Μέσα στήν πληµµυρίδα τῶν προξενοστηµένων ἐκδηλώσεων τῆς Θράκης, µπορεῖ κανείς νά δεῖ τήν πραγµατικότητα, ἔτσι ὅπως διαµορφώνεται ἀπό τή λυσσώδη προσπάθεια τῶν Τούρκων. Ἐκεῖ µπορεῖς νά διαπιστώσεις τό ποῦ βρισκόµαστε καί τό ποιοί ἡγοῦνται τοῦ ἐκτουρκισµοῦ τῆς µουσουλµανικῆς µειονότητας. Χωρίς, ὑπενθυµίζω, νά ὑφίστανται ΚΑΜΜΙΑ συνέπεια γιά τόν ρουφιάνικο ρόλο τους σέ βάρος τῆς χώρας µας πού τούς ἀνέχεται.

Πρόσφατο συµβάν στίς 30/7/2011, στό 7ο φεστιβάλ νεολαίας τοῦ Κενταύρου: Μετεῖχαν τοπικά µουσικά συγκροτήµατα καί κάποιος Σονέρ Άριτζά ἀπό τήν Τουρκία (φυσικά, σιγά µήν ἄφηναν χωρίς τούρκικο φέσι ἐκδήλωση στά ποµακοχώρια!). Παρέστησαν ὅλοι οἱ ἐπαγγελµατίες Τοῦρκοι τῆς περιοχῆς (Μάντατζη, Οὐζούν, Τσουκάλ, Καπζά, Τσαβούς, Καρά, Μετέ), µαζί µέ …ἐνισχύσεις ἀπό τά ἀλυτρωτικά σωµατεῖα τῆς Μητέρας Πατρίδας καί φυσικά τόν Πρόξενο Κοµοτηνῆς, Μουσταφά Σάρνιτς. Δέν θά σᾶς κουράσω µέ τίς παπαριές πού ἀµολήθηκαν ἀπό βήµατος, ἔχουµε σοβαρότερα πράγµατα νά γράψουµε στόν «Ἀντιφωνητή». Σηµειώνουµε µόνο δυό ἀθλιότητες, µιά τοῦ Μάντατζη καί µιά τοῦ Μετέ.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ὁ πρῶτος θυµίζω πώς συνεχίζει νά παριστάνει τόν …κυβερνητικό βουλευτή, δουλεύοντας πλέον ἀνοιχτά γιά τό αὐτονοµιστικό κόµµα DEB χωρίς κανένα πράσινο αὐτί νά ἱδρώνει (τό ἀντίθετο θά ἦταν ἔκπληξη, ὁµολογῶ). Μέσα λοιπόν στίς παρόλες πού ἀµόλησε, εἶπε καί τά κάτωθι: «Πρίν λίγο γύρισα ἀπό τήν Ἄγκυρα καί σᾶς µεταφέρω µιά ἀγκαλιά χαιρετίσµατα ἀπό τόν ΥΠΕΞ Ἀχµέτ Νταβούτογλου (…) Αὔριο τό ἀπόγευµα πετάω γιά τή Ρόδο, γιατί ἐκεῖ ἔχουµε ἀνθρώπους µας πού µοιράζονται τήν ἴδια γλῶσσα, τήν ἴδια θρησκεία, τόν ἴδιο πολιτισµό. Ὑπάρχουν οἱ Τοῦρκοι τῆς Ρόδου. Πρῶτα ὁ Θεός θά κάνουµε µαζί τό πρῶτο µας ναµάζι…» Δέν εἶπε βέβαια ὅτι πάει στή Ρόδο γιά νά ὑπονοµεύσει τήν κοινωνική γαλήνη καί τήν ἐθνική µας κυριαρχία, κατ’ ἐντολήν τοῦ Νταβούτογλου, ἀλλοίµονο! Κι ἐξάλλου εἶναι βουλευτής τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου καί τοῦ σοσιαλιστικοῦ κινήµατος, µήν ξεχνιόµαστε…

