Δύσκολα θυµᾶµαι πιά – ὅπως καί οἱ περισσότεροι ἐξ ὑµῶν, φαντάζοµαι – τήν πρό Διαδικτύου ἐποχή. Τί πληροφορία καί τί γνώση κυκλοφοροῦσε πρίν δύο δεκαετίες; Ἡ κοσµογονική ἐπανάσταση τοῦ Internet ἔφερε τά πάνω κάτω καί προσέφερε στόν µέσο πολίτη ὅσα κάποτε δέν µποροῦσε νά φανταστεῖ οὔτε ὁ βιβλιοθηκάριος τοῦ Καίµπριτζ ἤ ὁ διευθυντής τῆς …CIA.

Οἱ δυνατότητες πού παρέχονται δέν ἔµειναν ἀναξιοποίητες. Θυµίζουµε τόν ρόλο τῶν κοινωνικῶν δικτύων στήν «Ἀραβική Ἄνοιξη», τήν ἐπική προσπάθεια τοῦ Τζούλιαν Ἀσάνζ µέ τά Wikileaks, κτλ. Σήµερα γίνεται µιά παγκόσµια προσπάθεια νά «µαζευτεῖ» τό πρᾶγµα. Διεθνεῖς νοµοθετικές πρωτοβουλίες γιά λογοκρισία πασχίζουν νά ἐλέγξουν ἕνα τεχνολογικό ἐπίτευγµα πού παρέχει τήν δυνατότητα στόν πολίτη νά ξεφύγει ἀπό τά πλαίσια ὅπου τόν θέλουν οἱ ἐξουσίες. Κι αὐτά δέν συµβαίνουν µόνο σέ χῶρες ὅπου θά τό ἀνέµενε κανείς (Σαουδαραβία, Κίνα, Τουρκία, Ἰράν…) ἀλλά καί σέ ἀνεκτικότερα καθεστῶτα, ὅπως οἱ ΗΠΑ καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Αὐτή τή στιγµή τρέχει στήν Ἀµερική µιά ἐφιαλτική νοµοθετική προσπάθεια µέ τό ὄνοµα CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), πού θά ἐπιτρέπει στήν ὁµοσπονδιακή Κυβέρνηση καί σέ ἰδιωτικές ἑταιρεῖες τήν πρόσβαση στήν διαδικτυακή ἐπικοινωνία τῶν πολιτῶν, χωρίς δικαστική ἄδεια, µόνο καί µόνο στό ὄνοµα τῆς «ἀσφάλειας». Ἑταιρεῖες σάν τήν Google ἤ τήν Facebook θά λειτουργοῦν ὡς παραρτήµατα τῆς NSA, µέ τό ἀζηµίωτο. Ἐννοεῖται ὅτι τό κόστος θά βαρύνει τόν φορολογούµενο…

Ὅµως καί σήµερα, πρίν τήν θέσπιση τῶν νέων δρακόντιων νόµων, ποιά εἶναι ἡ κατάσταση στό Διαδίκτυο στίς ΗΠΑ; Αὐτή πού φανερώθηκε µέ τό σκάνδαλο Πετρέους, τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς CIA ὁ ὁποῖος παραιτήθηκε λόγῳ ρόζ σκανδάλου. Ἡ National Security Agency συλλέγει ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 1.7 δισ. e-mails, τηλεφωνήµατα κτλ. Τά πάντα ἀποθηκεύονται: ποῦ βρισκόσουν, σέ ποιόν ἔγραψες τί, κτλ, ὅλα σέ ἐγκαταστάσεις τύπου Utah Data Center, ὅπου γιά τή λειτουργία τοῦ συστήµατος χρειάζονται καθηµερινά περί τούς 7 ἑκ. τόννους ψυκτικοῦ ὑγροῦ! Ὅλα νοµότυπα, χωρίς ἔνταλµα γιά ὑποκλοπή, ἀφοῦ δέν τά διαβάζουν, µόνο τά …σώζουν.

Προσέξτε τίς λεπτοµέρειες τῆς ὑπόθεσης Πετρέους, ὅπως τήν περιγράφουν τά καθεστωτικά ΜΜΕ: Μιά γυναίκα στήν Τάµπα ἔλαβε κάποια ψιλοαπειλητικά emails καί εἰδοποίησε φίλο της πού δούλευε στό FBI. Αὐτός βρῆκε τόν ὑπολογιστή πού ἔστελνε τά µηνύµατα. Ὁ λογαριασµός ἦταν ἀνώνυµος ἀλλά βρῆκαν ἄλλους λογαριασµούς ὅπου εἶχε πρόσβαση ὁ ἴδιος ὑπολογιστής. Ταυτοποιήθηκε κάποια γυναίκα, µπῆκαν στό ἠλεκτρονικό της ταχυδροµεῖο καί πέφτοντας πάνω στόν …διευθυντή τῆς CIA τύπωσαν 30.000 σελίδες µηνυ-µάτων της, πού ἐστάλησαν στό ὑπουργεῖο Ἄµυνας. Ἀνεπίσηµα καί τυχαῖα, δηλαδή! Ἐπισήµως τί γίνεται; Ἡ Google ἀνακοίνωσε (14-11-12) ὅτι ἔλαβε 7.969 αἰτήµατα πρόσβασης στά στοιχεῖα της ἀπό τήν Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, µόνο στό πρῶτο ἑξάµηνο τοῦ 2012!

Πρίν λίγους µῆνες εἴχαµε τήν εὐρωπαϊκή προσπάθεια ACTA, πάλι στήν ἴδια κατεύθυνση, πού ὅµως δέν πέρασε. Τί ἐπικαλοῦνται οἱ θιασῶτες τῆς διαδικτυακῆς λογοκρισίας; Συνήθως τήν «ἄµυνα τῆς κοινωνίας» ἔναντι τῶν παιδεραστῶν καί τῶν φασιστῶν. Ἔτσι, πρόσφατα οἱ ἑταιρεῖες WordPress καί Facebook κατέβασαν τήν ἱστοσελίδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί τά προφίλ τῶν βουλευτῶν της, ἐνῶ ἡ Google δέν ἔκανε (ἀκόµα) τό ἴδιο µέ τό blog τῆς ὀργάνωσης. Βεβαίως, γιά ὅποιον διαθέτει νοηµοσύνη ἀνώτερη τοῦ γυµνοσάλιαγκα, αὐτά εἶναι ἀστεῖες προφάσεις καί ὁ στόχος εἴµαστε ὅλοι ἐµεῖς οἱ πληβεῖοι, οἱ ἐν δυνάµει ψηφιοπατρίκιοι.