Ὁ Μουσταφά Ντουντάρ κατάγεται ἀπό τήν ἑλληνική Θράκη (ἀπό τό χωριό Δροσιά τῆς Ροδόπης) καί εἶναι δήμαρχος τοῦ πολυπληθοῦς δήμου Ὀσμάνγκαζη τῆς Προύσσας. Ἔρχεται συχνά στήν Ἑλλάδα, συναντᾶται μέ πολιτικούς, δημάρχους καί βουλευτές καί δέν χάνει εὐκαιρία νά δηλώσει τήν πίστη του στήν ἑλληνοτουρκική φιλία. Πρό ἡμερῶν ξαναβρέθηκε στά μέρη μας μαζί μέ μιάν ἀγέλη βουλευτῶν τῆς γείτονος καί μάλιστα πῆρε τόν λόγο στό ἐκτουρκισμένο (πρώην πομάκικο) πανηγύρι τοῦ Ἀλάντεπε. Ἐκεῖ ἀνέφερε καί τά σχέδιά του γιά ἀδελφοποίηση τοῦ δήμου του (τῶν 850.000 κατοίκων) μέ τόν τοπικό δῆμο Ἀρριανῶν (τῶν 18.000). Σημειωτέον ὅτι στήν Προύσσα ζοῦν πολλοί Τοῦρκοι μέ καταγωγή τή Βουλγαρία μά καί τήν ἑλληνική Θράκη, στοιχεῖο πού ἀξιοποιεῖται ἀπό τόν Ντουντάρ τόσο γιά τό ξεδίπλωμα τῶν «πρωτοβουλιῶν του» ὅσο καί γιά τήν πολιτική του καριέρα. Σέ ποιά γραμμή ὅμως γίνεται αὐτή ἡ προσέγγιση μέ τόν τόπο τῆς καταγωγῆς του; Φαίνεται ξεκάθαρα στίς φωτογραφίες τῆς προσωπικῆς του ἱστοσελίδας: ἐκδηλώσεις καί δεῖπνα δυτικοθρακιωτῶν Τούρκων μέ τόν γνωστό διάκοσμο τῶν δύο σημαιῶν (τουρκική καί αὐτονομιστι-κή Θράκης) στά τραπέζια καί παντοῦ. Καλύτερη ὅλων αὐτή ὅπου ὁ Ντουντάρ παραδίδει ἕναν ζωγραφικό πίνακα πού ἀπεικονίζει ἕνα χωριό (τή Δροσιά, προφανῶς) κι ἔχει πάνω του τήν τουρκική καί τήν σημαία τῆς ἀνεξάρτητης Δυτικῆς Θράκης. Παραλήπτης; Ὁ δήμαρχος Ἀρριανῶν Ἰμπραήμ Σερήφ!


Ἕνα ἄλλο κελεπούρι πού ἔγινε κι αὐτός καλός πελάτης μας εἶναι ὁ κοντοχωριανός τοῦ προηγούμενου Ρετζέπ Ἄλτεπε, δήμαρχος στόν δῆμο Μπουγιούκσεχιρ Προύσσας. Μᾶς ἦρθε μέ τή συνοδεία του σέ Ξάνθη καί Κομοτηνή γιά «ἐπαφές», ὅπως δήλωσε. Ποῦ ἀποσκοποῦν αὐτές; Στήν ἀνάδειξη τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἱστορίας (τῶν Ὀθωμανῶν, φυσικά), ἔτσι ὅπως τό πράττει μέχρι τώρα σέ Βουλγαρία, Βοσνία, Κόσοβο καί Σκόπια. Τό δήλωσε ξεκάθαρα:  «Ὡς δῆμος δραστηριοποιούμαστε ἔντονα στίς γεωγραφικές περιοχές τῆς πάλαι ποτέ Ὀθωμανικῆς Αὐτο-κρατορίας. Πραγματοποιήσαμε ἀναρίθμητες δράσεις σέ Σκόπια, Κόσοβο, Βουλγαρία καί Βοσνία – Ἐρζεγοβίνη. Οἱ ἐπαφές μας μέ τήν Ἑλλάδα καθυστέρησαν γιά χρόνια, λόγῳ τῶν γνωστῶν λόγων. Ἐμεῖς ὡστόσο, ἀναπληρώνουμε τόν χαμένο χρόνο. (…) Γιά νά ἐνδυναμώσουμε τή συνεργασία θά βρισκόμαστε στό ἑξῆς συχνά σέ αὐτήν τήν περιοχή».
Ἄν αὐτό συνδυαστεῖ μέ τήν πρόσφατη ἐπάνοδο στήν Ἀθήνα τῆς καθ. τοῦ Πανεπιστημίου Μαρμαρᾶ Μεβάν Κονούκ, ἡ ὁποία συνοδευόμενη ἀπό συνεργεῖο τοῦ TRT μπαίνει σέ ἀρχαιολογικούς χώρους καί παίρνει πλάνα χωρίς τή σχετική ἄδεια, προκειμένου νά καταγράψει τά ὀθωμανικά μνημεῖα, κάτι βγαίνει. Μάλιστα ἦρθε ὡς ἀπεσταλμένη τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κι ὄχι Πολιτισμοῦ! Νά συνδέεται καί μέ τίς τουρκικές ἔρευνες γιά ὀθωμανικούς τίτλους ἰδιοκτησίας;
Τρίτος μουστερής μας ὁ δήμαρχος Σισλί Μουσταφά Σαριγκιούλ (στή φωτό μέ τούς βουλευτές καί τούς τουρκομουφτῆδες μας). Συνέβαλε στήν ἀναστήλωση τοῦ τζαμιοῦ στούς Ἁμαξάδες καί ἦρθε γιά νά μιλήσει γιά τά …χώματα τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ, τό σύνθημά του «Ἀνεξαρτησία ἤ θάνατος» (!) καί νά εἰσπράξει ἀπό τόν Ἀλή Τσαβούς τοῦ DEB τίς εὐχαριστίες πού βοήθησε τά …«ἐγγόνια τοῦ Πορθητῆ»!!!
Παρατηρήσατε ὅτι γεμίσαμε Τούρκους ἐπισήμους τόν τελευταῖο καιρό στή Θράκη; Ἔ, δέν εἶναι τυχαῖο. Ὁ ἴδιος ὁ Τοῦρκος Πρόξενος δήλωσε ἀπό μικροφώνου στό προαναφερθέν πανηγύρι ὅτι ὁ Παπανδρέου ἔκανε αὐτήν τήν παραχώρηση στόν Ἐρντογάν κατά τήν τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ δεύτερου στήν Ἀθήνα! Ναί, δέν χρειάζονται πλέον βίζα οἱ Τοῦρκοι κάτοχοι πράσινου διαβατηρίου (πρώην βουλευτές, δήμαρχοι, ὑψηλόβαθμοι κρατικοί ὑπάλληλοι…), γιατί τό ἀνθρωπάριο τοῦ Μαξίμου τούς ἔδωσε τό ἐλεύθερο νά μπαινοβγαίνουν, χωρίς νά μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νά τούς τό ἀρνηθεῖ!