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Ἐκεῖνος πάντως πού δέν µάσησε καθόλου τά λόγια του καί δέν ἔκρυψε τήν ἀποστολή του, ἦταν ὁ τουρκοµουφτής Ξάνθης, Ἀχµέτ Μετέ. Μαθηµένος ἐνδεχοµένως κι ἀπό τό ἦθος τῶν φασιστικῶν συλλόγων πού τόν καλοῦν στήν Τουρκία, µέσα στά λίγα λόγια πού εἶπε βρῆκε νά …ἀπειλήσει τόν πρόεδρο τοῦ φεστιβάλ! Γιά ποιό πρᾶγµα; Ἐπειδή προλογίζοντας µίλησε …ἑλληνικά! Τί ἀκριβῶς εἶπε; «Ὁ πρόεδρος τοῦ συλλόγου µίλησε ἑλληνικά. Ἐγώ δέν κατάλαβα. Καί προειδοποιῶ γι’ αὐτό»!!!

Δέν τούς ἀρκεῖ δηλαδή πού πᾶνε µέσα στά Ποµακοχώρια καί διοργανώνουν τούρκικες φιέστες. Δέν τούς φτάνει πού κουβαλᾶνε ὅποιο καθήκι θέλουν ἀπό τήν Τουρκία, χωρίς οἱ ἐλεεινοί οἱ δικοί µας νά διατυπώσουν µιάν ἀντίρρηση. Δέν ἱκανοποιοῦνται µέ τήν πλήρη ἀσυλία πού ἀπολαµβάνουν (σέ ποιά σοβαρή χώρα θά γινόταν αὐτό τό διαρκές ὄργιο χωρίς νά ἀσχοληθεῖ κανείς;). Θέλουν καί νά ἐξοβελίσουν τήν ἑλληνική γλῶσσα καί τό λένε καί ἀπό µικροφώνου, ἐπιτιθέµενοι ἀκόµη καί στούς ἀνθρώπους πού τούς καλοῦν!

Γιά πληρέστερη εἰκόνα προσθέστε καί τό συµβάν µέ τόν βουλευτή Γ. Ντόλιο πού τίς προάλλες διαµαρτυρήθηκε στό πανηγύρι τοῦ Χίλια γιά τήν ἀπουσία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί εἰσέπραξε τήν ἀπάντηση τοῦ Χαµπίµπογλου: «µάθε τουρκικά»!

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ

Μπροστά στήν κλιµάκωση τῶν προκλήσεων φυσικό εἶναι νά ἀναρωτιέται κανείς «ποιός φταίει». Θά ἀπαντήσουµε καί σ’ αὐτό τό ἐρώτηµα. Ἐσύ φταῖς, ἀγαπητέ µου κωλοέλληνα. Ἐσύ πού ψηφίζεις κι ἕναν κρετίνο ἄν φοράει τό ροῦχο τῆς πολιτικῆς ὁµάδας σου κι ἀναµένεις µετά ἀπ’ αὐτόν σωτηρία. Πού ἀνέχεσαι καί κρυφοελπίζεις στίς ἀνθυποµετριότητες τῆς τοπικῆς κοµµατοκρατίας, οἱ ὁποῖες µέ τήν ἀνυπαρξία τους ἐνθαρρύνουν τούς ἐπιβουλεῖς. Καί, κυρίως, πού ἔχεις παραδοθεῖ ὁλοκληρωτικά στό ἀτοµιστικό πνεῦµα τῆς ἐποχῆς, ἀρνούµενος νά πράξεις τό παραµικρό γιά τόν τόπο σου. Σκέψου, πόσες φορές διάβασες ἀνάλογα πράγµατα καί τί ἔκανες µετά. Ἔκανες ἔστω ἕνα τηλεφώνηµα νά δείξεις πώς ἀνησύχησες, πώς κάπως προθυµοποιεῖσαι νά ἀντιδράσεις; Βλέπεις ὅτι κάποιοι ἁπλοί πολίτες κάτι παλεύουν, ἐσύ ποῦ εἶσαι; Ἀγανάκτησες στίς πλατεῖες ὅταν σοῦ κόψαν τά ἐπιδόµατά σου, τώρα πού θά σοῦ κόψουν τήν ἀκροβυστία σου, τί λές;