Ρωτᾶμε εὐθέως κάθε ἁρμόδια Ἀρχή, Ἀνεξάρτητη καί μή, τῆς χώρας ἐτούτης ὅπου ζοῦμε: Ἔχει τό δικαίωμα τό Τουρκικό Προξενεῖο Κομοτηνῆς νά καταγράφει τά πάντα στόν περίγυρό του; Ἔχει τό δικαίωμα νά παρακολουθεῖ μέ 8 (τοὐλάχιστον) κάμερες τούς γύρω δρόμους καί τίς παρακείμενες οἰκοδομές; Μέχρι τώρα εἴχαμε προσέξει μόνο τίς 5 σταθερές κάμερες στίς γωνίες τοῦ σιδερόφρακτου περιβόλου τοῦ κτιρίου.

Τώρα ἔχουν προστεθεῖ ἄλλες τρεῖς: μία (ἡ εἰκονιζόμενη) πάνω ἀπό τήν κυρία εἴσοδο καί ἔξω ἀπό τήν αὐλή, περιστρεφόμενη μέσα σέ γυάλινο περίβλημα, ἡ ὁποία σαρώνει τήν ὁδό Ἰώνων, κι ἄλλες δύο ὅμοιες στήν πίσω πλευρά τοῦ κτιρίου, ἀπό τήν ὁδό Μαρινάκη. Μαθαίνουμε ὅτι ἡ εἰκόνα (ἀλλά καί ὁ ἦχος ἀπό τά πανίσχυρα μικρόφωνα) μεταδίδεται ἀπευθείας στήν Ἄγκυρα. Κι αὐτό νά μήν ἀληθεύει ὅμως, ἔχει τό δικαίωμα ὁποιοσδήποτε νά καταγράφει τούς περίοικους ἐπί 24ώρου βάσεως; Ἡ νομοθεσία περί «προσωπικῶν δεδομένων» (Ν. 3471/2006) πού ἀναφέρεται σέ διαβίβασή τους πρός χῶρες μή μέλη τῆς ΕΕ, τί λέει, «μπᾶτε σκῦλοι ἀλέστε;»