cf80cf81cebfcebeceb5cebdceb5ceafcebfΠόσες παραβιάσεις τοῦ διπλωµατικοῦ πρωτοκόλλου, πόσες προκλήσεις σέ βάρος τῆς χώρας µας, πόσες ἐνέργειες ἔξω ἀπό κάθε ὑπηρεσιακή λογική πρέπει νά ὑποστοῦµε γιά νά γίνει κάποτε τό λογικό καί αὐτονόητο; Οἱ ἐπιπλήξεις τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας κ. Δ. Σταµάτη στόν Τοῦρκο Πρόξενο τῆς Κοµοτηνῆς δέν δείχνουν νά ἔπιασαν τόπο, ἀφοῦ ὁ τελευταῖος συνεχίζει ἀπτόητος τά ἴδια (πού τοῦ ἐπισηµάνθηκαν) καί χειρότερα, ἐπιδοτώντας τόν τουρκισµό καί τόν µειονοτικό φανατισµό, περιφρονώντας κάθε θέσφατο! Μήπως νά ξαναδοῦµε µέ σοβαρότητα τό θέµα τῆς ἀποµάκρυνσης τοῦ Προξενείου ἀπό τή Θράκη;

Προσέξτε δύο πρόσφατα στιγµιότυπα τῆς (ἐµφανοῦς) δράσης τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς, γιά νά φανταστεῖτε τί ἄλλο συµβαίνει καί δέν τό πληροφορούµαστε.

Στίς 11 Ἰουνίου, µέ τήν ἀφορµή τῆς τελετῆς ἀποφοίτησης τῶν παιδιῶν ἀπό τά (ἄτυπα µά …ἀµέτρητα) Κοράν Κουρσού – Κατηχητικά*, ὁ Τοῦρκος Πρόξενος Μουσταφά Σαρνίτς ἀνέβηκε γιά δεύτερη φορά στό ποµακοχώρι Κέχρος τῆς Ροδόπης. Ἐκεῖ, παρουσίᾳ τοῦ τουρκοµουφτῆ Κοµοτηνῆς Ἰµπράµ Σερήφ (καί τοῦ βουλευτῆ Ἀχµέτ Χατζηοσµάν, τοῦ κοινοτάρχη Ἀµπντουλκαδήρ Χότζα, τοῦ προέδρου τῶν ΕΠΑΘιτῶν δασκάλων…) ἀπευθύνθηκε στούς πιτσιρικάδες, λέγοντας µεταξύ ἄλλων: «Βλέπω ἐδῶ µιά τουρκική κοινότητα πού ἐργάζεται µέ εἰλικρίνεια καί αὐταπάρνηση (…) Συνεχίζετε αὐτόν τόν ἀγώνα χωρίς νά ὑποκύψετε καί στηρίζετε τόν τουρκισµό, χάρη σέ σᾶς θά ἐπιβιώσει ὁ τουρκισµός τῆς Δυτικῆς Θράκης καί θά συνεχίσει νά ζεῖ. Ξέρω ὅτι ὑπάρχουν προβλήµατα. Ὅµως πρῶτα ὁ Θεός θά προσπαθήσουµε νά τά λύσουµε βῆµα βῆµα. Ἡ στήριξή σας εἶναι πολύ σηµαντική. Κι ἐµεῖς ἐπίσης θά δώσουµε τήν ἀπαραίτητη στήριξη..

Μπορεῖ κανείς νά µᾶς πεῖ πῶς ἐπιτρέπεται στόν ξένο διπλωµάτη νά ὀνοµάζει ὅπου καθήσει καί σταθεῖ τήν µειονότητα «τουρκική»; Πῶς τοῦ ἐπιτρέπεται νά πηγαίνει σ’ ἕνα ποµακοχώρι καί νά µιλάει ἔτσι γιά τόν …τουρκισµό; Καί ποιά προβλήµατα γνωρίζει νά ὑπάρχουν, γιά τά ὁποῖα µάλιστα ὁ ἴδιος θά βοηθήσει (!) νά λυθοῦν; Ποιά εἶναι ἡ ἀποστολή ἑνός Προξενείου, νά ἐµπνέει ἐθνικισµούς καί νά καλεῖ σέ συστράτευση τούς πολίτες – καί µάλιστα µικρούς µαθητές! – µιᾶς ξένης χώρας;

Καί τό δεύτερο, στό ποµακοχώρι Χλόη: Στά πλαίσια τῆς δηµιουργίας τουρκικῶν «ἐθίµων» στή Θράκη, εἴχαµε πρό ἡµερῶν (14/6) τόν ἑορτασµό τῆς …ὀθωµανικῆς της κατάκτησης µέ τά «Σαράντα Κουρµπάνια» πού ἔγιναν σέ ἀνάµνηση τῶν 40 παληκαριῶν κάποιου Σουλεϊµάν Πασᾶ πού κατέκτησε τόν 14ο αἰώνα τήν περιοχή. Αὐτοί λοιπόν οἱ 40 σκοτώθηκαν, λέει, καί θάφτηκαν στή Θράκη καί τούς τίµησαν προχθές µέ τήν …παρουσία τοῦ Τούρκου Προξένου (διπλανή φωτό)! Μυθοπλασία ἤ ὄχι δέν ἔχει σηµασία, τό µήνυµα εἶναι πού βαρύνει, κι αὐτό εἶναι πέρα γιά πέρα ξεκάθαρο. Θά σοβαρευτοῦµε κάποτε µέ αὐτό τό ζήτηµα; Θά ἐγείρουµε µέ συνέπεια κι ἐπιχειρήµατα – ἡ τοπική κοινωνία πρῶτα πρῶτα – τό αἴτηµα πρός τήν Ἀθήνα νά φύγει ἐπιτέλους ἀπό τήν Κοµοτηνή τό τουρκικό Προξενεῖο;

 

* Ὅπου πρόσφατα ἀποκαλύψαµε τί θρησκευτικά διδάσκονται: Τουρκικός ἐθνικός ὕµνος, κεµαλισµός κτλ κτλ…