Ὁ Μεχμέτ Ντερντιμάν εἶναι ὁ πρώην πρόεδρος τῶν ΕΠΑΘιτῶν δασκάλων στή Ροδόπη καί μία τυπική (κατά τή γνώμη μας) περίπτωση τουρκόφρονος ἐκπαιδευτικοῦ. Ἡ νομιμοφροσύνη του πρός τήν ξένη χώρα πού ὀνομάζει «Μητέρα – πατρίδα» ἐξαφανίζει κάθε ἄλλη προτεραιότητα – κι ἄς πέφτει τό παραδάκι ἀπό ἀλλοῦ, δηλ. ἀπό τήν Ἑλλάδα. 
Ὁ κ. Ντερντιμάν ποτέ δέν ἔκρυψε τίς θέσεις του. Εἴτε ὡς διευθυντής τοῦ 1ου μειονοτικοῦ σχολείου στό χωριό Λύκειο εἴτε ὡς πρόεδρος τῶν ΕΠΑΘιτῶν δασκάλων Ροδόπης. Γιά τίς θέσεις του αὐτές ποτέ δέν τόν ἐνόχλησε κανείς, ὅταν ὅμως ἄρχισε νά …ξεφεύγει ἄρχισαν νά πέφτουν καί οἱ ποινές.


Ποιές ἦταν αὐτές οἱ θέσεις τοῦ Ντερντιμάν; Ὅτι ἡ μειονότητα εἶναι τουρκική καί μόνο τά τουρκικά ἔχουν θέση στήν ἐκπαίδευσή της (πέρα ἀπό τά ἑλληνικά), ὅτι ὅλες οἱ ἀλλαγές στήν μειονοτική ἐκπαίδευση πρέπει νά γίνονται σέ συνεννόηση μέ τήν «μειονότητα» καί τούς ἐκπαιδευτικούς της (δηλ. μέ τήν Ἄγκυρα), ὅτι οἱ δάσκαλοι πού βγαίνουν γιά τά μειονοτικά σχολεῖα πρέπει νά πηγαίνουν γιά σεμινάρια στήν Τουρκία καί ἄλλα τέτοια ἐξωφρενικά πού διεκδικεῖ ἡ γείτων, εἴτε ἄμεσα εἴτε διά στόματος διαφόρων πρακτόρων της.
Γιά ὅλα τοῦτα κανείς δέν ἀσχολήθηκε μαζί του. Οὔτε καί μέ τήν παρουσία του πάντα πίσω ἀπό τόν Τοῦρκο Πρόξενο ἤ στίς γιορτές τοῦ «Τούρκου δασκάλου» (24-11) Ἐπειδή ὅμως ἰσχύει κι ἐδῶ – ὅπως παντοῦ – τό «δῶσε θάρρος στόν χωριάτη…», εἴχαμε καί συνέχεια. Συγκεκριμένα, στίς παραμονές τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2010, κάποιοι πλειονοτικοί δάσκαλοι ἔκαναν τό «λάθος» νά δώσουν γιά ἀπαγγελία σέ παιδιά μουσουλμάνων ποιήματα πού μιλοῦσαν γιά «ἑλληνόπουλα», κτλ. Ὁ κύριος διευθυντής ἐξεμάνη καἰ προκάλεσε ἀντίδραση τῶν γονέων τοῦ χωριοῦ, οἱ ὁποῖοι καί δέν ἔστειλαν τά παιδιά τους στή σχολική γιορτή. Μάλιστα τότε ὁ Ντερντιμάν ἀφενός ἔβγαλε ἀνακοίνωση πώς «στηρίζει» τή στάση τῶν γονέων (ὄχι πώς αὐτός τήν ὑποδαύλισε, ἀλλοίμονο…) κι ἀφετέρου ἔστειλε ἐπιστολή διαμαρτυρίας στήν τότε ὑπουργό Παιδείας Διαμαντοπούλου, προειδοποιώντας γιά περαιτέρω ἀντιδράσεις.

