ceb1cebdceb5cebccebfceb3ceb5cebdcebdceaecf84cf81ceb9ceb5cf82 Ἐπειδή πολύς λόγος ἔγινε προεκλογικά ἀπό τόν ΓΑΠ περί πράσινης ἀνάπτυξης καί πολλοί μας φίλοι ἀναρωτιοῦνται ἄν ὑπάρχει τίποτε πραγματικό πίσω ἀπό τό σύνθημα αὐτό, σᾶς προσφέρουμε σήμερα ἕνα δεῖγμα πράσινης ἀνάπτυξης, ἔτσι ὅπως αὐτή ἔγινε πράξη ἀκόμη ἐπί σημιτικοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ».
 Ὡς γνωστόν οἱ Ἀνανεώσιμες Πηγές Ἐνέργειας (ΑΠΕ) καί δή οἱ σχετικές μέ τήν αἰολική ἐνέργεια εἶναι μία ἀπό τίς τελευταῖες μόδες πού κονομᾶνε τά ἁρπακτικά καί χαίρονται οἱ ἀφελεῖς ἀπό κάτω γιά τήν «προστασία τοῦ περιβάλλοντος» πού δῆθεν ἐπιτυγχάνεται. Δέν θά σταθοῦμε τώρα στό κατά πόσον τό φύτεμα γιγαντιαίων ἀνεμογεννητριῶν σέ ὄρη καί βουνά, μαζί μέ τό σύστημα μεταφορᾶς τῆς παραγόμενης ἐνέργειας, εἶναι οἰκολογικός τρόπος παραγωγῆς ἐνέργειας. Οὔτε θά ψάξουμε τό πῶς καί γιατί οἱ κολοσσοί, ντόπιοι (Μπόμπολας, Κοπελοῦζος, Ρόκας…) καί ξένοι (Ἰσπανοί, Γάλλοι…), εἶναι στό παιχνίδι, μέ ἐξασφαλισμένα κέρδη ἀπό τή ΔΕΗ καί τό ἑλληνικό Δημόσιο πού εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ἀγοράζουν ἀπό τούς «πράσινους» ἐπενδυτές πανάκριβα τό ρεῦμα τους. Θά ἀναφερθοῦμε μόνο στήν παραγωγή …ἀδειῶν παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀπό αἰολικά πάρκα, μιά λαμογιά τυπικά ἑλληνική καί …πασοκική (τούς ἄλλους δέν τούς κόβει μέχρι ἐκεῖ).


 Πίσω λοιπόν στό 2001 καί στό 2002, πού ἄρχισαν νά παίζουν οἱ ΑΠΕ, ἐκδόθηκαν τέτοιες ἄδειες 15ετοῦς διάρκειας σέ ἑταιρεῖες – μαϊμοῦδες: χωρίς μελέτες, χωρίς χρήματα, χωρίς τεχνογνωσία. Τί ἀκριβῶς διέθεταν οἱ μάγκες ἐκεῖνοι; Πρόσβαση στά ὑπουργεῖα καί δή σέ ἕναν πανίσχυρο ὑπουργό καί μία ὑπουργό ἐκείνων τῶν χρόνων. Τίς ἄδειες αὐτές λοιπόν, τίς ἀποκτοῦσαν καί μετά τίς πουλοῦσαν οἱ πράσινοι ἀτσίδες γιά χρυσάφι, παρότι δέν τούς εἶχαν κοστίσει παρά μερικά ψίχουλα! Καί δέν ἦταν μόνον αὐτή ἡ ζημιά. ἐκδίδοντας τότε ἄδειες γιά συνολική παραγωγή 4.100 MW, μπλόκαραν τά σημεῖα τῆς χώρας πού διέθεταν μεγάλο αἰολικό δυναμικό, μέ ἀποτέλεσμα οἱ πραγματικοί ἐπενδυτές τοῦ χώρου νά μήν μποροῦν νά ἐπενδύσουν! Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἀπό τίς ἄδειες παραγωγῆς μόνο μία στίς ἑπτά (!) ὑλοποιήθηκε, παρά τήν ὑποχρέωση τῆς χώρας μας νά προχωρήσει σέ στροφή ἀπό τόν λιγνίτη καί τό πετρέλαιο πρός τίς ΑΠΕ.
 Ἡ Θράκη εἶναι μία ἀπό τίς περιοχές πού πρωτοεπιλέχθηκαν γιά τήν ἐγκατάσταση ἀνεμογεννητριῶν. Ἤδη ὅλοι ἔχουμε ἐξοικειωθεῖ μέ τό θέαμά τους στίς βουνοκορφές τοῦ τόπου μας καί κάπου μέσα μας ἐλπίζουμε ὅτι αὐτή ἡ παρουσία μειώνει σ’ ἕναν βαθμό τήν περιβαλλοντική ἐπιβάρυνση καί κρυφοχαιρόμαστε. Γιά τήν ἐνημέρωσή σας λοιπόν νά σᾶς ποῦμε ὅτι κάποιοι συντοπίτες μας ἔχουν κι ἄλλους λόγους νά χαίρονται. Χωρίς τήν παραμικρή σχέση μέ τόν χῶρο καί τήν ἐνέργεια, πουλώντας τήν κατάλληλη στιγμή τίς διασυνδέσεις τους μέ τά πράσινα κυκλώματα, ἀπέκτησαν τόσα, μά τόσα λεφτά, πού δέν ἤξεραν ποῦ νά τά βάλουν! Ἔτσι λοιπόν, Ἀλεξανδρουπολίτης ἐπαγγελματίας (ξαναλέω: χωρίς καμμία σχέση μέ τά ἐνεργειακά), ἀπέκτησε βίλα στή Βόρεια Ἰταλία, στή λίμνη Κόμο, γιά δύο ψωροεκατομμύρια εὐρώ (ἀριθμός: 2.000.000)! Ναί, ἐκεῖ πού ἔχει βίλα καί ὁ Τζώρτζ Κλούνεϊ! Ἕνας ὁ Γκάτζος διαδρομιστής κι ἕνας ὁ Ἀμερικάνος στάρ! Πάρτε τώρα ἐσεῖς καί βάλτε μέ τόν νοῦ σας, πόσα ἔβγαλαν – μόνο ἀπό τό κόλπο αὐτό! – οἱ Ἀθηναῖοι συνάδελφοι τοῦ ἐν λόγῳ λαμόγιου! Κι ἄν τ’ ἀντέχετε, ὑπολογίστε τί λεηλασία γίνεται συνολικά ἀπό τούς ἑκάστοτε κρατοῦντες, χάρη στήν ψῆφο σας, τή στιγμή πού σᾶς ἀρνοῦνται μιάν αὔξηση τῶν 50 εὐρώ ἤ μιά δουλειά μέ 600 εὐρώ τόν μήνα. Στό τέλος τῶν ὑπολογισμῶν σηκωνόμαστε ὄρθιοι καί φωνάζουμε ὅλοι μαζί: Ζήτω ἡ πράσινη ἀνάπτυξη – Ζήτω ὁ σοσιαλισμός!