοντας τ’ ἀστέρια. Ναί, µάλιστα, ὅπως τό διαβάζετε τό ἔγραψε ἡ δρ. Μαρί Ντάκε ἀλλά ἐπειδή µᾶλλον δέν διαβάζετε τό «Current Biology», εἶπα νά σᾶς ἐνηµερώσω. Ὅταν λοιπόν παρακολουθεῖτε τό σκαθάρι νά κατρακυλάει τήν κουραδόµπαλλα, νά ξέρετε πώς ἔχει χαράξει τό δροµολόγιό του µέ βάση τόν …Γαλαξία. Ἡ ἀστρική του ὅραση τοῦ ἐπιτρέπει νά κινεῖται µέ ἀκρίβεια ἀκόµα καί τίς ἀσέληνες νῦχτες. Προσδιορίζοντας τή θέση του σέ σχέση µέ τούς ἀστερισµούς, καταφέρνει τελικά τόν πολυπόθητο στόχο του: νά φέρει τίς ἀκαθαρσίες πού φορτώθηκε σ’ ἕνα ἥσυχο µέρος καί νά τίς καταβροχθίσει.

Ἀφήνω κατά µέρος τό ἐπίπεδο τῶν προβληµατισµῶν καί τῶν ἐνασχολήσεων τῆς Ἐπιστήµης κι ἐπικεντρώνοµαι στό συγκεκριµένο συµπέρασµα. Ἀκούγεται λιγάκι σουρρεαλιστικό, ἔτσι; Νά ἀξιοποιεῖς τή θέα καί τή γνώση τοῦ ἔναστρου οὐρανοῦ γιά νά φᾶς τήν κοπριά πού ἔκλεψες…

Τό βρῆκα ἀρχικά κι ἐγώ λίγο περίεργο ἀλλά µετά ἀπό ὡριµότερες σκέψεις µοῦ µπῆκε ἡ ἰδέα πώς δέν εἶναι πολύ ἀσυνήθιστο καί στήν ἀνθρώπινη καθηµερινότητα.

Νά, γιά παράδειγµα σκέφτοµαι ἕναν τῦπο πού τίς σπουδές τῆς νιότης του στό Συνταγµατικό Δίκαιο τίς ἀξιοποίησε γιά νά νοµοθετεῖ – µονίµως! – ὑπέρ τῆς διαπλοκῆς. Ἄλλος πάλι, χάρη στή µακρά θητεία του σέ πλῆθος ἀριστερῶν χώρων, προσφέρει πιά πολύτιµο ἄλλοθι στίς ἐφιαλτικότερες πολιτικές κατά τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἕνας τρίτος, µέ τήν ἐντυπωσιακή του εὐρυµάθεια περί τά ἐθνικά καί ἐκκλησιαστικά πετυχαίνει ὑψηλότατες τιµές στίς ἑκάστοτε πολιτικές του ἐκπορνεύσεις. Φιλότεχνός τις, ἔχοντας φάει µέ τό κουτάλι τό ἀρχαῖο θέατρο, τόν µοντέρνο χορό, τήν Τέχνη καί τό σανίδι, τά βλέπει (καί τά χρησιµοποιεῖ) ὅλα τοῦτα ὡς τό µέσον γιά νά ψωνίσει κανένα νεανικό σῶµα…

Τί νά πεῖς; Καθείς καί ἡ σβουνιά του…