pervin-hairullahΣτίς 10-11 Αὐγούστου 2009, διεξήχθη στήν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ στή Γενεύη ἡ 75η Συνεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ἐξάλειψη τῶν Φυλετικῶν Διακρίσεων (CERD). Στήν Ἐπιτροπή συζητήθηκε ἡ ἔκθεση πού ἀφοροῦσε τή χώρα μας γιά πλῆθος θεμάτων, τόσο ἀναφορικά μέ τήν μειονότητα τῆς Θράκης καί τούς Ψευτομακεδόνες, ὅσο καί ἄλλα ζητήματα (π.χ. τῶν Ρομά). Οἱ ἑλληνικές θέσεις ἐκτέθηκαν ἀπό τόν μόνιμο ἀντιπρόσωπό μας κ. Φραγκῖσκο Βέρρο καί τήν νομική σύμβουλο τοῦ ΥΠΕΞ μας κ. Μαρία Τελανιάν. Ἐρωτήσεις ἔθεσαν διάφοροι, μεταξύ τῶν ὁποίων καί δύο Τουρκάλες, ἡ Μελέκ Κιρματζή ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ὁμοσπονδία Τούρκων Δ. Θράκης καί ἡ – ἀπαραίτητη σέ κάθε φόρουμ ὅπου ἀπολογεῖται ἡ πατρίδα μας – Περβίν Χαϊρουλλάχ (στά δεξιά στή φωτογραφία) ἀπό τόν Σύλλογο Ἐπιστημόνων Μειονότητας.


Ἡ ἐξέλιξη τῆς συζήτησης ἦταν ἕνας σπάνιος θρίαμβος γιά τίς ἑλληνικές θέσεις. Μάλιστα ὁ Βραζιλιάνος διπλωμάτης Ζοζέ Ἀουγκοῦστο Λίντγκρεν Ἄλβες, πού ἦταν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς, προέβη σέ κολακευτικότατα σχόλια γιά τήν ἑλληνική πολιτική καί τή στάση τῆς χώρας μας ἀπέναντι σέ κείνους πού τήν ἐγκαλοῦν γιά διάφορα ἀπίθανα: «Ὁ κ. Ἄλβες εὐχαρίστησε τήν ἑλληνική ἀντιπροσωπεία γιά τίς σοβαρές της ἀπαντήσεις. Τό βασικό του συμπέρασμα ἀπό τήν ὅλη συζήτηση ἦταν θετικό. Θεωρεῖ τίς ἀπαντήσεις πού δόθηκαν εἰλικρινεῖς καί σχεδόν 100% ἱκανοποιητικές». Χαρακτήρισε τίς κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις σχετικά μέ τούς Ρομά, τούς Μουσουλμάνους καί τούς μετανάστες πολύ θετικές καί τόνισε ὅτι δέν ἔχει σημασία ἡ ἀναγνώριση μιᾶς μειονότητας ὡς τέτοιας ἤ ἄλλης, ὅσο τό ἄν τά μέλη της στεροῦνται κάποια ἀτομικά τους δικαιώματα.
Μουσουλμανική μειονότητα
Τί εἶπε ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπεία γιά τήν μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θράκης; Ἀρχικά τό γνωστό, πώς ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς διαφορετικές ὁμάδες, δηλ. ἀπό Τούρκους, Ρομά καί Πομάκους. Μίλησε γιά τήν ἐλευθερία ἔκφρασης τῆς κουλτούρας καί τῆς ταυτότητάς τους καί γιά τίς ἐν ἐξελίξει προσπάθειες διδασκαλίας τῆς Πομακικῆς γλώσσας, κάτι πού ἄλλοι, μέσα στήν μουσουλμανική μειονότητα, δέν θέλουν κάτι τέτοιο (δέν τολμήσαμε νά τούς κατονομάσουμε). Σημείωσε ὅτι δέν εἶναι ἡ ἑλληνική κυβέρνηση πού προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει μία (ἐθνική) ταυτότητα ἀλλά τό πλειοψηφικό στοιχεῖο τῆς μειονότητας. Γιά τό θέμα τῶν μουφτήδων, ὅπου περιέγραψε τήν κατάσταση, εἶπε ὅτι «οἱ ἑλληνικές Ἀρχές ἀναζητοῦν προσεκτικά πῶς νά βγοῦν ἀπό τήν σημερινή κατάσταση» (προοίμιο τῆς νέας ὑποχώρησης τοῦ ΥΠΕΞ μας;).
