Μεγάλη φασαρία ἔγινε στή χώρα µας ἀπό τά (ὄντως ἄθλια) λόγια τοῦ Τούρκου ἀντιπροέδρου Μπουλέντ Ἀρίντς, γιά «τό µαντήλι πού βγάζει ὁσονούπω ἡ Ἑλλάδα γιά ζητιανιά», γιά τά ἐργοστάσιά µας πού «πουλιοῦνται καί κανείς δέν τ’ ἀγοράζει» κτλ. Μιά εἴδηση πού ἔπαιξε παντοῦ – σχολιάστηκε καί ἀπό τή ΝΔ µά καί τήν Κυβέρνηση – µέ µοναδική πηγή ἐµᾶς (www.tourkikanea.gr) καί ἡ ὁποία ἔθιξε ὑποτίθεται τό φιλότιµο τῶν Ἑλλήνων. Δέν ἦταν ὅµως καί τόσο ἀναντίστοιχη µέ τήν πραγµατικότητα (ἄσχετα πού ἦταν ἀπαράδεκτη ὡς δήλωση ἐπισήµου) καί δέν ἦταν καί µεµονωµένη.

Στίς ἀρχές Ἀπριλίου δηµοσιεύθηκε ἔκθεση τοῦ µεγαλύτερου ταµείου ἐπενδύσεων σέ ὁµόλογα στόν κόσµο (Pimco), ὅπου ὁ ἐπικεφαλῆς του Μπίλ Γκρός µιλᾶ γιά τό ζήτηµα τῶν ἀµερικανικῶν ὁµολόγων σέ σχέση µέ τό αὐξανόµενο δηµόσιο χρέος τῶν ΗΠΑ καί λέει: «…γινόµαστε πιό Ἕλληνες ἀπό τούς Ἕλληνες». Πρίν λίγες ἑβδοµάδες, στήν ἐξέγερση τῶν συνδικάτων τοῦ Γουινσκόνσιν κατά τοῦ Ρεπουµπλικανοῦ Κυβερνήτη καί τῶν ἀντεργατικῶν του νοµοθετικῶν ρυθµίσεων, ὁ τελευταῖος κατηγόρησε τόν Ὀµπάµα ὅτι ὑποδαυλίζει «ταραχές ἑλληνικοῦ τύπου». Καί πέρυσι τόν Ἰούλιο ὁ ἡγέτης τῆς Βενεζουέλας Οὗγκο Τσάβες ἐξηγώντας τήν φυλάκιση τοῦ ὑπουργοῦ Ἄµυνας τῆς χώρας του, ἀπάντησε: «…Τιµωρώντας τή διαφθορά κρατᾶµε γεµάτα τά ταµεῖα καί τήν Παγκόσµια Τράπεζα, τό Διεθνές Νοµισµατικό Ταµεῖο καί τή µαφία τῶν τραπεζῶν µακριά ἀπ’ τά πόδια µας. Δέν καταντᾶµε Ἑλλάδα!»

Δέν νοµίζω νά ὑπάρχει Ἕλληνας πού νά µήν ἀντιλαµβάνεται σέ ποιόν ἔσχατο ἐξευτελισµό ἔχουµε περιπέσει ὡς λαός καί ὡς χώρα. Εἴµαστε πιά τό σηµεῖο ἀναφορᾶς καί τό µέτρο σύγκρισης γιά τήν ἀναξιοπιστία, τήν ὀχλοκρατία καί τήν διαφθορά! Καί τό χειρότερο ὅλων; Δικαίως! Αὐτά σέ µιά κοινωνία πού µέχρι πρό ἐλαχίστων δεκαετιῶν µιλοῦσε γιά φιλότιµο καί καθαρό κούτελο στήν κοινωνία. Ἄν δέν πάψουµε νά βρίσκουµε παιδιακίστικες δικαιολογίες γιά τό κατάντηµά µας αὐτό, ἄν δέν ἀναζητήσουµε τίς αἰτίες αὐτῆς τῆς ἀναντίρρητης συλλογικῆς µας κατάντιας κι ἄν δέν ἀναστήσουµε τίς καλύτερες προγονικές παραδόσεις µέσα µας, µᾶς περιµένουν πολύ χειρότερες µέρες…