ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ! 
Ἡ σπουδαία ἀποκάλυψη τῆς ἑβδοµαδιαίας ἐφηµερίδας «Τά νέα τῆς Θράκης» (9/4) γιά ἔγγραφη καταγγελία 14 µουσουλµάνων ἔρχεται νά βεβαιώσει πανηγυρικά ὅσα λέγονται στήν περιοχή γιά τήν δραστηριότητα τοῦ Τούρκου Προξένου Κοµοτηνῆς, Μουσταφά Σάρνιτς. Πρόκειται γιά ἐπιστολή πρός τόν Ἐρντογάν καί στό τουρκικό ΥΠΕΞ, ὅπου οἱ ὑπογράφοντες «καρφώνουν» τόν Πρόξενο ὅτι ἔχει δηµιουργήσει πρωτοφανές σχῖσµα στό ἐσωτερικό τῆς µειονότητας, καθώς διαχωρίζει τούς µουσουλµάνους σέ «δικούς µας» καί …«χαφιέδες τῶν Ἑλλήνων»! Μέ τόν τρόπο αὐτόν ὅποιος διαφωνήσει στό παραµικρό ἀποµονώνεται καί µάλιστα κινδυνεύει «νά διακοπεῖ καί ὁ µισθός του» (ἄλλη µία ἀτράνταχτη ἀπόδειξη γιά τόν βρώµικο ρόλο τοῦ Προξενείου, πού χρηµατοδοτεῖ δασκάλους – κι ὄχι µόνο – γιά νά δροῦν κατά τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καί νοµιµότητας).
 

Ἡ ἐπιστολή ἔχει ἡµεροµηνία 25-10-2010, δηλαδή ἐστάλη προεκλογικά, πρᾶγµα πού σηµαίνει ὅτι ἐνδεχοµένως τό κίνητρο τοῦ ἔχοντος τήν πρωτοβουλία νά ἦταν ἡ µή στήριξή του ἀπό τόν προξενικό µηχανισµό. Ἄλλωστε γράφονται µέσα πολλά γιά τήν προεκλογική συµπεριφορά τοῦ Προξένου, ὁ ὁποῖος ἔσπρωξε ὅσο µπόρεσε πέρυσι τά διχαστικά ψηφοδέλτια τῶν µουσουλµάνων (π.χ. τῆς Σιµπέλ Μουσταφάογλου) καί ὑποστήριξε ἀνοικτά στίς βουλευτικές ἐκλογές τοῦ 2009 συγκεκριµένους ὑποψηφίους (σάν τόν Κοτζά Μουµίν Ριτβάν). Ὅπως καί νά ἔχει ὅµως τό πρᾶγµα, ὅποια κι ἄν ἦταν τά κίνητρα τῶν ἐπιστολογράφων, οὐδόλως µειώνεται ἡ ἀξία τῆς καταγγελίας, οὔτε καί ἀµφισβητεῖται ἡ ἀλήθεια τῶν ἀναγραφοµένων σ’ αὐτήν. Δέν θά κάρφωναν ἐπωνύµως στόν πρωθυπουργό τῆς γείτονος ἕναν διπλωµάτη της ὡς ἐκβιαστή ἄν δέν εἶχαν στοιχεῖα! Γιά νά δοῦµε τώρα τήν ἀντίδραση τῆς χώρας µας µετά τίς ἀποκαλύψεις. Τί ἔχει δηλαδή νά πεῖ ἡ Κυβέρνηση γιά τόν διπλωµάτη πού φιλοξενεῖ καί χαρακτηρίζει «χαφιέ» της ὅποιον δέν συντάσσεται µέ τόν σχεδιασµό του γιά τήν περιοχή…