Ψευτομακεδονισμός
Ὁσο γιά τήν ψευτομακεδονική μειονότητα, ὁ εἰσηγητής τοῦ ΟΗΕ ἦταν ἀκόμη θετικότερος γιά τίς ἑλληνικές θέσεις. Ὁ κ. Alves εἶπε ὅτι γιά τό ζήτημα τῶν λεγόμενων «Σλάβων Μακεδόνων», ἀγνοοῦσε ὅτι ἀρνοῦνται τή σλαβική καταγωγή τους, μολονότι ὑπῆρξε πρεσβευτής στήν ΠΓΔΜ κι ἀναρωτήθηκε τί θά ἄλλαζε ἄν ἡ κοινότητα ἀναγνώριζε τόν «σλαβομακεδονικό» (κι ὄχι σκέτο «μακεδονικό») πολιτισμό της. «Δέν μπορῶ νά μήν πῶ ἕνα μεγάλο μπράβο στήν ἑλληνική ἀντιπροσωπεία πού ἐπιτέλους ἔδειξαν καί προπάντως ἐξήγησαν στόν κόσμο ὅτι οἱ Σκοπιανοί θέλουν νά σφετεριστοῦν τό ὄνομα, μή ἀποδεχόμενοι τόν Σλαβικό πολιτισμό τους», εἶπε χαρακτηριστικά.
Ἡ Δαμόκλειος Σύμβαση
Ἀναφορικά μέ τήν περίφημη «Σύμβαση – Πλαίσιο τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης γιά τήν προστασία τῶν Ἐθνικῶν Μειονοτήτων», πού εἶχε ψηφίσει ἡ κυβέρνηση Σημίτη ἀλλά ἡ χώρα μας δέν δείχνει πρόθυμη νά τήν κυρώσει, ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπεία ὀρθότατα τόνισε πώς «ἡ πολυσυλλεκτικότητα τῶν νομικῶν καί κοινωνικοπολιτικῶν περιστάσεων καί οἱ ἱστορικές παραδόσεις πού ἐπικρατοῦν σέ κάθε χώρα ἐπιβάλουν τήν κατά περίπτωση προσέγγιση καί ὄχι τήν «μία λύση γιά ὅλα» σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀντιμετώπιση ἐννοιῶν καί πρακτικῶν λύσεων». Στό σημεῖο αὐτό ὁ Βραζιλιάνος Εἰσηγητής εἶπε ὅτι «δέν μπορεῖ νά συμφωνήσει περισσότερο μέ τήν ἀπάντηση τῆς Ἑλλάδας»!
Διαπιστώσεις καί προτάσεις
Ἡ Ἐπιτροπή κατέθεσε ἐγγράφως τίς διαπιστώσεις καί προτάσεις της στίς 28 Αὐγούστου. Ἐκεῖ, ὡς συνήθως, τό πνεῦμα ἦταν πιό ἰσορροπημένο, προκειμένου νά μήν μείνει κανένας παραπονεμένος. Ἔτσι οἱ Τοῦρκοι κέρδισαν μία προτροπή πρός τή χώρα μας σέ ζητήματα μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης καί μία γενικόλογη σύσταση γιά τά σωματεῖα τους. Ὅμως καί πάλι ἐπαινέθηκε ἡ ἑλληνική τοποθέτηση (εἰλικρινής, δημιουργική, ποιοτική) καί ἡ πρόοδος (σέ 5 σημεῖα), ἐνῶ ἡ 9η παράγραφος ἔχει ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον γιά μᾶς: «The Committee notes that the Muslim minority of Western Thrace is composed of Turkish, Pomak and Roma ethnic groups, and that the Government wishes to ensure their right to use their own languages. The Committee asks the State party to include in its next report information on measures taken to protect the human rights of these groups and their right to identity.» Δηλαδή «Ἡ Ἐπιτροπή σημειώνει ὅτι ἡ Μουσουλμανική μειονότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης ἀποτελεῖται ἀπό τίς ἐθνικές ὁμάδες τῶν Τούρκων, τῶν Πομάκων καί τῶν Ρομά και ὅτι ἡ Κυβέρνηση θέλει νά διασφαλίσει τό δικαίωμά τους νά χρησιμοποιοῦν τίς γλῶσσες τους. Ἡ Ἐπιτροπή ζητᾶ ἀπό τό Κράτος – μέρος (τήν Ἑλλάδα) νά συμπεριλάβει στήν ἑπόμενη  ἀναφορά της πληροφορίες γιά τά μέτρα πού ἔλαβε γιά τήν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων αὐτῶν τῶν ὁμάδων καί τοῦ δικαιώματος στήν ταυτότητά τους»!!! Τί μεγαλύτερη δικαίωση γιά ὅσους παλέψαμε ἐπί χρόνια στήν κατεύθυνση αὐτή; Νά δοῦμε τώρα τά ἔργα τῆς πολιτείας ὑπέρ τῶν Πομάκων καί τῶν Ρομά…