Όπως γράφαµε στο προηγούµενο φύλλο µας, προκηρύχτηκε η νέα φάση του προγράµµατος «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων». Πέρα από τις δικές µας αντιρρήσεις, που αφορούν την ουσία του προγράµµατος και την αποτελεσµατικότητά του, υπάρχουν κι αυτές της Άγκυρας, έτσι όπως είχαν την καλωσύνη να µας τις εκθέσουν οι πρόεδροι δύο µειονοτικών συλλόγων δασκάλων στην εβδοµαδιαία «Γκιουντέµ» (10-7-09), ο Σαµί Τοραµάν (των Τούρκων Δασκάλων Δυτ. Θράκης) και ο Μεχµέτ Ντερντιµάν (των αποφοίτων ΕΠΑΘ Ροδόπης-΄Εβρου). Διαβάστε τες και βρείτε ποιός προεδρεύει στον απαγορευµένο σύλλογο και ποιος στον νόµιµο:

«Αποφασίζουν για την µειονότητα χωρίς να συνδιαλέγονται µε κανέναν φορέα της, Δεν λένε ¨εσείς τι λέτε, τί σκέφτεστε;¨ Μέχρι πότε λοιπόν θα συνεχιστεί αυτό; Πότε θα ακούσουν την φωνή µας; Αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τα σεµινάρια ποιοί θα είναι και από που θα έρθουν; Τα σεµινάρια σε ποιά γλώσσα θα γίνουν; Στα τουρκικά ή στα ελληνικά; Εδώ λοιπόν υπάρχει µια γλώσσα. Μιλάµε για τα τουρκικά. (…) Σε ποιόν αποφέρει κέρδος η διαίρεση σε κοµµάτια των Τούρκων της Δ. Θράκης; Είναι γνωστό πόσο ευαίσθητη είναι η µειονότητα σε αυτό το θέµα και παρόλα αυτά γίνονται τέτοιες κινήσεις. Και επιστηµονικά δε, πρόκειται για λάθος. Στην εκπαίδευση όλα είναι ξεκάθαρα. Στη µειονοτική εκπαίδευση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται άλλη γλώσσα εκτός από τα τουρκικά και τα ελληνικά…»

«Κανείς δεν µας ρώτησε, δεν µας συµβουλεύτηκε, δεν µας πληροφόρησε. Είναι ένα πρόγραµµα που ετοιµάζεται για εµάς, αλλά δεν µας ρώτησε κανείς. Τα βιβλία των µαθηµάτων µας στα πλαίσια των συµφωνιών ανάµεσα στις δύο χώρες, ετοιµάζονται στην Τουρκία και έρχονται από εκεί. Εµείς αυτό που ζητάµε είναι τα σεµινάρια στους δασκάλους µας, να γίνουν από τους συγγραφείς αυτών των βιβλίων που τα ετοίµασαν στην Τουρκία. Υπό την διοίκηση µου µεταφέραµε αυτό το αίτηµα προς το υπουργείο 6 φορές. Δηλαδή στην περίοδο που είµαι πρόεδρος 6 φορές το ζητήσαµε αυτό από το υπουργείο. Στους υπόλοιπους 5 µήνες θα το ζητήσουµε ξανά. Δεν σταµατάµε να ζητάµε να µας γίνουν σεµινάρια από τους συγγραφείς των βιβλίων των µαθηµάτων (…) Στη Δ. Θράκη υπάρχει µία µειονότητα. Και το ελληνικό κράτος κάνει λόγο για µια µειονότητα. Τώρα γιατί σε αυτό το πρόγραµµα κάνουν αυτόν το τριπλό διαχωρισµός, δεν το καταλαβαίνω. Έχει γίνει λάθος. Η µειονότητα της Δ. Θράκης είναι Τουρκική…»