Εἶναι γνωστό πώς οἱ κοινωνίες κυβερνῶνται χάρη στήν παχυλή τους ἄγνοια. Κι ἕνα ὅπλο στήν διακυβέρνησή τους ἀπό τό καρτέλ τῆς ἐξουσίας εἶναι ἡ χρήση τῶν ἀριθμῶν. Δύο πρόσφατα παραδείγματα μᾶς ἔφεραν κατά νοῦ τήν ἀλήθεια αὐτή καί τά παραθέτουμε κατωτέρω.

Φίλος μας οἰκονομολόγος (καί ἐπαγγελματίας τῆς Κομοτηνῆς) λοιπόν μέ πῆρε νά μοῦ πεῖ τή γνώμη του γιά τήν ἐν λόγῳ ἔρευνα – μιά γνώμη πού γιά λόγους δημοσίας αἰδοῦς δέν μπορῶ νά τήν παραθέσω αὐτολεξεί. Ὅμως πολύ βάσιμα παρατήρησε ὅτι τό πόρισμα γιά τό ἰλιγγιῶδες ποσό προῆλθε ἀπό στοιχεῖα τραπεζικῶν δανείων τῶν ἐπαγγελματιῶν, ἄρα εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ στόν ἀέρα. Κι ἄς δοῦμε τί ἰσχυρίζεται: Ἀνακοινώθηκε ὅτι ἀποκρύφτηκαν μέσα στό 2009 εἰσοδήματα 28 δισ. ἀπό τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες. Στά προαναφερθέντα δημοσιεύματα διαβάζουμε ἐπίσης πώς «…Κατά μέσον ὅρο τό μέσο πραγματικό εἰσόδημα τῶν αὐτοαπασχολούμενων εἶναι 1,92 φορές μεγαλύτερο ἀπό ἐκεῖνο πού ἐμφανίζουν στήν Ἐφορία». Ἄρα ἄν προστεθεῖ καί τό δηλωθέν ποσό, πού κατά τά ἀνωτέρω ἀνέρχεται σέ 30,43 δισ. εὐρώ, βρίσκουμε σύνολο 58,43 δισ. εὐρώ. Ἄν αὐτό τό ποσό μοιραστεῖ στούς 778.000 ἐπαγγελματίες, ἀναλογεῖ κατά μέσον ὅρο σέ καθέναν τους ἐτήσιο εἰσόδημα πάνω ἀπό 75.000 εὐρώ, ἄρα μηνιάτικο πάνω ἀπό …6.250 εὐρώ!

Καί βεβαίως ὑπάρχουν κι αὐτοί πού κρύβανε τόσα εἰσοδήματα τόν μήνα (κυρίως «πιασμένοι» δικηγόροι, γιατροί, λογιστές κ.ἄ.) ἀλλά εἶναι δυνατόν ὁ μέσος ὅρος νά βρίσκεται ἐκεῖ; Ποῦ πρέπει κανείς νά ζεῖ γιά νά πιστεύει ὅτι ὁ μέσος ἐπαγγελματίας ἔχει κέρδη 75.000 εὐρώ ἐτησίως; (Γιά νά μήν μιλήσουμε γιά τά τελευταῖα 3 χρόνια πού τήν καταστροφή τήν πιστοποιοῦν οἱ αὐτοκτονίες, τά λουκέτα, ἡ ἀνεργία κτλ). Σέ ποιόν πουλάει αὐτές τίς τρίχες τό καθεστώς, θαρροῦν ὅτι εἴμαστε ὅλοι μαθηματικά ἀναλφάβητοι;

Φυσικά, γιά ὅποιον διαθέτει μέσο νοῦ θηλαστικοῦ, εἶναι προφανής ἡ στόχευση: οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι νά τά βάζουν μέ τούς φοροφυγάδες ἐπαγγελματίες καί οἱ τελευταῖοι μέ τούς χαραμοφάηδες τοῦ Δημοσίου. Οἱ ἴδιοι παπαγάλοι δέν μιλούσανε γιά τούς «ὑπεράριθμους κρατικούς ὑπαλλήλους» πού ξεπερνοῦσαν δῆθεν τό ἑκατομμύριο, γιά νά βρεθοῦν τελικά στήν καταμέτρηση λιγότεροι κατά τό ἕν τρίτο; Κι ὅσο ὁ λαός διχάζεται, τά ἀφεντικά νά κάνουν ἥσυχα τή δουλειά τους, νά ξεπουλᾶνε δηλαδή τή χώρα στούς ξένους τους πάτρωνες.

