warman-richardΤακτικά γράφουµε στόν «Ἀντιφωνητή» γιά τίς διεθνεῖς πρωτοβουλίες πολιτῶν ὑπέρ τῶν δικαίων τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ, προσβλέποντας τόσο στήν πληροφόρηση τῶν ἀναγνωστῶν µας, ὅσο καί στή µείωση αὐτοῦ τοῦ γενικευµένου αἰσθήµατος ἀδυναµίας, τοῦ «τίποτε δέν γίνεται», πού µᾶς ἔχει µπλοκάρει ὅλους στόν καναπέ καί µᾶς ἔχει καταστήσει ἀδιάβροχους στίς κτηνώδεις εἰκόνες πού ἔρχονται ἀπό τή Μέση Ἀνατολή.

 

Αἱµατοβαµµένες µπίζνες

 

Σήµερα δίνουµε συνέχεια σέ εἰδήσεις πού παρουσιάσαµε πρίν λίγο καιρό καί οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό τρεῖς διαφορετικές περιπτώσεις.

Ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ µήνυση τῶν Παλαιστινίων χωρικῶν τοῦ Bilin ἐναντίον δύο καναδικῶν ἑταιρειῶν (Green Park International καί Green Mount International) πού συµµετέχουν στούς ἑβραϊκούς ἐποικισµούς στήν Κατεχόµενη Παλαιστίνη. Ἡ ὑπόθεση ρίχνει φῶς στίς ἀποικιακές πολιτικές τοῦ Ἰσραήλ καί ἔχει πολλές πιθανότητες νά κερδηθεῖ γιά τούς κατοίκους.

Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ ἀντίδραση τοῦ Βελγικοῦ λαοῦ στήν συµµετοχή τῆς γαλλοβελγικῆς τράπεζας Dexia στήν χρηµατοδότηση τῶν ἐποικισµῶν µέσῳ θυγατρικῆς της στό Ἰσραήλ. Ἡ ὀκτάµηνη καµπάνια δείχνει νά πιάνει τόπο, καθώς ὁ ὅµιλος Dexia ἀνακοίνωσε τήν παύση τῆς χρηµατοδότησης αὐτῆς, παραδεχόµενος ὅτι «ἀντίκειται στόν ἠθικό της κώδικα» (τώρα, µάλιστα!) καί δηλώνοντας «µήν ἐκπλαγεῖτε ἄν ὁ ὅµιλός µας πουλήσει τήν Dexia Israel». Πάντως ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ὀργανωτικῆς πλατφόρµας, Mario Franssen, δήλωσε ὅτι ἡ ἐκστρατεία κατά τῆς Dexia θά συνεχιστεῖ µέχρι νά ἀνακοινωθεῖ ἐπισήµως καί νά ἀποδειχθεῖ ὅτι πράγµατι ἡ τράπεζα ἀποσύρθηκε κι ἀπό τή χρηµατοδότηση ἔργων στήν Ἱερουσαλήµ.

Ἡ τρίτη ἀφορᾶ τίς γαλλικές ἑταιρεῖες Veolia καί Alstom πού ἐπρόκειτο νά κατασκευάσουν ἐλαφρό σιδηρόδροµο-τράµ στό Ἰσραήλ, συνδέοντας τήν Ἱερουσαλήµ µέ παράνοµους ἐποικισµούς. Στίς 8 Ἰουνίου ἡ ἔγκυρη Haaretz ἔγραψε ὅτι οἱ Γάλλοι ἐγκαταλείπουν τό σχέδιο, σύµφωνα µέ τό ὁποῖο ἡ Veolia θά ἐκµεταλλευόταν τή γραµµή γιά 30 χρόνια καί προσπαθεῖ νά πουλήσει τήν συµµετοχή της (5%) στό ἔργο. Ἡ γαλλική Le Monde τίς ἴδιες µέρες ἔγραψε γιά τίς ἀρνητικές ἐπιπτώσεις τῆς ἐκστρατείας “Derail Veolia and Alstom” στίς δύο ἑταιρεῖες – χαρακτηριστικό παράδειγµα ἡ ἀπόφαση τοῦ δηµάρχου τῆς Τεχεράνης νά ἀκυρώσει τή συµµετοχή τῆς Veolia στίς µεταφορές τῆς περσικῆς πρωτεύουσας. Ὅσο γιά τήν Alstom, οἱ Παλαιστίνιοι πιέζουν τούς Σαουδάραβες πού σχεδιάζουν σιδηροδροµική σύνδεση Μέκκας – Μεδίνας (Haramain Express) µαζί της, νά συµβάλουν µέ τόν τρόπο τους.

