Πολλοί συνέλληνες νοµίζουν ὅτι ἡ ὀγκούµενη παρουσία τῶν ὁµοφυλόφιλων στίς τηλεοπτικές σειρές εἶναι ἁπλῶς σηµεῖο ἀνεκτικότητας µιᾶς ἐκσυγχρονισµένης κοινωνίας καί κυριαρχίας µιᾶς παροδικῆς µόδας. Τί θά ἔλεγαν ἄραγε ἄν µάθαιναν ὅτι πρόκειται γιά ἕνα µεθοδικό σχέδιο πού προωθεῖ κάθε ἀνωµαλία γιά καθαρά πολιτικούς λόγους; Ἐµεῖς δέν ἔχουµε βέβαια κανένα ἀπολύτως πρόβληµα µέ τούς ὁµοφυλόφιλους ὡς ἀνθρώπους, ἔχουµε ὅµως µέ τήν ἀνωµαλία (καί, κυρίως, µέ κείνους πού τήν πλασάρουν) ὡς κανόνα. Καί τό τελευταῖο παράδειγµα ἀπό τίς ΗΠΑ ξεπερνάει κάθε προηγούµενο: Τό νοµοσχέδιο S. 909 γιά τά «ἐγκλήµατα µίσους» πού πέρασε µέ ψήφους 249-175 ἀπό τή Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων (χάρη στήν ψῆφο τῶν Δηµοκρατικῶν) προσφέρει προστασία ΚΑΙ στούς παιδόφιλους! Καί ἐνῷ ἀπορρίφθηκε κάθε ἐξαίρεση τῶν παιδόφιλων, ἀρνήθηκαν νά καλύψουν µέ τόν ἴδιο νόµο τούς βετεράνους τοῦ πολέµου καί τούς ἡλικιωµένους! Ἔτσι λοιπόν µέ τήν «ἀλλαγή» τοῦ Ὀµπάµα: Μπορεῖ στήν ἐξωτερική πολιτική νά µήν βλέπουµε καµµιά βελτίωση, ὅµως στό ἑξῆς ὅποιος σκοτώνει τόν βιαστή τοῦ παιδιοῦ του διαπράττει «ἔγκληµα µίσους» καί πάει φυλακή ΙΣΟΒΙΑ!

