Διαβάζω στίς εἰδήσεις: «Ὡς ἀρχηγός ἐγκληµατικῆς ὀργάνωσης πού εἶχε συσταθεῖ µέ σκοπό νά ξεπλένει µαῦρο χρῆµα, προερχόµενο ἀπό παράνοµες δραστηριότητες, ἀλλά καί ὡς κοινός φοροκλέπτης πού ἀγνοεῖ τούς νόµους τοῦ κράτους, πολλούς ἀπό τούς ὁποίους ἔχει ὁ ἴδιος εἰσηγηθεῖ ἤ ψηφίσει ἐµφανίζεται στό εἰσαγγελικό πόρισµα ὁ πρώην ὑπουργός τοῦ ΠαΣοΚ Ἄκης Τσοχατζόπουλος».

Ὡστε τέτοια Μαφία ἔστησε ὁ ἰσχυρότερος καί µακροβιότερος ὑπουργός τῆς Μεταπολίτευσης; Τί λέτε, τό πιστεύετε; Ἀρχιµιζαδόρος ὁ παρ’ ὀλίγον πρωθυπουργός καί ὁ µαθητής ὅν ἠγάπα ὁ Ἀνδρέας; Μπάαα, κάποιο λάθος θά ἔγινε ρέ σεῖς. Ἄν ἦταν ἀλήθεια δέν θά ἀποκαλυπτόταν τόσα χρόνια; Ὁ Σηµίτης, π.χ., πού τόν ἔβαλε ὑπουργό Ἄµυνας, δέν θά ἀντιλαµβανόταν κάτι; Μέσα σέ κεῖνο τό ὑπουργικό περιβάλλον µέ Λαλιώτη, Παπαντωνίου, Μαντέλη, Γείτονα, Τσουκάτο, Μαλέσιο, Πάχτα, Φωτιάδη, Βερελή κτλ, δέν θά ξεχώριζε ὁ διεφθαρµένος σάν τή µύγα µές στό γάλα; Γιά νά µήν πῶ καί τό ἄλλο ἐπιχείρηµα: ἄν ἦταν πράγµατι θέµα κοµπίνας καί µίζας ἡ προµήθεια τῶν γερµανικῶν ὑποβρυχίων, θά ἦταν δυνατόν νά τά παραλάβει πρίν δυό χρόνια ὁ τότε ὑπουργός Ἄµυνας, Εὐάγγελος Βενιζέλος; Μετά ἀπό τόσα χρόνια φασαρία σχετικά µέ µίζες, µέ προβλήµατα (κλίσης) κτλ; Σιγά σιγά θά µᾶς ποῦν ὅτι εἶναι στό κόλπο κι ὁ Μπένι, ὁ ἐπίδοξος πρωθυπουργός µας!

Καί ἄντε ὁ Τσοχατζόπουλος. Τά τσοχατζοπουλάκια τῆς Περιφέρειας; Τί λένε αὐτά, πού ἔχουν µείνει ὀρφανά ἀλλά σ’ αὐτόν βάσισαν τήν κοµµατική τους ἀνέλιξη (ἄρα καί τήν κοινωνική τους ὑπόσταση); Νά ἦταν κι αὐτά στήν ἐγκληµατική ὀργάνωση πού λένε οἱ εἰσαγγελεῖς; Νά λεηλάτησαν κι αὐτά τούς χώρους (ἀγροτικούς, συνδικαλιστικούς, αὐτοδιοικητικούς…) ὅπου ἐτάχθησαν ἀπό τό Σοσιαλιστικό τους Κίνηµα;