Στίς 9-12-2010 µία τοπική τουρκοφυλλάδα δηµοσίευσε ἕνα ἐλεεινό κείµενο, τό ὁποῖο ξεπέρασε κάθε ὅριο προστυχιᾶς πού προηγούµενες, προφορικές ἀθλιότητες τοῦ ἰδίου ἀρθρογράφου, γνωστές στό πανελλήνιο, ἔχουν θέσει. Μαινόµενη κατά τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, πού τόλµησε νά ζητήσει τό ξήλωµα τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς, γιά τούς γνωστούς σέ ὅλους πλέον λόγους, πιάστηκε ἀπό µία φράση (γιά τήν ἀνυπαρξία Τούρκων πολιτῶν στήν περιοχή) ὥστε νά διακωµωδήσει, δῆθεν, ἡ βδελυκτή σκωραµίς τόν µεγάλο Ἕλληνα. Καί δέν περιορίστηκε σ’ αὐτό, ἀλλά προχώρησε καί σέ χαρακτηρισµούς ἐνδεικτικούς τοῦ ἐπιπέδου της, γράφοντας γιά «µαλάκυνση ἐγκεφάλου», γιά «µαλακία στό τρίγωνο», «χοῦφτες», «µικρά-µεγάλα κεφάλια» κτλ!

Νά δοῦµε πόσοι ἀπό τούς ἐπώνυµους τῆς Ἀθήνας, πού µάζευαν ἄλλοτε δεκάδες ὑπογραφές πρός ὑπεράσπιση τοῦ ἐν λόγῳ ἀπό τούς κακούς Ἕλληνες, θά ποῦν µιά λέξη γιά τή νέα του ὕβρη.