«…Μαζέψτε τουφέκια, βόµβες, κανόνια καί κάντε µας µια καλή γενοκτονία. Άλλωστε σ’αὐτό τό θέµα ὑπάρχουν ἐκπαιδευµένοι καί ἔµπειροι ὁµοϊδεάτες σας, ἄτοµα πού σκέφτονται σάν κι ἐσᾶς, πού κατά τή γενοκτονία πού ἔγινε στή Βοσνία, µαζί µέ τούς ψυχοπαθεῖς Σέρβους ὁµόθρησκούς σας, ἔσφαξαν πολλούς τουρκοµουσουλµάνους ἐχθρούς».           (30/7/09, ἐφηµ. «Μιλλέτ»)

Μέ τόν γελοῖο, ψυχωτικό αὐτόν τρόπο σχολίασε ὁ Τζενγκίζ Ὀµέρ πρόσφατο δηµοσίευµα τοῦ «Α» στό ὁποῖο ἐπισηµαίναµε τόν ὀγκούµενο µειονοτικό φανατισµό µέ συγκεκριµένα παραδείγµατα (πρόστυχα δηµοσιεύµατα, προσβολές κατά ἐθνικῶν µας συµβόλων κτλ). Ἔχει γίνει πιά πάγια τακτική τοῦ φασιστικοῦ τουρκόψυχου ἑσµοῦ: Ὅταν τούς ἐγκαλεῖς γιά τίς προκλήσεις τους, πού µόνο χάρη στήν ἑλληνική µεγαθυµία (καί ἀδιαφορία) περνᾶνε στό ντούκου, σοῦ χυµᾶνε ὡς δῆθεν λυσσωδῶς ἀµυνόµενοι. Οὔστ ρέ!