Είναι γνωστά τα προβλήµατα που υπάρχουν µε τις περικοπές στις δαπάνες για µεταφορά µαθητών από ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές στα πλησιέστερα δηµόσια σχολεία και τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών των µέσων που ζητούν να εξοφληθούν τα οφειλόµενα. Το πρόβληµα καθίσταται ακόµη πιο έντονο σε περιοχές, όπως ο Νοµός Ξάνθης, µεγάλο τµήµα του µαθητικού πληθυσµού του οποίου κατοικεί στον ορεινό όγκο της Ροδόπης. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των ιδιοκτητών µέσων µεταφοράς µαθητών τον Σεπτέµβριο του 2012 έγινε γνωστό ότι µεταξύ των µαθητών που µεταφέρονται καθηµερινώς από την ορεινή ζώνη προς την πόλη της Ξάνθης, περιλαµβάνονται και οι µαθητές ενός ιδιωτικού σχολείου και συγκεκριµένα του ιδιωτικού µειονοτικού γυµνασίου και Λυκείου «Μουζαφέρ Σαλίχογλου».

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αληθεύει ότι οι έλληνες φορολογούµενοι πληρώνουν χρήµατα για τη δωρεάν µεταφορά µαθητών σε ιδιωτικό σχολείο στην Ξάνθη και συγκεκριµένα στο ιδιωτικό Γυµνάσιο – Λύκειο Ξάνθης «Μουζαφέρ Σαλίχογλου»;

2. Ποιός είναι ο αριθµός µαθητών που µεταφέρονται καθηµερινώς δαπάναις του ελληνικού δηµοσίου προς το ιδιωτικό µειονοτικό Γυµνάσιο – Λύκειο Ξάνθης και ποιό είναι το σχετικό κόστος µηνιαίως για τους συγκεκριµένους µαθητές; 

3. Τί µέτρα έχουν ληφθεί εις βάρος των υπευθύνων που παραβαίνουν τη νοµοθεσία και χρησιµοποιούν χρήµατα που προορίζονται για τις δαπάνες µεταφοράς µαθητών σε δηµόσιο σχολεία προκειµένου να µεταφέρονται µαθητές σε ιδιωτικά σχολεία;

4. Πότε θα σταµατήσει η παράνοµη µεταφορά µαθητών σε ιδιωτικό σχολείο της Ξάνθης; 

5. Θα ζητηθεί από το ιδιωτικό σχολείο «Μουζαφέρ Σαλίχογλου» η επιστροφή των χρηµάτων που δαπάνησε το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια για τη µεταφορά των µαθητών στο συγκεκριµένο σχολείο; 

6. Εκτός από το ιδιωτικό σχολείο «Μουζαφέρ Σαλίχογλου» µεταφέρονται δωρεάν µαθητές και στο ιδιωτικό σχολείο «Άξιον» που βρίσκεται έξω από την Ξάνθη; Εάν όχι, σε τί οφείλεται η διάκριση υπέρ του πρώτου ιδιωτικού σχολείου;

 

 

* Τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων, καί μέ τήν δική μας “βοήθεια”