Ἀδέρφια συνέλληνες,

 Μετά τήν ψήφιση στή Βουλή καί τοῦ δεύτερου λαοκτόνου Μνηµονίου, καλοῦµε τούς συµπατριῶτες µας πού νιώθουν ἀδύναµοι ἐνώπιον τῆς ἐπερχόµενης καταστροφῆς νά προβοῦν σέ µία ἁπλούστατη συµβολική µά καί οὐσιαστική πράξη: Νά βγάλουν στά µπαλκόνια τους τήν ἑλληνική σηµαία!

Μέ µιάν ἐνέργεια πού θά θυµίζει ὅτι κάτι ἔχει ἀλλάξει ἀπό τίς µέρες τῆς συλλογικῆς µας ἀµεριµνησίας, µέ τό µοναδικό σύµβολο πού µᾶς συνέχει ὅλους, ἄς δηλώσουµε ὅτι εἴµαστε ἀκόµα ζωντανοί, ὅτι µᾶς ἑνώνει ἡ ἀγωνία γιά τήν πατρίδα µας καί πώς κάποια ἐλπίδα κυοφορεῖται.

 

Ἑλληνικές σηµαῖες λοιπόν στά σπίτια µας, µήπως καί σιγά σιγά ξυπνήσουν καί µέσα µας…

“ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ”