Ἀντιγράφω τήν ἀνακοίνωση πού ἐξεδόθη ἀπό τήν Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης (τοµέας Νεολαίας):

Στίς 18 Φεβρουαρίου ὀργανώνουµε ἐκδροµή στήν Ἀδριανούπολη γιά νά παρακολουθήσουµε τήν ταινία «Ἅλωση 1453». Τό συνολικό κόστος εἶναι 20 εὐρώ καί περιλαµβάνει τό εἰσιτήριο τοῦ λεωφορείου καί τοῦ κινηµατογράφου. Ἀναχώρηση στίς 18 Φεβρουαρίου, ἡµέρα Σάββατο, ὥρα 7.30 ἀπό τή στάση τοῦ λεωφορείου γιά τόν «γιακά». Οἱ ἐγγραφές θά γίνονται µέχρι τίς 14.53 τῆς 16ης Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες στή Γραµµατεία τῆς Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης (τηλ. 25410 23614 – 6938306308).

 Ἔτσι λοιπόν ἡ σινεφίλ Τ.Ε.Ξ. καί ἡ φέρελπις νεολαία της! Τέτοιες πνευµατικές καί καλλιτεχνικές ἀνησυχίες ἔχει καί τέτοια ἐνδιαφέροντα, χάριν τῶν ὁποίων κάνει χαλαρά καί 500 χιλιόµετρα ἡµερήσια ἐκδροµή… Ὄχι πώς ἀµφιβάλλαµε ποτέ, ἀλλά τό τονίζουµε γιά ὅποιον ἀφελή νοµίζει ἀκόµη πώς πρόκειται γιά µιάν ἀθώα συλλογικότητα τῆς µειονοτικῆς κοινωνίας. Δικαίωµά τους φυσικά νά προτιµοῦν τήν ἱστορική ἀφήγηση πού δικαιώνει τούς ἅρπαγες καί τούς βασιβουζούκους (πρωταγωνιστική µορφή ὁ Οὐλουµπατλί Χασάν, µυθικός ἥρωας πού πρῶτος ἀνέβηκε στά τείχη τῆς Πόλης καί – κατά τήν τούρκικη ταινία καί τό πάγιο στερεότυπο τῶν βαρβάρων – µᾶς πήδηξε καί τή γκόµενα). Εἶναι ὅµως καί δική µας ὑποχρέωση νά βλέπουµε τήν καθηµερινά ἁπτή πραγµατικότητα πού στοιχειώνει τό µέλλον τῆς περιοχῆς, ἀντί νά βαυκαλιζόµαστε µέ ἰδεολογήµατα καί ὡραιοποιήσεις πού µᾶς µεταφέρουν σέ ἄλλους κόσµους.

Ἡ συνύπαρξη σ’ ἕναν τόπο, πόσο µᾶλλον σέ µιά κοινωνία, προϋποθέτει πέραν τῶν ἄλλων κι ἕνα ἐλάχιστο κοινό φαντασιακό. Ποῦ µπορεῖ κανείς νά βασιστεῖ ὅταν ὁ µισός πληθυσµός ἔχει γιά πατρογονικό καύχηµά του τήν θλιβερότερη ἐθνική τραγωδία τοῦ ἄλλου µισοῦ; Τί εἴδους σύγκριση µπορεῖ νά γίνει µέ τήν γαλλογερµανική προσέγγιση πού κάθε τόσο µνηµονεύει ἐκστασιασµένη ἡ πανεπιστηµιακή κοπριά τοῦ ἐθνοµηδενισµοῦ; Μποροῦµε νά φανταστοῦµε ἐκδροµές ἀπό τό Στρασβοῦργο π.χ. στή Γερµανία γιά νά παρακολουθήσουν γερµανικές ταινίες µέ θέµα τήν κατάληψη τοῦ Παρισιοῦ τό 1940;!!!

Δεῖτο στό Διαδίκτυο τό τρέιλερ τῆς ὑπερπαραγωγῆς (κόστισε 17 ἑκ. δολάρια!)καί φανταστεῖτε µέ τί πνεῦµα φιλίας καί συνύπαρξης θά ἐπιστρέψει ἡ µειονοτική νεολαία πού θά ἐκδράµει στήν Ἀδριανούπολη…