Νά καί μιά ὑπόθεση πού τερματίστηκε (προσωρινά, ἔστω) μέ νίκη τῆς λογικῆς καί τῆς νομιμότητας: Μετά τήν δεύτερη καταγγελία σέ βάρος τῆς «Ἕνωσης Τουρκικῆς Νεολαίας Κομοτηνῆς», πού λειτουργοῦσε κυλικεῖο ΠΑΡΑΝΟΜΑ γιά τρεῖς δεκαετίες στό κέντρο τῆς πόλης, τό μαγαζί ἔκλεισε! Ἡ ἔκκλησή μας στό μόλις προηγούμενο φῦλλο μας γιά …ἐθελοντισμό, ἔφερε ἄμεσο ἀποτέλεσμα. Ὁ δεύτερος ἔλεγχος τοῦ ΣΔΟΕ (χάρη στή νέα καταγγελία πρός αὐτό) ἐπρόκειτο νά σύρει στά δικαστήρια τόν ὑπεύθυνο καί ὁ τρίτος θά τόν ἔκλεινε στή φυλακή. Ἔτσι, τό κατάστημα ἔβαλε λουκέτο καί μᾶλλον θά λειτουργήσει μέ ἄλλη μορφή ὅταν θά βρεθεῖ ἡ κατάλληλη νομική μορφή.

Πάντως οἱ Τοῦρκοι ἔκαναν ὅ,τι ἦταν δυνατόν γιά νά παρακάμψουν τή νομιμότητα. Προσέφυγαν ὥς καί στό γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν (γιά «νά μήν χρεωθεῖ ἡ Νἐα Δημοκρατία τό συμβάν»!) ὥστε νά προλάβουν τά χειρότερα, μέ τόν παρασκηνιακό τρόπο πού ξέρουν αὐτοί ἐπί χρόνια νά ρυθμίζουν τίς ὑποθέσεις τους, ἀλλά κι ἐκεῖ δέν βρῆκαν βοήθεια. Ἔτσι, 29 ὁλόκληρα χρόνια παράνομης λειτουργίας τερματίστηκαν, 84 χρόνια μετά τήν ἵδρυση τοῦ σωματείου.

Τώρα κάποιοι δηλώνουν «ἐξοργισμένοι» μέ τήν ἐξέλιξη, πού χάθηκε ὁ χῶρος ζύμωσης τοῦ τουρκισμοῦ, αὐτό πού περιγράφουν σέ δελτίο Τύπου πού κυκλοφόρησαν (9-11-12) ὡς «γυμναστική ἰδεῶν γιά τήν ἐπίλυση τῶν θεμάτων τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης». Μάλιστα ἡ «Συμβουλευτική Ἐπιτροπή» κρίνει (13-11-12) τήν ἐξέλιξη «πολύ σοβαρή» καί μᾶς ἀπειλεῖ πώς «αὐτό θά προκαλέσει κρίση ἐμπιστοσύνης ἀνάμεσα στό κράτος καί τήν κοινότητα»! Εἶναι πάντως ἐντυπωσιακή ἡ ἐπιμονή τους νά λειτουργήσουν μέ τόν προκλητικό τρόπο πού τό ἔκαναν πάντοτε, χωρίς νά ἀναζητήσουν διέξοδο στή νομιμότητα (τό ἴδιο φυσικά ἰσχύει καί γιά τό ἴδιο τό σωματεῖο, πού ἐμμένει στό προβληματικό καταστατικό τοῦ 1928). Τί τούς ἔχει τρεῖς νομικούς τό Προξενεῖο, τζάμπα τούς ταϊζει; Ἄς βροῦν μιά λύση νόμιμη, γιατί ἡ ἀνοχή στίς παρανομίες τέρμα!