1) Στίς 18 Ἰουνίου τοῦ 741 πεθαίνει ὁ βυζαντινός αὐτοκράτωρ Λέων Γ’ ὁ Ἴσαυρος, ὁ πρόμαχος τῆς Εἰκονομαχίας. Κατηγορήθηκε ἀπό τούς νεοπαγανιστές ὡς «σφαγέας Ἑλλήνων». Τί συνέβη; Ἡ ἄρνηση τοῦ Πατριάρχη Γερμανοῦ νά ἀκολουθήσει εἰκονομαχική πολιτική βρῆκε  ἀπήχηση στό ὀρθόδοξο Νότιο Ἰλλυρικό, κυρίως σέ Πελοπόννησο καί Κυκλάδες καί πῆρε μορφή ἐνόπλου ἐπαναστάσεως ἐναντίον τοῦ Λέοντος. Ὁ «τουρμάρχης» τῆς Ἑλλάδος Ἀγαλλιανός μέ τούς συνεργάτες του Στέφανο καί Κοσμά συγκρότησαν στρατό καί στόλο κι ἐξεστράτευσαν κατά τῆς πρωτεύουσας. Πρό τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅμως ὁ  στόλος τους καταστράφηκε ἀπό τό ὑγρό πῦρ, ὁ Ἀγαλλιανός μόλις καί διασώθηκε, ἐνῶ οἱ ὑπαρχηγοί του παραδόθηκαν καί ἀποκεφαλίστηκαν. Πῶς μπορεῖ νά δεῖ κανείς στά ἀνωτέρω γεγονότα σύγκρουση – πόσο μᾶλλον σφαγή – «Ἑλλήνων» ἀπό «χριστιανούς»;
Α) Ἡ ἡμιμάθεια εἶναι χειρότερη ἀπό τήν ἀμάθεια
Β) Ἅμα θέλει ὁ ἄνθρωπος, ὅλα τά μπορεῖ
Γ) Δέν πάει χαράμι ὁ μισθός ὅσων πασχίζουν νά ξαναδιχάσουν τούς Ἕλληνες
Δ) Δέν εἶμαι σίγουρος, θά ρωτήσω τούς «Ε» ἤ κανένα νεφελείμ

2) Στίς 22 Ἰουνίου τοῦ 1633 ὁ Γαλιλαῖος ἐξαναγκάζεται ἀπό τήν Ἱερά ἐξέταση νά ἀπαρνηθεῖ τήν ἡλιοκεντρική θεωρία. Τήν θεωρία αὐτή εἶχε τήν ἐπαναφέρει μετά τόν ………………. (310-230 π.Χ.) ὁ Νικόλαος Κοπέρνικος. Ὁ Κοπέρνικος σέ χειρόγραφό του ἀπό τό ἔργο του De revolutionibus Orbium Coelestium (1543) ἀναφέρεται στόν ……. σέ μία παράγραφο, ἡ ὁποία ἔχει διαγραφεῖ μέ μελάνι γιά νά μήν τυπωθεῖ. Τό χειρόγραφο φυλάσσεται σέ Μουσεῖο τῆς Βαρσοβίας.
Α) Ἐρατοσθένη τόν Κυρηναῖο
Β) Ἀρίσταρχο τόν Σάμιο
Γ) Μωάμεθ τόν Πορθητή
Δ) Δαδίδ τόν Προβατοβοσκό

3) Στίς 23 Ἰουνίου 1936 γεννιέται ἕνας τέλος πάντων πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας. Τήν ἴδια μέρα, κάμποσα χρόνια ἀργότερα, θά πεθάνει ὁ προκάτοχός του, μέ τόν ὁποῖον δύσκολα ἔβρισκες κοινά σημεῖα. Ποιός εἶναι ὁ πρωθυπουργός αὐτός; Γιά τήν διευκόλυνσή σας σημειώνουμε ὅτι πιό εὔκολα θά μποροῦσε νά εἶναι πρωθυπουργός τῆς Μάλτας ἤ τῆς Ὀνδούρας (πιό πολλά πράγματα θά τόν συνέδεαν μέ κεῖνες τίς χῶρες).
Α) Ὁ Κώστας Σημίτης
Β) Ὁ Κώστας Μητσοτάκης
Γ) Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου
Δ) Ὁ Τζαννής Τζαννετάκης

4) Στίς 27 Ἰουνίου 1951 πεθαίνει ὁ Κωνσταντῖνος Σισμάνογλου.  Γιός τοῦ μικρασιάτη Ἰωάννη Σισμάνογλου, ἐμπόρου καί τραπεζίτη τῆς Πόλης, ὑπῆρξε εὐεργέτης τόσο τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνισμοῦ, ὅσο καί τοῦ προσφυγικοῦ μετά τό 1922. Μεταξύ τῶν χορηγιῶν καί δωρεῶν του ἦταν ἕνα μεγάλο τσιφλίκι του στήν Καβάλα πού τό παραχώρησε γιά τούς μικρασιάτες πρόσφυγες καί ἡ ἵδρυση δύο ἀντιφυματιολογικῶν Ἰνστιτούτων, ἕνα στήν Ἀττική καί ἕνα στήν…
Α) Θεσσαλονίκη
Β) Καβάλα
Γ) Κομοτηνή
Δ) Κωνσταντινούπολη

5) Στίς 29 Ἰουνίου 1946 δημοσι-εύεται στόν «Ριζοσπάστη» κύριο ἄρθρο τοῦ Νίκου Ζαχαριάδη μέ τόν …προφητικό τίτλο «Τραβᾶμε γιά ἐμφύλιο πόλεμο;» Τί δείχνει κατά τή γνώμη σας τό γεγονός αὐτό γιά τόν τότε γ.γ. τοῦ ΚΚΕ;
Α) Ὅτι ἦταν πράκτορας τῆς Ἰντέλλιτζεντ Σέρβις
Β) Ὅτι δέν γνώριζε τήν μετάφραση τῆς ρωσικῆς λέξης «σβαρνούτ»
Γ) Ὅτι στή θέση τοῦ ἐγκεφάλου διέθετε λειχῆνες
Δ) Ὅτι ἦταν γνήσιο μέλος τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς τάξης: διχαστικός, ἀνεγκέφαλος καί πουλημένο τομάρι
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Β, 3Α, 4Γ, 5Δ