Ἱδρύµατα, Ἰνστιτοῦτα καί ἄλλα κόλπα…

Τό πόσο ἐκτιµοῦµε τούς πολιτικούς καί τά κόµµατά µας νοµίζω εἶναι σαφές σέ κάθε ἀναγνώστη. Ἔτσι ξέρετε πόσο χαιρόµαστε τίς πρωτοβουλίες τους πού παράγουν πολιτική καί οὐδέποτε ἁρπαχτές, δηµόσιες σχέσεις καί κοπανιστό ἀέρα.

Ἀφορµή µᾶς ἔδωσε τό «Ἰνστιτοῦτο Δηµοκρατίας Κωνσταντῖνος Καραµανλής» (ΙΔΚΚ) µέ τήν πρόσφατη ἔκθεσή του (24/7 -10/8) στό Ζάππειο µέ τίτλο «Τέχνη καί Δηµοκρατία – 35 σύγχρονοι Ἕλληνες δηµιουργοί» γιά τά 35 χρόνια ἀποκατάστασης τῆς δηµοκρατίας στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἔκθεση, λένε κάποιοι ζηλόφθονες, µεταµορφώθηκε σέ φιέστα τῆς ΝΔ µετά τήν ὁµιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ στά ἐγκαίνιά της, γιά ἄλλους συνέχισε τό ἔργο τῆς ἁγιοποίησης τοῦ Κ.Κ. Ὅσο γιά τό ΙΔΚΚ, διαβάζουµε πώς ἱδρύθηκε τό 1998 καί εἶναι ἐπιστηµονική µή κερδοσκοπική ἑταιρεία γιά τή µελέτη καί ἀνάλυση κοινωνικῶν, πολιτικῶν καί οἰκονοµικῶν θεµάτων. Τό «ποιός πλερώνει» µένει ἀσαφές στήν ἱστοσελίδα τοῦ ἰνστιτούτου, κάτι µᾶς λέει ὅµως ὅτι τό συντηροῦµε ὅλοι ἐµεῖς, µέ κονδύλια πού ὑποτίθεται ὅτι ἀφοροῦν τήν …ἔρευνα στή χώρα!

Κι ἀπό τήν ἄλλη πῶς νά µήν πανηγυρίσουµε ὡς ἔντυπο γιά τήν «ἰδιαίτερη ἐπιτυχία» µέ τήν ὁποία πραγµατοποιήθηκε καί φέτος τό (12ο) ἐτήσιο «Συµπόσιο τῆς Σύµης» στή …Σκιάθο (12-16 Ἰουλίου). Ἐκεῖ λοιπόν, ἀγαπητοί συνέλληνες, «ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἱδρύµατος Ἀνδρέα Παπανδρέου ἀκαδηµαϊκοί, ἐπιχειρηµατίες, πολιτικοί, θρησκευτικοί ἡγέτες, διπλωµάτες, ἐπιστήµονες καί ἀκτιβιστές συµµετεῖχαν στίς ἐργασίες, ὥστε νά προωθήσουν προοδευτικές πολιτικές λύσεις σέ παγκόσµιες προκλήσεις». Φέτος τό θέµα ἦταν «Πρῶτα οἱ Πολῖτες – Προοδευτική Διακυβέρνηση, Πράσινη Οἰκονοµία καί Δίκαιη Κοινωνία». Συµµετέχοντες: W. Cimoszewizc, πρώην πρωθυπουργός τῆς Πολωνίας, Mats Karlsson, ἀντιπρόεδρος τῆς Παγκόσµιας Τράπεζας, Gerd Leipold, πρόεδρος τῆς Greenpeace, Cem Ozdemir, πρόεδρος τῶν Γερµανῶν Πρασίνων, Segolene Royal, πρ. ὑποψήφια τῶν σοσιαλιστῶν Γαλλίας, Joseph Stiglitz, νοµπελίστας οἰκονοµολόγος κ.ἄ.

Τά κολοσσιαῖα ὀφέλη πού ἀποκόµισε ἡ ἑλληνική κοινωνία δέν εἶναι εὐδιάκριτα, καθώς ὁ ΓΑΠ δέν εἶναι ἀκόµη πρωθυπουργός. Ὅµως οὐδείς µπορεῖ νά τά ἀµφισβητήσει καθώς ὁ χρηµατοδότης τοῦ Συµποσίου – τό ἵδρυµα «Ἀνδρέας Παπανδρέου» – εἶναι ἕνα κοινωφελές ἵδρυµα µή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα. Πού σηµαίνει ὅτι ὅλο (;) τό παραδάκι µέ τό ὁποῖο συµποσιάστηκαν οἱ ἀνωτέρω προσκεκληµένοι καί οἱ πασόκες οἰκοδεσπότες τους, ἦταν δικό µας, ὅπως καί κάθε χρόνο. Στείλαµε λοιπόν ἕνα ἐρώτηµα στήν διοίκησή του* γιά νά πληροφορηθοῦµε τό ποιός πληρώνει τό Συµπόσιο. Οὐδεµία ἀπάντηση µᾶς δόθηκε – καί ὁ νοῶν νοείτω.

Βάλτε τώρα δίπλα καί τό χτύπα ξῦλο «Ἵδρυµα Κ. Μητσοτάκης», πού ἱδρύθηκε ὁµοιοτρόπως τό 2001 ὡς κοινωφελής µή κερδοσκοπικός ὀργανισµός**, ἤ τό «Ἵδρυµα Κώστα Σηµίτη» πού δηµιουργήθηκε πέρυσι καί φέτος ἐντάχθηκε κι αὐτό στό καθεστώς φορολογικῆς ἀπαλλαγῆς πού ἰσχύει καί γιά τά προηγούµενα, γιά νά πάρετε µία ἰδέα ἑνός τρόπου ἐπιβίωσης τῶν κοτζαµπάσικων τζακιῶν τῆς κυβερνώσας ὀλιγαρχίας στή νέα τους ἐποχή…

* Τά 4 ἀπό τά 7 µέλη τοῦ Δ.Σ. εἶναι τῆς οἰκογενείας Παπανδρέου καί προεδρεύει ὁ Λαλιώτης ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποστασιοποιηθεῖ

** Μαντέψτε ποιά γερµανική ἑταιρεία τοῦ προµήθευσε τό 2004 ἠλεκτρονικό ἐξοπλισµό γιά 309.500 εὐρώ! Ναί, ἡ Siemens!