Ἡ πολύχρονη δουλειά τῆς κακόφηµης Anti-Defemation League (ADL), πού ἔχει καταδικαστεῖ τό 1990 στήν Καλιφόρνια γιά φακέλωµα 10.000 ἐναντιοφρόνων Ἀµερικανῶν, συνδύασε τήν προστασία Ἑβραίων καί ὁµοφυλόφιλων. Ἡ διαβρωτική δράση της σέ βάρος τῆς δυτικῆς κοινωνίας εἶχε τήν πρώτη ἐπιτυχία τό 1971 στόν Καναδά: Ἡ B’nai B’rith Canada* καί τό Καναδοεβραϊκό Κογκρέσο ἔπεισαν τήν κυβέρνηση τῆς Ὀτάβας νά εἰσαγάγει νόµο «κατά τοῦ µίσους». Κάθε λόγος πού «θά µποροῦσε νά στρέψει» τόν ἀποδέκτη του ἐναντίον Ἑβραίων, ὁµοφυλόφιλων, µουσουλµάνων, µεταναστῶν (ποτέ ὅµως Χριστιανῶν!) τιµωρεῖται παραδειγµατικά. Τό 1985 ἡ ADL ξεκινᾶ τά ἐκπαιδευ- τικά της προγράµµατα κατά τῶν «προκαταλήψεων», τοῦ «µίσους» καί τῆς «ὁµοφοβίας». «Ἐκπαίδευσε» σέ ζητήµατα «ἀνοχῆς» κτλ πάνω ἀπό 375.000 ἐκπαιδευτικούς, ὑπεύθυνους γιά 12 ἑκατοµµύρια µαθητές! Τό 1988 χρηµατοδοτεῖ διαγωνισµό γιά νοµικούς (νικητής ὁ Joseph Ribikoff) σχετικά µέ τή συγγραφή ἑνός νόµου κατά τοῦ µίσους πού θά λειτουργοῦσε ὡς µοντέλο γιά υἱοθέτηση ἀπό τίς Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ – οἱ 45 ἐκ τῶν 52 θά ἀκολουθήσουν. Ἡ ἴδια φάµπρικα προχωράει καί στήν Εὐρώπη καί θά ὁλοκληρωθεῖ στόν ΟΑΣΕ τό 2004. Ἡ ΕΕ καί τό Συµβούλιο τῆς Εὐρώπης υἱοθετοῦν πλήρως τήν ἐπιχειρηµατολογία τῆς ADL. Τό 1990 πέρασε ἀπό τό Κογκρέσο ὁ νόµος Hate Crimes Statistics Act καί τό 1998 πρωτοεισάγεται (ἀποτυχηµένα) τό νοµοσχέδιο …πρόληψης «Hate Crimes Prevention Act». Τό 2004 ἀθωώθηκαν 11 Χριστιανοί πού εἶχαν διαδηλώσει εἰρηνικά κατά ὁµοφυλοφίλων στή Φιλαδέλφεια. ἄν καταδικάζονταν ἡ προβλεπόµενη ποινή θά ἄγγιζε τά 47 χρόνια φυλακή καί 90.000 δολάρια πρόστιµο γιά καθέναν! Τήν ἴδια χρονιά ἡ ADL παρουσιάζει τό πρόγραµµά της «No Place for Hate», ὅπου µεταξύ ἄλλων προβλέπεται φιλοξενία καί συ- ναναστροφή ὁµοφυλόφιλων ζευγαριῶν µέ οἰκογένειες µέ παιδιά, ὥστε νά ἐξαλειφθεῖ ἡ ὁµοφοβία! Τό 2006 ἱδρύεται τό Παγκόσµιο Γραφεῖο γιά τόν Ἀντισηµιτισµό στό State Department, πού ἔκτοτε συντάσσει ἐτήσιες ἀναφορές ὅπου παραλληλίζονται µέ τόν …Χίτλερ οἱ Χριστιανοί πού θεωροῦν τούς Ἑβραίους «σταυρωτές τοῦ Χριστοῦ» (ἄποψη πού στόν Καναδά ἤδη ἐπιφέρει πρόστιµο 5.000 δολάρια καί …φυλακή ἄν τήν ἐπαναλάβεις δηµοσίως!) Τό 2008, µέ ἐπικεφαλῆς τή λεσβία ἀκτιβίστρια Sheila Kuehl νοµοθετήθηκε ἡ ἀλλαγή τῶν σχολικῶν βιβλίων πού κατέκριναν τήν ὁµοφυλοφιλία ἤ ἀπέκρυπταν τή …«συµβολή τῶν ὁµοφυλόφιλων, τῶν ἀµφιφυλόφιλων καί τῶν τραβεστί στήν ἀνάπτυξη» τῆς χώρας! Τώρα ἄν ἕνας δάσκαλος κατακρίνει τήν ὁµοφυλοφιλία, ἀπολύεται.

Ἀπίστευτα; Ὄχι, εἶναι τό µέλλον µας!

 

(Βλ. www.adl.org/99hatecrime)

 

* Ὁ 69χρονος πρώην διευθυντής της, Bill Surkis, καί πρύτανης ἐπί 22 χρόνια στό John Abbott College, συνελήφθη στίς 29/5/09 µέ κατηγορίες γιά παιδική πορνογραφία. Ἔτυχε.

* Ὁ 69χρονος πρώην διευθυντής της, Bill Surkis, καί πρύτανης ἐπί 22 χρόνια στό John Abbott College, συνελήφθη στίς 29/5/09 µέ κατηγορίες γιά παιδική πορνογραφία. Ἔτυχε.