1) Πρό ἐλαχίστων ἡμερῶν στήν ἱστοσελίδα attikanea.blogspot.gr ἡ κ. Ζωή Γεωργαντᾶ, Καθηγήτρια Οἰκονομικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πού ἔφυγε ἀπό τό ΔΣ τῆς ΕΛΣΤΑΤ πρίν ἕναν χρόνο ἀποκαλύπτοντας τρομακτικά στοιχεῖα κατά τοῦ ἀμερικανοφερμένου της προέδρου Α. Γεωργίου καί τοῦ προστάτη του Γ. Παπακωνσταντίνου, ἀποκάλυψε τό κατά τήν ἐκτίμησή της πραγματικό ἔλλειμμα τοῦ 2009. Θυμίζουμε ὅτι σύμφωνα μέ τή συμμωρία τοῦ ΓΑΠ ἐκεῖνο τό ἔλλειμα ἦταν πού ἔριξε τή χώρα στά χέρια τῆς Τρόικας, ἀφοῦ ἔσπασε κάθε εὐρωπαϊκό ρεκόρ (15,6% τοῦ ΑΕΠ, μᾶς λέγανε). Ἔρχεται λοιπόν σήμερα ἡ κ. Γεωργαντᾶ καί τό προσδιορίζει στό …3,9%, δηλαδή περίπου στό μισό τῆς …Γαλλίας! Βασισμένη σέ παλιά καί νέα στοιχεῖα, ἀναλύει τό πραγματικό μας ἔλλειμμα καί ἀναδεικνύει (δέν μπαίνουμε σέ κουραστικές καί ἀκατανόητες λεπτομέρειες) πώς στό ἀληθινό του ὕψος τῶν 9 δισ. προστέθηκαν ἄλλα …28 ἐκ τοῦ πονηροῦ: α) 18,2 δισ. ἔλλειμμα ἀπό 17 ἑταιρεῖες, ΔΕΚΟ καί μή, πού ποτέ δέν συνυπολογιζόταν καί δέν ἔπρεπε νά μετρήσουν β) 3,8 δισ. νοσοκομειακές δαπάνες προηγούμενων ἐτῶν, πού δέν εἶχαν κἄν ἐγκριθεῖ ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο γ) 5,4 δισ. ἀπό τό SWAP τοῦ Σημίτη τό 2001, τό ὁποῖο μέχρι τό 2008 ποτέ δέν ὑπολογιζόταν γιά χρέος καί μέ τό ὁποῖο δανειστήκαμε ἀπό τήν Goldman Sachs 2,8 δισ. καί τῆς πληρώνουμε …21 δισ.!!! Τέλος, ἦταν καί τό μισό δισ. πού μοίρασε ἡ πράσινη λαίλαπα ὡς ἐπίδομα ἀλληλεγγύης μόλις ἀνέλαβε Κυβέρνηση (Δεκέμβριος τοῦ 2009). Ἄν τώρα προσθέσει κανείς στά παραπάνω ἁπτά στοιχεῖα τήν πασίδηλη ἀλήθεια ὅτι ἡ Στατιστική εἶναι μιά σκέτη ἀπάτη πού ντύνει μέ ἐπιστημοφάνεια ὅ,τι θέλεις νά ἰσχυριστεῖς, πόσο μᾶλλον ὅταν δέν ὑπάρχουν κανόνες διεθνῶς ἀποδεκτοί γιά τόν ὑπολογισμό τοῦ ἐλλείμματος, καταλαβαίνει εὔκολα τό πῶς τετραπλασιάζεται ἕνα νούμερο προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ ἕνας ὑψηλός στόχος: τό γονάτισμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί ἡ λεηλασία τῆς χώρας.

2) Καιρό τώρα παίζει στά ΜΜΕ, ἰδίως στά ἠλεκτρονικά, μία περίεργη ἔρευνα οἰκονομολόγων ἀπό δύο ἀμερικάνικα Πανεπιστήμια: οἱ καθηγητές Ν. Ἀρβανίτης, Ἀ. Μόρς καί ἡ Μαργαρίτα Τσούτσουρα ἀπό τό Πολυτεχνικό Ἰνστιτοῦτο τῆς Βιρτζίνιας καί τό Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου βρήκανε, λέει, ὅτι μόνο τό 2009 οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες τῆς χώρας μας ἀπέκρυψαν ἀπό τήν Ἐφορία εἰσοδήματα ὕψους 28 δισ. εὐρώ, ἡ φορολόγηση τῶν ὁποίων (Σ.Σ.: μέ τό ἐξωφρενικό ποσοστό 40%, γιά τό ὁποῖο κανείς δέν λέει πώς εἶναι καθαρό νταβατζηλίκι) θά ἀπέφερε στό Δημόσιο ἔσοδα τῆς τάξης τῶν 11,2 δισ. εὐρώ! Ἄρα δέν θά χρειαζόταν καμμία τροϊκανή περικοπή πουθενά, σύμφωνα μέ τούς κονφερασιέ τοῦ Μνημονίου.