Μερικοί γελοῖοι κι ἐµπαθεῖς ἐχθροί τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, τῆς ἀνθρωπίνης προόδου καί τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου γενικότερα, ὑποστηρίζουν πώς διαλύεται τό πᾶν στή χώρα µας καί τίποτε δέν λειτουργεῖ. Μέ τό κάτωθι δηµοσίευµα ἐλπίζω πώς θά δοθεῖ µιά ἀπάντηση στά παραπάνω, καθώς θ’ ἀποδείξουµε τήν διαρκή ἔγνοια τῶν κρατούντων γιά τήν πατρίδα µας καί τήν ἀφειδώλευτη χρηµατοδότηση τῶν δράσεων ἐκείνων πού µᾶς κρατᾶνε ὡς κοινωνία ὄρθιους.

Στίς 24 Ὀκτωβρίου 2011 λοιπόν, στή Θεσσαλονίκη, προπαραµονή τοῦ Ἅη Δηµήτρη καί τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πόλης, ἡ Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιᾶς, σέ συνεργασία µέ τό περιοδικό «City Uncovered» (ἑλληνικό free press για γκέι, λεσβιακά, ἀµφιφυλοφιλικά, τρανσεξουαλικά θέµατα καί ὄχι µόνο…) καί τό σωµατεῖο ὁροθετικῶν κατά τοῦ AIDS «Θετική Φωνή» προγραµµάτισε διαδραστική ἐπικοινωνία µέ τούς νέους (sic) στήν Ἀποθήκη 13 τοῦ λιµανιοῦ τῆς πόλης. Τό θέµα της ἦταν ἐξαιρετικά φλέγον: «Πόσο εὔκολη καθιστᾶ τή συµβίωση µέσα στήν οἰκογένεια τό coming out τῶν γκέι καί τῶν λεσβιῶν ἐφήβων;». Κι ἐπειδή ἀκριβῶς ἦταν τόσο ἐπίκαιρο στήν καταρρέουσα χώρα, εἴχαµε καί διαδικτυακή ἀναµετάδοση (live streaming, ἁπλοελληνιστί)! Ὅλα τοῦτα συνέβησαν στό πλαίσιο τῆς 15ης Biennale καί τῆς ἐκστρατείας τῆς γενικῆς γραµµατείας πού φέρει τόν τίτλο “ΖΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΣΥ”, ἐνῶ χαιρετισµό ἔστειλε ὁ Γενικός Γραµµατέας Νέας Γενιᾶς, κ. Γιάννος Λιβανός.

Νοµίζω ὅτι τά παραπάνω συνιστοῦν ὁριστική καί ἀποστοµωτική ἀπάντηση στήν ἀντικυβερνητική ρητορική. Μετά ἀπό αὐτό δέν θέλω νά ξανακούσω λέξη γιά ἀνεργία τῶν νέων, µετανάστευση στό ἐξωτερικό, διάλυση τῆς Ἐκπαίδευσης, καί τέτοια λαϊκιστικά καί παλιοµοδίτικα. Ὅταν µιά Κυβέρνηση τιµᾶ τήν ἀπελευθέρωση τῆς συµπρωτεύουσας µέ τέτοιον πρωτοποριακό τρόπο, σκύβοντας πάνω ἀπό τά ζέοντα προβλήµατα τῆς Νέας Γενιᾶς, οὐδείς µετά δικαιοῦται νά τήν ψέγει γιά ἀναλγησία καί ἀποκοπή ἀπό τήν κοινωνική πραγµατικότητα.