Νά καί µιά πρωτοβουλία τοῦ ΓΑΠ πού µᾶς βρίσκει σύµφωνους: Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ δηµοψηφίσµατος γιά τήν δανειακή σύµβαση τῆς 26ης Ὀκτωβρίου! Παρά τούς προφανεῖς κινδύνους, παρά τήν καθολική ἀντίδραση, ἐµεῖς εἴµαστε ΥΠΕΡ τῆς ἔσχατης αὐτῆς µπούρδας του!
Ἐννοεῖται πώς δέν ἔχουµε ψευδαισθήσεις γιά τά κίνητρα τοῦ Γιώργου. Μετά τά γεγονότα στίς παρελάσεις ἦταν πιά ἀδύνατον νά σταθεῖ δηµοσίως ὁποιοσδήποτε κυβερνητικός παράγοντας. Τί νά ἔκανε ὁ καηµένος, πραξικόπηµα; Ἐκλογές δέν ἤθελε γιά νά µήν ρεζιλευτεῖ, ἔ, προτίµησε τήν δηµοκρατικοφανή ἔξοδο τοῦ δηµοψηφίσµατος, ὅπου νοµίζει ὅτι µπορεῖ νά θέσει ἐκβιαστικά τό ἐρώτηµα, ποντάροντας στούς φόβους τῶν πολιτῶν γιά τό ἄγνωστο.

Βεβαίως µέ τόν τρόπο αὐτόν ἐξόργισε καί ξεφτέλισε ὅλο τό διεθνές κοπριταριό πού τόν ἔπαιρνε στά σοβαρά ὥς τώρα καί πόνταρε στό πρόσωπό του. Ὁλόκληρη ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἔγινε ρόµπα, κοτζάµ Γερµανία ἔχασε τή γῆ κάτω ἀπό τά πόδια της καί µόνον οἱ κάτοχοι τῶν cds τρίβουν τά χέρια τους. Ἔτσι, νά δοῦν τί θά πεῖ ΓΑΠ!

Ὅπως λοιπόν καταλαβαίνετε ὅλα τοῦτα µᾶς κάνουν κι ἐµᾶς αἰσιόδοξους. Αὐτό µήπως δέν λέγαµε τόσον καιρό; Δέν λέγαµε ὅτι ὅλες οἱ ἐξελίξεις εἶναι στά µέτρα τῶν ξένων καί κανένα ἐθνικό συµφέρον δέν ἐξυπηρετεῖται; Ἔ, ἔχουµε λοιπόν τήν καλύτερη εὐκαιρία νά δείξουµε τί µποροῦµε ὡς Ἕλληνες (ἄν κάποιο τέτοιο γονίδιο παραµένει ἐνεργό µέσα µας). Ὄχι µόνο µέ τήν ψῆφο µας στό δηµοψήφισµα (ἤ στίς ἐκλογές) ἀλλά καί µέ τήν ὅλη µας πολιτική συµπεριφορά. Τό τραῖνο πού µᾶς πήγαινε στόν γκρεµό ἐκτροχιάστηκε, εἶναι λόγος αὐτός νά µυξοκλαῖµε; Ἐκτός κι ἄν δέν ἐννοούσαµε ὅσα λέγαµε ἐπί ἑνάµιση χρόνο! Ὁ πανικός τῶν ἐγχώριων καί ξένων λαµόγιων εἶναι καλό σηµάδι καί τό παιχνίδι πλέον εἶναι ἀνοιχτό γιά διάφορα ἀποτελέσµατα. Εἴτε λοιπόν πρόκειται γιά ἡροστράτειο ἐγχείρηµα τοῦ πρωθυπουργοῦ εἴτε γιά ἁπλή ἀπόδειξη τῆς κραυγαλέας ἀνεπάρκειάς του, ἐµεῖς εὐελπιστοῦµε, ὅ,τι καί νά συµβεῖ τελικά. Ἰδού ἡ Ρόδος, ἰδού καί τό πήδηµα!