Ἑβραϊκή ἐντιµότητα

Ἀξίζει ἐδῶ νά ξαναγραφεῖ ὅτι στίς προσπάθειες αὐτές συχνά µετέχουν καί ἄνθρωποι µέ ἑβραϊκή καταγωγή, δείχνοντας ὅτι τό κριτήριο δέν εἶναι βεβαίως ὁποιαδήποτε προκατάληψη. Κι ἐπικαλούµαστε δύο πρόσφατα παραδείγµατα ἀπό τόν Καναδά:

Τό ἕνα ἀφορᾶ τήν ἀπόφαση (14/6/09) γιά συµµετοχή τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑβραϊκῶν Φωνῶν στήν διεθνή ἐκστρατεία γιά µποϋκοτάζ καί κυρώσεις κατά τοῦ Ἰσραήλ, µέ συντριπτική πλειοψηφία 95%! Τό ψήφισµα καλεῖ τήν καναδική κυβέρνηση νά πάψει τήν µονοµερή καί ἄκριτη ὑποστήριξή της στό Ἰσραήλ καί νά τοῦ ζητήσει συµµόρφωση µέ τό διεθνές Δίκαιο. Ἡ συµπρόεδρος τῆς Ὀργάνωσης Νταϊάνα Ράλφ κάλεσε τήν καναδική κυβέρνηση καί Βουλή νά προωθήσουν ἀµέσως κυρώσεις κατά τοῦ Ἰσραήλ καί δήλωσε ὅτι «ἦρθε ἡ ὥρα γιά τούς ἀνθρώπους ὅλου τοῦ κόσµου νά ἐγερθοῦν κατά τῆς πρόκλησης στήν Παλαιστίνη ὅπως εἶχε γίνει καί µέ τή Νότιο Ἀφρική».

Τό ἄλλο ἀφορᾶ τήν ἀποκάλυψη τοῦ καναδοεβραίου Ἔζρα Λεβάντ -στό τελευταῖο βιβλίο του “Shakedown” – ὅτι τό Καναδοεβραϊκό Κογκρέσο (Canadian Jewish Congress – CJC) πλήρωνε στή δεκαετία τοῦ ‘60 ἕναν πρώην ἀστυνοµικό, τόν John Garrity, γιά νά ὀργανώσει ναζιστικές ὁµάδες πού θά χρησίµευαν στό CJC ὡς φόβητρο γιά νά περάσει ὡς ἀναγκαία τήν νοµοθεσία γιά τά «ἐγκλήµατα µίσους»! Πράγµατι, µέ τόν Ν. 319 τοῦ 1971 ἱδρύθηκε ἡ Καναδική Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων πού ἀσχολεῖται καί µέ «µηνύµατα µίσους» στό τηλέφωνο ἤ στό Διαδίκτυο! Ὁ Γκάριτι ἔχει παραδεχθεῖ ὅτι ἔδινε πληροφορίες στό CJC, ὅτι καµµία βία δέν ἄσκησε ποτέ ὁ χῶρος του (παρά µόνον οἱ ἀντίπαλοί του) καί ὅτι ἡ προβολή τῶν ΜΜΕ διόγκωνε καταλλήλως τήν πραγµατικότητα.

Ὁ Λεβάντ ἰσχυρίζεται ὅτι τό CJC ἔπραξε τά ἴδια καί µέ τό πολύ µεταγενέστερο νεοναζιστικό Heritage Front. Τό κόµµα διαβρώθηκε ἀπό τόν Καναδό πράκτορα Γκράντ Μπρίστω καί ἡ ὑστερία κατά τοῦ «ἀκροδεξιοῦ µίσους» κορυφώθηκε.Τό καλύτερο ὅλων ὅµως ἦταν ἡ σύλληψη τοῦ κορυφαίου προσώπου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων, Richard Warman, ὁ ὁποῖος τόν Ἰούνιο τοῦ 2007 εἶχε βραβευτεῖ ἀπό τό CJC µέ τό βραβεῖο ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων Saul Hayes (φωτό). Αὐτό λοιπόν τό λουλούδι πιάστηκε νά στέλνει ἐπί χρόνια µέ ψευδώνυµα ἀντισηµιτικά µηνύµατα στή ρατσιστική ἱστοσελίδα Stormfront.org, προβοκάροντας τό κλῖµα! Τό δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων τόν ἐπέπληξε τόν περασµένο Μάρτη, ἐνῶ αὐτός ἰσχυρίστηκε ὅτι προσπαθοῦσε νά ψαρέψει ἀληθινούς ναζιστές!

Πάντως τό CJC διά στόµατος τοῦ προέδρου του, ραββίνου Reuven Bulka, ὄχι µόνο κάλυψε τόν Γουώρµαν ἀλλά ἀποκάλεσε «ἐπινοήσεις» τά γραφόµενα τοῦ Λεβάντ καί ζητᾶ τήν ἀναίρεσή τους στήν ἑπόµενη ἔκδοση. Θά ὑποχωρήσει ὁ Λεβάντ; Τίποτε δέν ἀποκλείεται, καθώς εἶναι πολλά τά συµφέροντα…

Βρήκατε πουθενά ἀλλοῦ µία λέξη γιά τήν ἀπίστευτη ὅσο καί διδακτική αὐτή ἱστορία; Καί διακρίνετε µέσα της κάτι γιά τό αὔριο καί τῆς δικῆς µας χώρας;

 

 

Βλ.  

 

http://www.therightperspective.org/2009/06/15/canadian-jewish-congress-organized-nazis          καίhttp://ezralevant.com/2008/04/richard-warman-has-sued-me-and.html