Οἱ φῆµες γιά στήριξη τῶν µειονοτικῶν συνδυασµῶν ἀπό τούς µουσουλµάνους πολιτευτές, τοῦ ΠαΣοΚ κυρίως, δέν …ἔµειναν φῆµες. Ὁ ἴδιος ὁ βουλευτής Ξάνθης Τσετίν Μάντατζη («βουβαλοβοσκός», εἴπαµε) προχώρησε καί πέρα ἀπό τά λόγια, προσφέροντας στόν προξενικό συνδυασµό πού διεκδικεῖ τόν δῆµο τῆς πόλης τή σύζυγό του καί τόν γραµµατέα του Γκιουρχάν Ὀµέρογλου!

Μάλιστα στή συγκέντρωση τῶν ὑποψηφίων στό ξενοδοχεῖο ΕΛΕΝΑ (12/10/10) µίλησε καί µεταξύ ἄλλων τόνισε πώς θά κάνει ὅ,τι περνάει ἀπό τό χέρι του γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ συνδυασµοῦ, ἔκρινε ἀναγκαία τήν ἔκθεση τῶν ἐπικεφαλῆς τῆς κοινότητας (!) αὐτῆς στήν κορυφή τοῦ συνδυασµοῦ, µίλησε γιά τήν πίστη του στόν ἀγώνα αὐτόν καί ὑποσχέθηκε «στήριξη τοῦ ἀγώνα αὐτοῦ µέχρι τέλους, ὅποιο κι ἄν εἶναι τό τίµηµα»!!! Μάλιστα εἶπε πώς ἡ δουλειά του ὡς βουλευτῆ τοῦ ΠαΣοΚ δέν εἶναι εὔκολη, ἀλλά αὐτός βάζει πάνω ἀπ’ ὅλα τό θέληµα τῶν 17.000 µελῶν τῆς κοινότητας (toplum) πού τόν ψήφισε.

Τί γνώµη ἔχει ἄραγε γιά τό θέµα αὐτό τό κόµµα πού τόν παρουσιάζει ὡς βουλευτή του; Τί νά λέει ἄραγε ὁ µέχρι τοῦδε γραµµατέας τοῦ ΠαΣοΚ* Σωκράτης Ξυνίδης; Στίς πόσες παρασπονδίες νά «καίγεται» ἕνας µειονοτικός ψηφοτσοµπάνης (στή φωτογραφία ποζάρει µέ τόν τουρκοµουφτή Ξάνθης καί γνωστό γκριζόλυκο Ἀχµέτ Μέτε);

Ἐκτός κι ἄν παρασκηνιακά τούς διαβεβαιώνει πώς παρά τά ἐπιφαινόµενα ὁ ἴδιος “πονάει” καί παραµένει πιστός στά κεντροαριστερά ὁράµατα τοῦ σοσιαλιστικοῦ του κόµµατος καί ὅλα τοῦτα δέν συνάδουν µέ τήν ἰδεολογική του φυσιογνωµία…

* Παρόντες, καί ἐξίσου ἐνθουσιώδεις, ἦταν βεβαίως καί µειονοτικοί πού πολιτεύονται µέ τή ΝΔ, µικρότερης ὅµως ἐµβέλειας, ὅπως ὁ Χατζηµεµίς Τουρκές, µέχρι σήµερα ἀντινοµάρχης καί τώρα ὑποψήφιος µέ τόν Γ. Παυλίδη γιά τήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