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι τότε διανύαμε προεκλογική περίοδο καί ὁ Ντερντιμάν ἦταν καί ὑποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος μέ τόν συνδυασμό τοῦ Παυλίδη (ΝΔ). Ἡ σχολική χρονιά 2010-2011 πέρασε χωρίς παρατράγουδα. Τήν ἑπόμενη ὅμως, στίς ἀρχές τοῦ φθινοπώρου 2011, ὁ Ντερντιμάν ἀντικαταστά-θηκε ἀπό διευθυντής στό σχολεῖο του, ἀφοῦ ἔγινε συγχώνευση τῶν δύο σχολείων τοῦ χωριοῦ καί τοποθετήθηκε (φυσικά καί νομίμως) ὁ ἔχων τά περισσότερα προσόντα. Ὁ ἴδιος ἀντέδρασε, δήλωσε ὅτι παραιτεῖται («Ροντόπ Ρουζγκαρί», 18-10-2011) καί δέν πάτησε τό πόδι του στή δουλειά γιά 5 μῆνες, χωρίς νά ὑποβάλει ὅμως παραίτηση! Διενεργήθηκε, βεβαίως, ΕΔΕ σέ βάρος του καί τιμωρήθηκε μέ 6μηνη ἀπομάκρυνση ἀπό τά καθήκοντά του, ἄνευ ἀποδοχῶν ἐννοεῖται. Κατόπιν ἐπέστρεψε σάν νά μήν τρέχει τίποτε καί συνέχισε νά παριστάνει τόν διωκόμενο ἐπειδή δέν τόν πλήρωναν γιά ὅσο καθόταν στό σπίτι του (!), δίνοντας συνεντεύξεις σ’ αὐτό τό μῆκος κύματος. Λίγο μετά προβαίνει σέ νέα πρόκληση. Διατάσσεται νέα ΕΔΕ, πού ἀποδεικνύει ὅτι ὁ κύριος Ντερντιμάν φόρτωσε χρέη χιλιάδων εὐρώ στό σχολεῖο καθώς ἔπαιρνε διαρκῶς τηλέφωνα στήν Τουρκία! Τώρα τό χρέος αὐτό προσφέρθηκαν κάποιοι μειονοτικοί δάσκαλοι νά τό …μοιραστοῦν! Μάλιστα ὁ Σύλλογός τους (ὅπου προήδρευε μέχρι προσφάτως ὁ Ἰμπραχήμ Μεχμέτ, τῆς ἰδίας γραμμῆς) ἀπό κοινοῦ μέ τόν ἀντίστοιχο σύλλογο τῆς Ξάνθης, ἀπηύθυνε ἐπιστολή στόν ὑπουργό Παιδείας, Κ. Ἀρβανιτόπουλο (29-11-2012) πρός ὑπεράσπιση τοῦ Ντερντιμάν καί ζητώντας νά πάψουν οἱ ΕΔΕ σέ βάρος ΕΠΑΘιτῶν γιά… ἥσσονος σημασίας θέματα! Γιά τά τηλεφωνήματα στήν Τουρκία μάλιστα ἐπικαλεῖται τήν δήλωση τοῦ Ντερντιμάν πώς ἐπρόκειτο γιά συνεννοήσεις μέ Τούρκους συναδέλφους του γιά τή διοργάνωση ἐπιμορφωτικοῦ σεμιναρίου!
Ὁ κ. Ντερντιμάν ἐπανεξελέγη στίς 5/12/12 πρῶτος μέ 98 ψήφους (στίς 170) τοῦ σωματείου καί πάει γιά νέα θητεία. Ρωτᾶμε λοιπόν κάθε ἁρμόδιο: Ὑπάρχει ἤ δέν ὑπάρχει νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας πού προβλέπει ποινές προσωρινῆς καί ὁριστικῆς ἀργίας γιά ὅσους ἔχουν σέ βάρος τους ποινικές ἤ πειθαρχικές διώξεις καί ὄχι μόνο; Τί προβλέπει ὁ νόμος 4057/12 γιά δημοσίους ὑπαλλήλους καί γιά τά πειθαρχικά παραπτώματα; Ἄν οἱ συμπεριφορές σάν τήν ἀνωτέρω περιγραφείσα δέν ἐπισύρουν κάποια σοβαρή ποινή, τότε ποιές τήν ἐπισύρουν; Καί θά τόν ἔχουμε κι ἐκπρόσωπο τῶν δασκάλων τῆς Ροδόπης;