Χάρη στό Χόλλυγουντ ἔχουμε ὅλοι μείνει μέ τήν ἐντύπωση πώς ὁ Ψυχρός Πόλεμος ἦταν ἡ χρυσή ἐποχή τῶν πρακτόρων. Σέ (ὑπόρρητη) ἀντίθεση μέ τήν ἀντίληψη πώς σήμερα, ἐποχή τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς διαφάνειας, ὅλα γίνονται στό φῶς τῆς ἡμέρας καί ἀπό τούς θεσμικά ἁρμόδιους. Κάποια νούμερα ὅμως λένε ἐντελῶς ἄλλα πράγματα: ὅτι σήμερα τό FBI ἀπασχολεῖ 15.000 πράκτορες, δεκαπλάσιους δηλαδή ἀπ’ ὅ,τι τό 1975!
Καί τί κάνουν ὅλα αὐτά τά παληκάρια, πού κονομᾶνε μέχρι 100.000 δολάρια τό συμβόλαιο; Ἄν παρακολουθεῖτε τά δημοσιεύματά μας στόν «Ἀντιφωνητή» θά μπορεῖτε νά ἀπαντήσετε, ἀλλά σᾶς ἔχουμε καί τήν ἀπάντηση τοῦ University of California – Berkley ἀπό πρόσφατη ἔρευνά του.
Ἐπισήμως ἀποτρέπουν τρομοκρατικές ἐνέργειες στίς ΗΠΑ, σάν ἐκείνη τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, τήν ὁποία διεξήγαγε, ὡς γνωστόν, ὁ Ὀσάμα Μπίν Λάντεν ἀπό τίς σπηλιές τοῦ Ἀφγανιστάν καί ὁ ὁποῖος, πάλι ὡς γνωστόν – γνωστότατον, σκοτώθηκε ἀπό ἀμερικανικά κομάντα στό Πακιστάν, χωρίς νά μείνει ἴχνος του (οὔτε τάφος, οὔτε φωτογραφία…).

Ποιές τρομοκρατικές ἐπιθέσεις ὅμως ἀπέτρεψαν καί πῶς; Ὅπως τό ἔχουμε ξαναγράψει καί τό λέει καί ἡ ἔκθεση τοῦ ἀμερικανικοῦ πανεπιστημίου, ὁ ρόλος τους σχεδόν σέ ὅλες τίς περιπτώσεις ἦταν νά διεισδύσουν σέ κοινωνικές ὁμάδες μέ πιθανούς γιά τήν Ὑπηρεσία τρομοκράτες καί νά τούς ἐξωθήσουν σέ παράνομες πράξεις! Κι ὄχι μόνο μέ παροτρύνσεις ἀλλά καί μέ παροχή ὅπλων, χρημάτων καί σχεδίου δράσης!  
Ἔτσι ἔγινε μέ τήν δῆθεν σχεδιαζόμενη ἐπίθεση στό μετρό τῆς Οὐάσινγκτον, στόν ὑπόγειο τῆς Νέας Ὑόρκης, τούς Πύργους Sears τοῦ Σικάγου, κτλ. Ἴσως θυμᾶστε καί τούς 4 καημένους μουσουλμάνους πού βρέθηκαν μέ 25 χρόνια φυλάκιση χωρίς νά κάνουν τίποτε ἀλλά ἐπειδή «σχεδίαζαν πυραυλική ἐπίθεση στό Newburgh». Μόνο σέ τρεῖς περιπτώσεις ἡ ἔρευνα δέν βρῆκε ἐνορχηστρωτή πράκτορα τοῦ FBI, παρότι κι ἐκεῖ δέν ἀποκλείεται νά ἐμπλεκόταν κάποιος ἀνεπίσημος μυστικός ἤ κάποιος κατάδικος πού δούλευε γιά τίς Ἀρχές προκειμένου νά ἐξαγοράσει τό ὑπόλοιπο τῆς ποινῆς του. Ἄλλωστε ἀποκαλύφθηκε ὅτι σέ πολλές ἀπό τίς 500 περιπτώσεις σημαντικές συναντήσεις δέν καταγράφονταν, γιά νά μήν ἀποκαλυφθεῖ ἡ κομπίνα!
Καί ποιά εἶναι ἡ τύχη τῶν κατηγορουμένων στίς ὑποθέσεις αὐτές; Μαύρη κι ἄραχνη. Δεδομένης τῆς ὑστερίας πού δημιουργήθηκε μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου καί τό μέγεθος τῶν ἐγκλημάτων γιά τά ὁποῖα κατηγοροῦνται οἱ συλληφθέντες, εἶναι σχεδόν ἀδύνατον νά γλυτώσει κανείς. Κάπως ἔτσι οἱ Ἀρχές κάθε τόσο πανηγυρίζουν «νίκες κατά τῆς τρομοκρατίας».